En forsømt sunnah

night-scene

En glemt sunnah
Å lese Suratul-Kaafiroon før man sover

Ibn Nawfil Al-Ashja’ee fortalte fra sin far -måtte Allah være fornøyd med ham- at han sa:
“Jeg besøkte Profeten -fred være med ham- en gang og spurte ham: O Allahs Profet, lær meg noe jeg kan si før jeg sover. Da sa Profeten -fred være med ham-:

Les “Qul yaa ayyuhal kaafiroon” (sura:109)

[autentisk hadith fortalt av Ibn Hibban; (786)]