Dikt om Bønnen: Å du som sier

repentance-yom-kippurim

1. Å du som sier Jeg er for opptatt til å finne tid for bønnen

Ved Allah du vet godt at du kan alltid skaffe tid til bønnen

2. Bønnen krever ikke mye tid fra din hverdag

Men hvor mange timer bortkaster vi i vår hverdag

3. På ting som ikke nytter oss men skader oss

Også glemmer vi de viktige tingene som skal redde oss

4. Å du som sier Jeg er altfor syndig til å be

Hør meg godt: Allah er tilgivende så stå opp og be

5. Har ikke du lest hva Koranen forkynner i mange av den vers

Sannelig den forkynner om vår Herrens Nåde så les igjen dens vers

6. Håp for den syndige ligger i verser som 39:53

Og sannelig mange har forandret seg på grunn av verser som 39:53

7. Så stå opp og reis deg opp med glede og stolthet 

For du er sannelig en tjener av Allah og dette er nok som en stolthet

8. Ikke la noe eller noen hindre deg fra å være i de godes rekker

Skynd deg og ikke la døden ramme deg før du befinner deg i de godes rekker

9. Ikke sitt på gjerdet mens du avventer med å slutte deg til de gode

Hopp med en gang i full hast og løp i full hast mot veien av de gode

10. Sannelig, jeg sverger ved Allah, veien av de gode ligger i bønnen

Dette er en sannhet som ingen troende kan nekte så utfør bønnen

11. Kom igjen! Vend tilbake hjem der du hører hjemme

Og stå i de godes rekker for det er der du virkelig hører hjemme

12. Vit at de gode er dem som opprettholder sine bønn og ber om et hjem

Et hjem nær den Barmhjertige for der ligger et vakkert hjem

13. Å Allmektig og Barmhjertig Allah bygg for oss et hjem hos Deg

Og la oss utføre våre bønner slik at vi kan bo der hos Deg

14. Må Allah la oss arve det ubeskrivelige vakre hjemmet

Som ligger i paradisets hager og der finner du det hjemmet

15. Denne bønnen ber vi med oppriktige hjerter

Og Allahumma Ameen sier vi med håpefulle hjerter

16. Å du som sier jeg skal begynne å be når jeg blir eldre

La meg si deg noe du må tenke på før du blir eldre

17. Hvor mange har tenkt som deg og aldri nådde deres drøm

For ingen vet når døden inntreffer og knuser din drøm

18. Ingen av oss er garantert til å leve i morgen

Vår slutt kan ta sted allerede før i morgen

19. Så hvorfor utsette din reise tilbake til din Nådig Gud

Han som skapte deg og ga deg alt så Barmhjertig er vår Gud

20. Han som kaller oss tilbake til Seg gang på gang

Mens vi dessverre overser Hans kall gang på gang

21. Når og Når skal vi svare på Hans kall

Når og Når skal vi lytte på Hans kall

22. Sannelig den som ikke bestemmer seg nå vil angre

Veldig mye den dagen det er nytteløs å angre

23. Han vil bytte hendene sine i full anger å si: Jeg skulle ha fulgt Guds vei

Men undergang være over meg jeg tok en annen vei enn Guds vei

24. Den dagen vil en mor løpe fra sitt barn og alle vil løpe fra hverandre

Den dagen vil vi stå alene og folk skal nekte hverandre

25. Ilden vil være godt synlig til den som ikke hørte på Herrens ord

Han som snudde ryggen og var hovmodig til å bøye seg for Herrens ord

26. Så du som ikke utfører bønnen er dette det du virkelig ønsker deg

Eller ønsker du deg Paradiset som er det du virkelig ønsker deg

27. Hvis ditt ønske stammer fra ditt hjerte så må du være oppriktig

Ved å vise det i dine handlinger og ord for da er du oppriktig

28. Ta deg sammen da og slutt med å komme med unnskyldninger

Og begynn din vei tilbake til Allah uten å gi deg selv unnskyldninger

29. Jeg sverger ved Allah at hvis du gjør det har du en lovende fremtid

En fremtid full av gleder og alt dette skal du se i din fremtid

30. Dette er et guddommelig løfte om en god fremtid

Til den som adlyder Allah for han skal ha en god fremtid

31. Å Allah bring den islamske nasjonen tilbake til bønnen

Og la oss være blant de som er hengivne og konsentrerte i bønnen

32. Å Allah aksepter våre bønner og la dem være for oss en trygghet 

Den dagen vi vender tilbake til Deg for ellers har vi ingen trygghet

33. Denne bønnen ber vi med oppriktige hjerter

Og Allahumma Ameen sier vi med håpefulle hjerter