REFLEKTER OVER DETTE!

stein

REFLEKTER OVER DETTE!

Thawban -måtte Allah være fornøyd med ham- fortalte at Profeten ﷺsa:

«Sannelig, jeg har kjennskap til noen folk av min Ummah som vil komme på dommedagen med gode gjerninger store som fjeller, men Allah vil gjøre alt dette til støv». Da sa Thawban: O Allahs sendebud! Beskriv dem til oss, og fortell oss mer om dem slik at vi ikke blir blant dem mens vi ikke er klar over det. Profeten ﷺsa: «Sannelig de er deres brødre, og de er fra samme bakgrunn som dere, og de ber om natta slik dere ber om natta, men de er folk som når de er alene så begår de det som Allah har gjort haram.»

[Tilnærmet mening, Sunan ibn Majah: 4245, og sh.Al-Albani-rahimahullah- vurderte den som saheeh, se også As-saheehah: 505]

Kjære søsken i Islam vi må passe på hva vi gjør når vi er alene for sannelig Allah ser oss uansett hvor vi er. Dette er en naseeha til meg først og fremst.

En av salaf som het Bilal bin Sa’d -rahimahullah- sa:

«Ikke vær en venn av Allah i det offentlige og Hans fiende i det skjulte.»

[Rapportert av Ibn Abi Dunya i « Al-Ikhlaas wan-niyyah»: 26]

Måtte Allah gi oss taqwa både når vi er blant folk og når vi er alene.

Published by

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s