DIKT: ORD

ord

Ord

Du, kjære deg
Vær forsiktig med dine uttalelser
Ord er et mektig våpen skal jeg si deg
Som kan gjøre mange vondt
Kle aldri noen naken med tungen din
Gjør aldri noen liten med munnen din
Et hardt ord
Et skarpt ord
Det kan bli liggende å brenne
På bunnen av et hjerte
Å etterlate seg dype arr
Være mild og barmhjertig med dine ord
Ord må være lys
Ord må forsone
Ord må bringe folk sammen
Ord må skape FRED
Hvor ord blir til våpen
Står folk som fiender mot hverandre
Husk hva Allah har sagt i 17:53:
“Si til Mine tjenere at
De skal ordlegge seg på beste måte
For satan vil skape strid mellom dem
Sannelig, satan er en klar fiende for menneskene”
Og til slutt
Husk hva Profeten (ﷺ) har sagt om dette:
Den som tror på Allah
Og dommedagen Bør ordlegge seg godt
Eller
Tie stille…