De beste

muhammad_peacebe-upon-him_

De beste

Muhammed (ﷺ) var uten tvil den beste av de beste

Han gjorde alltid det beste

På den beste måten

Om du vil være blant de beste

Så prøv å etterligne den beste av de beste

Slik at du kan være blant de beste

Den dagen hvor de beste

Skal bli belønnet med den beste belønningen, Jannah

Som ble skapt av Den beste av de som belønner, Allah

Så kjære bror og kjære søster, bli blant de beste

Slik at Allah kan belønne deg slik Han belønner de beste

Så måtte Allah gjøre oss blant de beste

Ameen

En mann fra paradisets folk

rainforest_paradise__by_rose_petals

بسم الله الرحمن الرحيم

I Allahs navn, den Barmhjertige og den Nåderike

Ma’mar bin Rashid fortalte, fra Az-Zuhri, fra Anas bin Malik (رضي اللّه عنه ) som sa:

«Vi satt en gang rundt Profeten (ﷺ) og plutselig tok han til orde og sa: « Nå kommer en mann fra paradisets folk til syne. Da kom en mann fra Ansar inn i moskéen. Skjegget hans var våt av vannet fra wudhu og han holdt hans sandaler i hans venstre hånd. Når morgendagen kom, sa Profeten(ﷺ) det samme og mannen dukket opp igjen i samme tilstand som den første gangen. På den tredje dagen sa Profeten (ﷺ) det samme, og mannen kom til syne igjen også i den samme tilstanden som de forrige gangene. Når Profeten (ﷺ) sto opp og gikk fra samlingen, fulgte ‘Abdullah bin ‘Amr han mannen og sa til ham: Du, jeg har kranglet med min far og jeg sverget til ham at jeg ikke skal bo hos ham i tre dager. Så vil du vær så snill å la meg bo hos deg til de tre dagene er omme? Mannen sa: Ja, du kan bli hos meg.

Anas fortalte videre: ‘Abdallah fortalte meg at han bodde hos ham i de tre dagene og han så ham aldri be nattbønnen. Men han så at alltid når han mannen skiftet sin sovestilling, så husket ham Allah ved å si Allahu Akbar helt til fajr. ‘Abdallah sa også: Alt som kom fra hans munn var kun det gode. Når de tre dagene var omme, og jeg begynte nesten å undervurdere hans gjerninger, sa jeg til ham: O Allahs tjener, jeg hadde ikke kranglet med min far egentlig, men jeg hørte Profeten (ﷺ) si i tre forskjellige tilfeller om deg: Nå vil en mann fra paradisets folk dukke opp foran dere, og du dukket opp på alle de tre gangene. Så jeg ville vite og se hva du gjorde slik at jeg kunne ta deg som et forbilde, altså gjøre det samme som du gjorde. Men til min skuffelse, så har jeg ikke sett deg gjøre så mye. Så hva er det egentlig som har gjort deg fortjent til det Profeten (ﷺ) sa om deg? Mannen tok til orde og sa: Det er ikke noe mer enn det du har sett. Når jeg snudde meg og skulle gå min vei, kalte mannen meg igjen og sa: Det er ikke noe mer enn det du har sett. Men det er en ting til. Jeg har aldri hatt noe dårlige følelser i mitt hjerte mot en muslim. Og jeg misunner aldri noen over det som Allah har velsignet ham med. Da sa ‘Abdallah til ham: Dette er det som har fått deg oppnå det som du har oppnådd, og dette er noe som vi andre ikke klarer.»[1]


[1] Musnad Ibn Al-Mubarak: 1.

Utdrag fra “31 hadither fra her og der” hadith nr.16. Heftet publiseres snart in shaa Allah.

En hadith om Dajjal og hans spion

al-jasasah

بسم الله الرحمن الرحيم

I Allahs navn, den Barmhjertige og den Nåderike

Imam Muslim -måtte Allah nåde ham- forteller i hans hadith – samling “Sahih Muslim” (7387):

‘Abdulwarith bin ‘Abdul As-Swãmit bin ‘Abdulwarith, og Hajjaj bin Sha’ir fortalte oss. Begge fortalte oss fra ‘Abdul As-Swãmit som sa: min far fortalte meg fra bestefar fra Hussein bin Zakwan som sa: Ibn Burdah fortalte oss: ‘Amir bin Sharahil fortalte meg at han spurte Fatimah bint Qays (رضي الله عنها). Hun var søsteren til Dahak bin Qays og hun var også blant de første som immigrerte til Medina (Muhajjirun). Jeg sa til henne: Fortell meg en hadith du har direkte hørt fra Profeten (ﷺ). Hun sa: Om du ønsker det, så skal jeg fortelle deg det. Han sa til henne: Gjerne, fortell meg det! Hun begynte å fortelle og sa:

