En mann fra paradisets folk

rainforest_paradise__by_rose_petals

بسم الله الرحمن الرحيم

I Allahs navn, den Barmhjertige og den Nåderike

Ma’mar bin Rashid fortalte, fra Az-Zuhri, fra Anas bin Malik (رضي اللّه عنه ) som sa:

«Vi satt en gang rundt Profeten (ﷺ) og plutselig tok han til orde og sa: « Nå kommer en mann fra paradisets folk til syne. Da kom en mann fra Ansar inn i moskéen. Skjegget hans var våt av vannet fra wudhu og han holdt hans sandaler i hans venstre hånd. Når morgendagen kom, sa Profeten(ﷺ) det samme og mannen dukket opp igjen i samme tilstand som den første gangen. På den tredje dagen sa Profeten (ﷺ) det samme, og mannen kom til syne igjen også i den samme tilstanden som de forrige gangene. Når Profeten (ﷺ) sto opp og gikk fra samlingen, fulgte ‘Abdullah bin ‘Amr han mannen og sa til ham: Du, jeg har kranglet med min far og jeg sverget til ham at jeg ikke skal bo hos ham i tre dager. Så vil du vær så snill å la meg bo hos deg til de tre dagene er omme? Mannen sa: Ja, du kan bli hos meg.

Anas fortalte videre: ‘Abdallah fortalte meg at han bodde hos ham i de tre dagene og han så ham aldri be nattbønnen. Men han så at alltid når han mannen skiftet sin sovestilling, så husket ham Allah ved å si Allahu Akbar helt til fajr. ‘Abdallah sa også: Alt som kom fra hans munn var kun det gode. Når de tre dagene var omme, og jeg begynte nesten å undervurdere hans gjerninger, sa jeg til ham: O Allahs tjener, jeg hadde ikke kranglet med min far egentlig, men jeg hørte Profeten (ﷺ) si i tre forskjellige tilfeller om deg: Nå vil en mann fra paradisets folk dukke opp foran dere, og du dukket opp på alle de tre gangene. Så jeg ville vite og se hva du gjorde slik at jeg kunne ta deg som et forbilde, altså gjøre det samme som du gjorde. Men til min skuffelse, så har jeg ikke sett deg gjøre så mye. Så hva er det egentlig som har gjort deg fortjent til det Profeten (ﷺ) sa om deg? Mannen tok til orde og sa: Det er ikke noe mer enn det du har sett. Når jeg snudde meg og skulle gå min vei, kalte mannen meg igjen og sa: Det er ikke noe mer enn det du har sett. Men det er en ting til. Jeg har aldri hatt noe dårlige følelser i mitt hjerte mot en muslim. Og jeg misunner aldri noen over det som Allah har velsignet ham med. Da sa ‘Abdallah til ham: Dette er det som har fått deg oppnå det som du har oppnådd, og dette er noe som vi andre ikke klarer.»[1]


[1] Musnad Ibn Al-Mubarak: 1.

Utdrag fra “31 hadither fra her og der” hadith nr.16. Heftet publiseres snart in shaa Allah.

Published by

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s