Salatul istikhãrah – Bønn om veiledning

hvilken-vei

Salatul istikhãrah – Bønn om veiledning

Gjennom livet så vil et menneske komme overfor store og små valg. Da vil man ofte spørre seg  hva man skal velge, særlig når det gjelder store saker som ekteskap, utdanning, reise osv.  Islam er som vi vet en altomfattende religion, den berører alle livets aspekter. Profeten (ﷺ) lærte oss hva vi skal gjøre når disse valgene står i kø foran oss. Han(ﷺ) lærte oss å be to raka’ah også deretter gjøre en spesiell du’a hvor vi ber Allah om å veilede oss til det riktige valget som vil være til fordel for oss både i denne verden og i det nestkommende livet. Følgesvennen  Jabir bin ‘Abdullah – måtte Allah være fornøyd med ham- pleide å fortelle at Profeten (ﷺ) lærte dem denne du’a på samme måte som han lærte dem koran, med andre ord for å vise at det er viktig for enhver muslim å kunne denne du’a.

Etter å ha bedt de to raka’ene skal du si dette i din dua:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ  فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ

اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي  وَآجِلِهِ  ،

، فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي وَبَارِكْ لِي فِيهِ ،

وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي  وَآجِلِهِ 

 ، فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ ، وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ، ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ

Allãhumma, innee astakheeruka bi-‘ilmik, wa-astaqdiruka bi-qudratik, wa-as’aluka min fadlika l-‘adhim, fa-innaka taqdiru wa-lã aqdir, wa-ta’lamu wa-lã a’lam, wa-anta ‘allãmu l-ghuyoob. Allãhumma, in kunta ta’lamu anna hãdha l-amr [ nevn den saken du ber om veiledning her] khayrun lee fee deenee wa-ma’ãshee wa-‘ãqibati amri wa-ãjilihi, fa-qdurhu lee wa-yassirhu lee wa bãrik lee feehi, wa-in kunta ta’lamu anna hãdha l-amra sharrun lee fee deenee wa-ma’ãshee wa-‘ãqibati amree wa-ãjilihi,  fa-srifhu ‘annee wa-srifnee ‘anhu wa-aqdur liya l-khayra haythu kãna, thumma ardinee bihi.

Å Allah, jeg søker råd ved Din kunnskap, og jeg søker styrke ved Din kraft. Jeg ber Deg om Din enorme Nåde, for sannelig, Du makter og jeg makter ikke. Du vet og jeg vet ikke, og Du kjenner det skjulte. Å Allah, hvis du vet at denne saken [ nevn den saken du ber om veiledning her] er til det beste for meg når det gjelder min tro, mitt liv og mitt endelikt, så bestem den for meg, gjør den lett for meg og gjør den til en velsignelse for meg. Hvis du vet at denne saken er dårlig for meg når det gjelder min tro, mitt liv og mitt endelikt, så hold den borte fra meg og meg borte fra den. Og bestem det beste for meg, hvor det enn måtte finnes, og gjør meg fornøyd med det.

( Tilnærmet mening. Fortalt i Sahih Bukhari: 1162, Sunan Abu Dawood: 1538, Sunan Tirmidhi:480, Sunan An-Nasai: 3253, Sunan Ibn Majah: 1383 og flere. Se også bønnebøkene Hisnul Muslim: kapittel 26, dua-nr.74 og I Profetens fotspor: side 58.)

Published by

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s