SubhanaAllah tenk på dette

rainforest_paradise__by_rose_petals

SubhanaAllah tenk på dette

Noen ganger så går vi gjennom vidunderlige tider i livet. Disse tidene fester seg fast ved vår hukommelse. Dette er tider hvor man følte seg så lykkelig at det ikke kan beskrives gjennom penn eller lepper. Man ønsker inderlig at det kunne være mulig å spore tiden tilbake slik at man kunne oppleve disse dagene igjen og igjen. Man ønsker virkelig at disse dagene kunne være i evighet. Ved Allah, om du skulle spørre en av oss da han opplevde disse uforglemmelige dagene om han ville forlate denne verden der og da så skulle svaret ha vært et skarpt NEI! Han skulle ha sagt: Kjære deg, la meg være her evig!

Så tenk! Dette er kun snakk om noen få dager som kommer fort og går bort og lar den som opplevde dem sitte igjen med savn og lengsel. Kan du da forestille deg min kjære søsken i Islam hvordan det vil være den gangen vi skal få bo med tillatelsen av Den Barmhjertige, Allah, i paradiset. Når du skal høre noen rope høyt og si: Å Paradisets beboere, dere skal få være og bli i paradiset i evighet uten å dø. Ærlig talt si meg hvordan du vil føle deg da. Der i paradiset vil du ikke oppleve noe ondt i det hele tatt. Ingen sorg. Ingen savn. Ingen frykt. Ingen tristhet. Dette er det stedet Allah inviterer deg og meg og alle mennesker til når Han den Allmektige sa i sura 10: vers 25:

Allah kaller til fredens bolig, og det er i Hans hånd å lede til den rette vei.

Ja, JANNAH er fredens bolig, det er der du skal oppleve den ultimate freden. Der skal du ikke sitte å savne eller lengte etter noe du opplevde i fortida for alt blir bedre og bedre i all evighet. Der vil det ikke være noe rom for å kjede seg for du får nye og bedre opplevelser i all evighet. Derfor sier Allah dette i sura 18:versene 107-108

Men de som tror og lever rettskaffent, dem venter paradisets hager som rastested (107), og der skal de være og bli, og ingen forandring vil de ønske.

Så mine kjære søsken la oss da jobbe hardt for å oppnå JANNAH. La oss holde sammen og hjelpe hverandre til å oppnå dette ultimate målet. For sammen er vi sterkere.

Måtte Allah la oss se verden slik Han beskrev den til oss. Og måtte Allah hjelpe oss med å forberede oss til Akhira. Måtte Allah samle oss i jannatul firdaws. Ameen.