Vidunderlig hadith om det å komme til moskeen

masjid blue

بسم الله الرحمن الرحيم

I Allahs navn, den Barmhjertige og den Nåderike

Er det et foredrag eller en islamsk aktivitet som foregår i en moské nær der du bor? Hvis ja, da bør du løpe til disse samlingene. Men først hør hva Profeten -fred være med ham- har sagt om dette:

«مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُرِيدُ إِلَّا أَنْ يَتَعَلَّمَ خَيْرًا أَوْ يَعْلَمَهُ، كَانَ لَهُ كَأَجْرِ حَاجٍّ تَامًّا حِجَّتُهُ»

” Den som drar til moskeen med en intensjon at han skal lære noe nyttig i Islam eller lære andre noe nyttig i Islam, vil få så mye belønning som en som har gjort en fullstendig hajj/pilegrimsreise.

Rapportert av Tabarani i “Al-Mu’jam al-kabeer” (7473) og i “Musnad Ash-shãmeen” (423), og Al-Hakeem i “Al-Mustadrak” (317), og Al-Bayhaqee i ” Al-madkhal” (370). Al-munzeree nevnte den i hans bok ” At-Targheeb wa tarheeb” (86) og Sheikh Albani vurderte hadithen som hasan sahih/god og autentisk.

Tenk hvor mye belønning dette er snakk om. Dette er en handling som ikke krever så mye av deg så hva venter du på kjære deg?