DIKT: ORD

ord

Ord

Du, kjære deg
Vær forsiktig med dine uttalelser
Ord er et mektig våpen skal jeg si deg
Som kan gjøre mange vondt
Kle aldri noen naken med tungen din
Gjør aldri noen liten med munnen din
Et hardt ord
Et skarpt ord
Det kan bli liggende å brenne
På bunnen av et hjerte
Å etterlate seg dype arr
Være mild og barmhjertig med dine ord
Ord må være lys
Ord må forsone
Ord må bringe folk sammen
Ord må skape FRED
Hvor ord blir til våpen
Står folk som fiender mot hverandre
Husk hva Allah har sagt i 17:53:
“Si til Mine tjenere at
De skal ordlegge seg på beste måte
For satan vil skape strid mellom dem
Sannelig, satan er en klar fiende for menneskene”
Og til slutt
Husk hva Profeten (ﷺ) har sagt om dette:
Den som tror på Allah
Og dommedagen Bør ordlegge seg godt
Eller
Tie stille…

En innledende du’a til nattbønn

tahajjud2

Profeten (ﷺ) pleide å stå i bønn om natta som velkjent, og han (ﷺ) pleide alltid å innlede hans nattbønn med mange du’a, også kjent under samlebegrepet du’a al-istiftãh, en av dem er denne:

اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، أَنْتَ الحَقُّ، وَوَعْدُكَ الحَقُّ، وَقَوْلُكَ الحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ الحَقُّ، وَالجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ إِلَهِي لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

Allãhumma, laka l-hamdu anta nooru s-samãwãti wal-ardi, wa laka l-hamd anta qayyimu s-samãwãti wal-ardi, wa laka l-hamdu anta rabbu s-samãwãti wal-ardi wa man fihinna. Anta l-haqqu, wa-wa’duka l-haqqu, wa-qawluka l-haqqu, wa liqã’uka l-haqqu, wal-jannatu haqqu, wan-nãru haqqu, wan-nabiyoona haqqu, wa-sã’atu haqqu. Allãhumma, laka aslamtu wa-bika ãmantu, wa-‘alayka tawakkaltu, wa-ilayka anabtu, wa-bika khãsamtu, wa-ilayka hãkamtu, fa-ghfir lee mã qaddamtu wa-mã akhkhartu, wa-mã asrartu wa mã a’lantu, anta ilahee lã ilaha illa anta.

Å Allah, lovet være Deg, Du er Lyset over himlene og jorden. Og lovet være Deg, Du er Skaperen og Opprettholderen  av himlene og jorden. Og lovet være Deg, Ditt er herredømmet over himlene og jorden og alt som finnes der. Lovet være deg, Du er Sannheten. Ditt løfte er sant, Ditt ord er sant, møtet med Deg er sant, Paradiset er sant og Ilden er sant, Profetene er sanne, og timen er sann. Å Allah, jeg underkaster meg Deg, jeg tror på Deg og setter min lit til Deg,  til Deg vender jeg meg i anger, ved Deg kjemper jeg, for Deg legger jeg frem min sak. Så tilgi meg det jeg har gjort og det jeg vil gjøre, det jeg har holdt hemmelig og det jeg har bekjent. Du er min Gud og det finnes ingen annen guddom enn Deg.

(Tilnærmet mening Sahih Bukhari: 7499. En lignende du’a kan dere finne i bønneboka « I Profetens fotspor»: side 57-58.)