RAMADAN MUBARAK

ramadan_mubarak-1

Koran & Sunna Forlag og Blogg ønsker alle muslimer i Norge og verden rundt Ramadan Mubarak. Måtte Allah gjøre denne ramadan til den beste vi har fastet hittil. Måtte Allah gi oss styrke til å utføre så mange gode gjerninger vi kan. Måtte Allah gi oss styrke til å slutte med syndene vi gjør og alle dårlige vaner vi har. Måtte Allah redde oss fra helvete og belønne oss med Jannatul firdaws. Ameen.

Husk oss og alle muslimer, særlig de i nød, i dine du’a. BarakaAllah feekum.

Møtet med Allah

hagen

وحى على يوم المزيد الذى به *** زيارة رب العرش فاليوم موسم

فبينا همو فى عيشهم وسرورهم *** وأرزاقهم تجرى عليهم وتقسم

إذا هم بنور ساطع أشرقت له *** بأقطارها الجنات لا يتوهم تجلى لهم

رب السماوات جهرة *** فيضحك فوق العرش ثم يكلم

سلام عليكم يسمعون جميعهم *** بآذانهم تسليمه إذ يسلم

يقول سلونى ما اشتهيتم فكل ما *** تريدون عندى أننى أنا أرحم

فقالوا جميعا نحن نسألك الرضا *** فأنت الذى تولى الجميل وترحم

فيعطيهمو هذا ويشهد جمعهم *** عليه تعالى الله فالله أكرم

فيا بائعا هذا ببخس معجل *** كأنك لا تدرى ؛ بلى سوف تعلم

فإن كنت لا تدرى فتلك مصيبة *** وإن كنت تدرى فالمصيبة أعظم

Og skynd deg til Dagen av økningen som i den er besøket til Herren over tronen, for den dagen er en begivenhet

Og mens de er i deres liv og glede Og deres mat blir forsynt og delt for dem

Er de plutselig ved et omfattende lys som ved dens kanter Hagene skinner, og det innbilles ikke (det er realitet)

Herren over himlene viser seg frem for dem, Og Han ler over tronen og deretter snakker

“Fred være over dere” de hører alle sammen Med deres ører Hans hilsen idet Han hilser

Han sier spør meg det dere begjærer For alt dere ønsker er hos meg, Sannelig er jeg den mest Nåderike

Så de sa alle sammen vi spør deg om (din) fornøyelse For sannelig du er den som gir skjønnhet og benåder

Så gir Han dem dette og bevitner Dem deres samling, Opphøyd er Allah for Allah er den mest Generøse

Å du som kjøper det ynkelige og hastende (dvs. Dunya), Det er som om du ikke vet, men sannelig skal du vite!

Hvis du ikke vet så er dette en katastrofe Og hvis du vet så er katastrofen enda stø

Og skynd deg til Dagen av økningen som i den er besøket til Herren over tronen, for den dagen er fastsatt

Og mens de er i deres liv og glede Og deres mat blir forsynt og delt for dem

Er de plutselig ved et omfattende lys som ved dens kanter Hagene skinner, og det innbilles ikke (det er realitet)

Herren over himlene viser seg frem for dem, Og Han ler over tronen og deretter snakker

“Fred være over dere” de hører alle sammen Med deres ører Hans hilsen idet Han hilser

Han sier spør meg det dere begjærer For alt dere ønsker er hos meg, Sannelig er jeg den mest Nåderike

Så de sa alle sammen vi spør deg om (din) fornøyelse For sannelig du er den som gir skjønnhet og benåder

Så gir Han dem dette og bevitner Dem deres samling, Opphøyd er Allah for Allah er den mest Generøse

Å du som kjøper det ynkelige og hastende (dvs. Dunya), Det er som om du ikke vet, men sannelig skal du vite!

Hvis du ikke vet så er dette en katastrofe Og hvis du vet så er katastrofen enda større!

[ Ibn Al Qayyims dikt ( et utdrag) ]