Jeg giftet meg med sønnen til Mughira og han var den beste blant ungdommene av Quraysh på den tida. Men han døde som martyr i den første krigen mens han var på Profetens side. Etter at jeg hadde blitt en enke, så kom ‘Abdurahman bin ‘Awf og fridde til meg, og noen av følgesvennene til Profeten (ﷺ), gjorde det samme. Profeten (ﷺ) også sendte meg en beskjed hvor han ba min hånd for hans befridd tjener Usamah bin Zaid. Og jeg hadde blitt fortalt at Profeten (ﷺ) hadde sagt: « Den som elsker meg, bør elske Usamah også.»  Når Profeten (ﷺ) snakket med meg, sa jeg til ham: Min sak ligger i dine hender nå, så gift meg bort til den du måtte ønske. Da sa han til meg: Du burde henvende deg til huset til Umm Sharik. Umm Sharik var en rik kvinne fra ‘Ansar. Hun ga bort masse i Allahs vei. Hun pleiede også å ta seg av gjestene med høy sjenerøsitet. Jeg sa til Profeten: Da skal jeg gjøre det. Men han tenkte seg litt om og sa deretter: Vent! Ikke gjør det! Umm Sharik har mange gjester hos seg og jeg frykter at hodet ditt eller din kropp, blir avdekket foran dem slik at de kan se på deg det som du hater at noen skal se på. Henvend deg derimot til søskenbarnet ditt, Abdullah bin Amr bin Umm Maktum!» Han var fra Banu Fihr, en klan av Quraysh, og han tilhørte den klanen som Fatima bin Qays tilhørte. Så jeg gikk til det huset. Når min ventetid var over, hørte jeg stemmen til Muazzin[1] rope høyt: Kom til bønnen i felleskapet! Jeg kom ut og dro til moskeen. Jeg ba med Profeten (ﷺ) og jeg befant meg i den fremste rekken av kvinner som grenset til den siste rekken av menn.

Når Profeten (ﷺ) ble ferdig med bønnen, satt han på prekestolen med et smil på ansiktet og sa: Vennligst bli sittende! Da sa han: Vet dere hvorfor jeg har samlet dere? Folk sa: Allah og Hans sendebud vet best. Han sa til dem da: « Ved Allah, jeg har ikke samlet dere for å gi dere en god nyhet eller for å advare dere. Men jeg har samlet dere fordi Tamim Ad-Dari som var en kristen kom til meg og aksepterte Islam. Han fortalte meg akkurat det samme som jeg fortalte dere om Dajjal.

Han fortalte meg at han seilte med tretti menn fra Banu Lakhm og Banu Judh’am. Sjøen hadde lekt med dem i en måned (de hadde mistet retning på grunn av dens voldsomme bølger), helt inntil den kastet dem ved en tilsynelatende ubebodd øy ved solnedgang. De gikk på land og begynte å utforske øya. Der møtte de et så hårete udyr at en ikke kunne vite hvor dets ansikt og dets bak var. Da sa de til udyret: « Ve deg! Hvem er du?» Udyret svarte dem: Jeg er Al-Jasasah (spionen). Og hvem er Al-Jasasah (spionen)? spurte de udyret. Det sa videre: Dere! Gå til det klostret der borte, der er det en mann som vil gjerne vite deres nyheter.

Tamim Ad-Dari sa: Vi skyndte oss til det klostret fordi vi fryktet at udyret kunne være en shaytan. Vi kom til stedet og der vi møtte en velbygd mann. Mannen var lenket fast med kjettinger. Hans hender var lenket fast til halsen og beina hans var lenket til anklene. Vi sa til ham: Ve deg! Hvem er du? Han svarte oss: Dere skal få snart vite hvem jeg er, men først fortell meg hvem dere er. Vi sa til ham: Vi er en gruppe fra araberne. Vi seilte med en båt men sjøen ble for sterk og gjorde at vi mistet retningen i en hel måned helt inntil den kastet oss ved denne øya. Vi gikk på land og møtte et så hårete udyr som vi ikke kunne skille dets ansikt fra dets bak. Vi sa til udyret: Ve deg! Hvem er du?  Udyret sa til oss: Jeg er Al-Jasasah (spionen). Og hvem er Al-Jasasah (spionen)? spurte vi udyret. Det sa: Dere! Gå til det klostret der borte, der er det en mann som vil gjerne vite deres nyheter.  Så vi skyndte oss til det klostret mens vi fryktet at det kunne være djevelen som vi så. Han sa til dem da: Fortell meg om palmetrærne i Baisan[2]. Vi sa: Hva er det du vil egentlig vite om det?  Han sa: Jeg spør dere om disse trærne bærer frukter eller ei. Vi sa til ham: Ja, de bærer frukter. Han sa: Det vil komme en tid hvor de ikke skal bære frukter lenger. Han spurte videre: «Fortell meg om Tarabiyya-innsjøen[3]?» Vi spurte ham igjen: Hva er det du vil egentlig vite om den?  Han sa: Jeg vil vite om det er vann i den? Vi sa: Ja, det er masse vann i den. Han sa: Det vil komme en tid hvor dens vann skal forsvinne. Han spurte oss videre: Fortell meg om Zughar-kilden[4]? Vi sa til ham: Hva er det du vil egentlig vite om den?   Han sa: Jeg vil vite om det er vann i den? Vi sa til ham: Ja, det er masse vann i den og folk bruker det vannet for å vanne åkrene deres.  Han spurte oss videre: Fortell meg om Profeten av analfabetene(araberne), hva har skjedd med ham? Vi sa: Han har flyktet fra Mekka til Yathrib (Medina). Han spurte oss: Har araberne kjempet mot ham? Vi sa: Jo, det har dem. Han sa: Hva ble utfallet av det? Da fortalte vi ham at Profeten hadde vunnet over dem og de fleste hadde adlydt ham. Han sa til dem: Har de virkelig gjort det? Vi sa: Ja, det har dem.

