Sahih fadl salat ‘ala An-nabiyy ﷺ

bilde (7)

Kort Biografi

Imam Isma’eel bin Ishaaq Al-Qaadhee ( رحمه الله)

199 e.H – 282 e.H/814 – 896

Han er Sheikh-ul-Islam Abu Ishaq Isma’eel bin Ishaq bin Isma’eel, sønn til Muhadithth av Basrah Hammad bin Zayd Al-Zadee. Han ble født i Basrah og flyttet senere til Baghdad.

Imam Isma’eel ble født i 199 e.H og fikk muligheten til å studere under datidens store ‘Ulama som Imam Ahmed bin Hanbal ( رحمه الله). Historikerne har klart å finne informasjon om 35 av hans lærere ved å studere boka hans « Fadl salat ‘ala nabiyy», men antallet av hans lærere er sikkert høyere enn det. Av de 35 lærere så var 25 av disse både lærere for ham og Imam Al-Bukhari (رحمه الله) for Imam Bukhari var ikke så eldre enn ham, han ble født i 194 e.H.

Disse lærere er:

 1. Imam Abu Ishaq Ibraheem bin Hamzah Al-Madanee. (d. 230 e.H)
 2. Imam, Qadhee al-Madina, Abu Mus’ab Ahmad bin Abu bakr. (d. 242 e.H)
 3. Imam, Al-Hafeedh Abu ‘Abdallah Ahmed bin ‘AbdaAllah al-Koofee.
 4. Imam Ahmed bin ‘Isa Al-Misree. (d. 243 e.H)
 5. Imam Ishaq bin Muhammad bin Isma’eel Al-Madanee. (d. 226 e.H)
 6. Imam, Al-Hafeedh Abu Muhammad As-Sulamee. (216 e.H)
 7. Imam al-Muhadith Al-Hafeedh Abu ‘Umar Al-Azdee. (d. 225 e.H)
 8. Imam, Shaykhul-Islam, Abu Ayyub Sulayman bin Harb Al-Basree. (d. 224 e.H)
 9. Imam ‘Aseem bin ‘Alee. (d. 221 e.H)
 10. Imam, Sayyidul Huffadh, Abu Bakr bin Abi Shaybah al-Koofee. (d. 235 e.H)
 11. Imam ‘Abdullah bin ‘AbdulWahhab. (d. 282 e.H)
 12. Imam, Shaykhul Islam ‘Abdullah bin Maslamah Al-Madanee.
 13. Imam, Ameer-ul-mu’mineen fil hadeeth, ‘Alee bin Al-Madinee. (d. 234 e.H)
 14. Imam ‘Amr bin Marzooq Al-Bãhilee. (d. 223 e.H)
 15. Imam al-Muhadith, Muhammad bin Abu Bakr. (d. 234 e.H)
 16. Imam Al-‘Alamah al-Muhadith, Muhammad bin ‘Abdallah Al-Ansaree. (d. 215 e.H)
 17. Imam Muhammad bin ‘Ubayd Al-Madanee.
 18. Imam Al-Hafeedh Muhammad bin Al-Fadl Al-Basree.
 19. Imam Muhammed bin Katheer Al-Basree. (d. 223 e.H)
 20. Imam Al-Hafeedh Abu Al-Hasan Musadad Al-Basree. (d. 228 e.H)
 21. Imam Al-Hafeedh Muslim bin Ibraheem Al-Basree. (d. 222 e.H)
 22. Imam Mu’adh bin Asad Al-Mirwazee.
 23. Imam Nasr bin ‘Alee Al-Basree. (d. 250 e.H)
 24. Imam Al-Hafeedh Abu Khaleed Hudbah bin Khaleed Al-Basree. (d. 235 e.H)
 25. Imam Al-Hafeedh Al-Muhadith Yahya bin Humayd Al-Madanee. (d. 241 e.H)[1]

Måtte Allah være barmhjertig mot dem alle. Ameen

Etter hans studie, ble Imam Isma’il bin Ishaq anerkjent for å være en av de store ‘Ulama i Baghdad og en gigant i hadith-kunnskap. Han mestret også andre kunnskaper og var også svært dyktig i arabisk. Han ble senere utpekt som en av dommerne i Baghdad.  Han ble kjent for å være en gudfryktig og rettferdig dommer. Folkekjær var han også.

Det ble fortalt at han var alltid opptatt av å spre kunnskap selv når han hadde et så krevende yrke som dommer. Hans iver i å spre kunnskap kan bli sett gjennom hans enorm forfatterskap. Hans skrev mange nyttige bøker, blant dem denne boka « Fadl salat ‘ala An-nabiyy(ﷺ)» (Fordelene med å sende velsignelser over Profeten ﷺ). Han skrev ulike bøker, noen om hadith som « Al-musnad» og andre om Koran-vitenskap som « Ma’ãnee Al-Quran» og « Kitãb fil qira’ãt». Men dessverre, de fleste av hans bøker har forsvunnet med tiden. Den eneste boka som vi har fra ham i god behold er denne boka « Fadl salat ‘ala An-nabiyy()». Man  har også klart å finne noen små fragmenter av tre andre manuskripter av ham. Vi får håpe at flere av hans bøker skal oppdages i fremtiden in shaa Allah.