Etter dette tok han til orde og sa: Det de gjorde er det beste for dem. Det er best at de adlyder ham. Nå skal jeg fortelle dere om meg selv. Jeg er Al-Massih (den falske messias, Ad-dajjal) og jeg skal få lov i fremtiden til å komme ut i verden. Når jeg kommer ut, skal jeg reise over hele verden og det skal ikke være en eneste by unntatt at jeg entrer den, dette skal skje i løpet av førti netter. Men Mekka og Taybah (Medina) kan jeg ikke besøke. De to byene er beskyttet fra meg. Hver gang jeg nærmer meg en av dem vil en engel jage meg med et sverd i hånda. Alle veier som fører til de to byene skal være bevoktet av engler.

Hun sa videre: Etter dette sa Profeten (ﷺ) mens han slo prekestolen med hans stokk: Dette er Taybah, dette er Taybah, dette er Taybah. Han mente Medina. Dere! Har jeg ikke fortalt dere om dette (historien om Dajjal) før? Folk sa: Jo, det har du gjort. Det beundrer meg at det som Tamim fortalte meg samstemmer med det jeg fortalte dere om Dajjal og byene Mekka og Medina. Sannelig han (Dajjal) befinner seg i den syriske sjøen eller den yemenittiske sjøen. Men, sannelig han er i Østen, han er i Østen, han er i Østen. Han sa dette mens han pekte østover med hans hånd.»

Til slutt sa hun (Fatima bint Qays): «Så jeg pugget alt dette fra Profeten (ﷺ).»[5)


[1] Muazzin: han som har ansvaret for å kalle inn de troende til bønnen med bønneropet, adhan.

[2] Baisan: også kjent som Beat-sjean er en by i nord-Palestina.

[3] Tabariyya-innsjøen: også kjent som Galileasjøen eller Tiberiassjøen, er en innsjø som ligger mellom Palestina og Jordan.

[4] Zughar: en landsby i Syria ved det døde havet. Kilden det er snakk om i hadithen ligger ved landsbyen.

[5] Muslim: 7387.

[Sahih Muslim:7387, tilnærmet mening]

Hadithen står også nevnt i heftet ” 31 hadither fra her og der” hadithnummer 29. Dette heftet kommer til å bli publisert snart in shaa Allah.

 

Vidunderlig hadith om det å komme til moskeen

masjid blue

بسم الله الرحمن الرحيم

I Allahs navn, den Barmhjertige og den Nåderike

Er det et foredrag eller en islamsk aktivitet som foregår i en moské nær der du bor? Hvis ja, da bør du løpe til disse samlingene. Men først hør hva Profeten -fred være med ham- har sagt om dette:

«مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُرِيدُ إِلَّا أَنْ يَتَعَلَّمَ خَيْرًا أَوْ يَعْلَمَهُ، كَانَ لَهُ كَأَجْرِ حَاجٍّ تَامًّا حِجَّتُهُ»

” Den som drar til moskeen med en intensjon at han skal lære noe nyttig i Islam eller lære andre noe nyttig i Islam, vil få så mye belønning som en som har gjort en fullstendig hajj/pilegrimsreise.

Rapportert av Tabarani i “Al-Mu’jam al-kabeer” (7473) og i “Musnad Ash-shãmeen” (423), og Al-Hakeem i “Al-Mustadrak” (317), og Al-Bayhaqee i ” Al-madkhal” (370). Al-munzeree nevnte den i hans bok ” At-Targheeb wa tarheeb” (86) og Sheikh Albani vurderte hadithen som hasan sahih/god og autentisk.

Tenk hvor mye belønning dette er snakk om. Dette er en handling som ikke krever så mye av deg så hva venter du på kjære deg?