Imam Isma’eel hadde mange studenter, en av de største blant dem var Imam ‘Abdullah bin Ahmed bin Hanbal [d. 290 e.H] ( رحمه الله), sønnen til selveste Imam Ahmed bin Hanbal ( رحمه الله). De fleste av hans studenter ble selv datidens store ‘ulama som for eksempel Imam Al-Hãfidh Musa bin Haroon bin ‘Abdallah bin Marwaan [d. 294 e.H] ( رحمه الله).

Imam Isma’eel bin Ishaaq døde brått, 83 år gammel, på en tirsdagskveld i år 282 e.H. Måtte Allah være barmhjertig mot ham og belønne ham og oss alle med jannatul firdaws. Ameen.

Om heftet « Sahih fadl salat ‘ala An-nabiyy(ﷺ)»

Dette heftet « Sahih fadl Salat ‘ala An-nabiyy» er basert på boka «Fadl salat ‘ala An-nabiyy» av Imam Isma’eel bin Ishaq (رحمه الله). Sheikh Muhammad Nasirudeen Al-Albani (رحمه الله) gjorde tahqeeq for den boka og vurderte alle hadithene som står i den og boka ble utgitt først for 50 år siden av forlaget Al-Maktab Al-Islamiyy i Damaskus i 1963.

Den opprinnelige boka inneholder 107 hadither. Av de 107 hadithene ble 74 vurdert som autentiske til en viss grad og de gjenværende 33 hadithene ble vurdert som svake men ingen av dem var fabrikkerte noe som viser at forfatteren valgte hadithene han skrev med omhu. Det som ble gjort i dette heftet var å samle opp kun de hadithene som Sheikh Albani vurderte som autentiske til en viss grad. Men hadithene ble ikke oversatt på norsk, vi håper at dette kan bli mulig i fremtiden in shaa Allah. Så heftet er kun på Arabisk.

Boken til Imam Isma’eel bin Ishaq er svært verdifull for den tar for seg en tilbedelse som mange har glemt nå til dags. Det er virkelig veldig få av oss som sender velsignelser over Profeten (ﷺ) jevnlig. Tenk at Allah har beordret oss at vi må gjøre dette oftere.

Allah sier:

 إِنَّ اللَّـهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Gud og Hans engler velsigner profeten. Dere som tror, nedkall også velsignelse over ham, og fred.

(Al-Ahzab ,33:56)

Og Profeten (ﷺ) sa, slik det forekommer i hadith-nummer 5 av dette heftet:

” مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا “

“Den som sender velsignelser over meg én gang, vil bli velsignet av Allah ti ganger. “

Så det er vi som vinner hvis vi sender velsignelser over Profeten (ﷺ). For da vil vi være vinnere både i denne verden og i det nestkommende livet.

Avslutningsvis, ber vi Allah om å akseptere dette fra oss og tilgi oss for våre feiltagelser og mangler. Vi ber Allah den Barmhjertige om være barmhjertig mot Imam Isma’eel bin Ishaaq og Sheikh Muhammad Nasirudeen Al-Albani som vurderte hadithene i denne boka. Måtte Allah belønne dem og oss alle med jannatul firdaws. Og må fred og velsignelse være med Hans sendebud, Muhammad og hans familie, og følgesvenner, og de som skal følge hans vei inntil dommedagen. Ameen.

Sahih fadl salat ‘ala nabiyy (LAST NED HER)

N.B: Disse E-bøkene som postes på denne bloggen vil alltid in shaa Allah oppdateres og redigeres etter at det blir oppdaget noe feil eller mangler, så det lønner seg alltid å laste dem på nytt. Vi håper at du kan også hjelpe oss ved å sende inn forslag, tilbakemelding, innspill, rettelser til koranogsunna@gmail.com. Måtte Allah belønne deg for dette. Ameen.


[1] Sh. Abdul Haqq At-Turkmanee har nevnt dette i hans takhreej av boka « Fadl salat ‘ala An-nabiyy» side 18-41.

Ramadan en gave fra Ar-Rahman del 1 og del 2

bilde (2)

بسم الله الرحمن الرحيم

I Allahs navn, den Barmhjertige og den Nåderike

Her er heftet: “Ramadan – en gave fra Ar-Rahman del 1 og del 2.”

Dette heftet vil in shaa Allah hjelpe DEG til å gjøre det beste ut av denne ramadan ved å vise deg hvilke ting du burde legge mest vekt på i denne velsignede måneden.

Måtte Allah akseptere din og vår sawm og alle gode gjerninger vi gjør i denne måneden. Ameen.

Ramadan en gave fra Ar-Rahman (LAST NED HER)

Vi takker Allah som har hjulpet oss til å fullføre denne handlingen og ber Ham om akseptere og godkjenne vår ydmyk strev på å spre Hans budskap og religion.

N.B: Disse E-bøkene som postes på denne bloggen vil alltid in shaa Allah oppdateres og redigeres etter at det blir oppdaget noe feil eller mangler, så det lønner seg alltid å laste dem på nytt. Vi håper at du kan også hjelpe oss ved å sende inn forslag, tilbakemelding, innspill, rettelser til koranogsunna@gmail.com. Vi setter stor pris på all form hjelp vi får fra deg. Måtte Allah belønne deg for dette. Ameen.