Dikt: Mening med livet

green

Meningen med livet

1 Vit med all sikkerhet at Allah har skapt deg for én mening 

Og livet uten å vite dette har ingen mening

2 Allah har fortalt oss dette i Hans hellige bok 

Så les Hans ord for dette står i en mektig bok

3 Meningen med livet er å tilbe kun Allah 

Og den som ikke forstår dette vil gå glipp av Jannah

4 Uheldig er den som går glipp av Jannah 

For han har ingen andre tilholdssted enn Jahanamah

5 Så strev med all din styrke etter å kjenne Allah godt 

For vellykket er den som kjenner Allah godt

6 Deretter strev etter å fullføre det Han ber deg gjøre

Og Han vet godt hva enhver av oss kommer til å gjøre

7 Bli blant de som løper til alt det som godt er

Og bruk enhver dag og enhver natt til å gjøre alt det som godt er

8 Lykkelig vil du være både i denne verden og etter døden

For du skal møte din Barmhjertige Gud etter døden

9 Da vil du bli kalt når døden kommer deg i møte; Å du gode sjel

Vend tilbake til din Herre i fred for sannelig du var en god sjel

10 Undergang skal være over han som vender seg fra dette

Og mange konsekvenser vil han møte for å ha vendt seg fra dette

11 Har du ikke sett hvordan de forrige generasjoner gikk til grunne

Og mange har ikke lært leksa så de vil også gå til grunne

12 Tror virkelig folk at alt dette livet er bare en tilfeldighet

Og at de kan gjøre hva enn de vil som om alt skjer ved en tilfeldighet

13 Gud sverger jeg på at den som virkelig tenker vil innse

At universet og alt som fins i det har en Skaper og dette vil du innse

14 Om du setter deg ned og tenker grundig 

Så ta deg tid og tenk gjennom dette grundig

15 Et menneske har gjennom tidene lett etter sann lykke 

Og den vil oppnås ved å tilbe Gud dette er virkelig sann lykke

16 Med høy røst roper vi på hele menneskeheten og sier

Vend tilbake til deres Skaper og hør godt på hva Han sier

17 Vend tilbake til Ham før det kommer en dag 

Hvor det vil ikke nytte å angre og snart treffer denne dag

18 Den dagen vil enhver av oss stå foran den Allmektige

Og bli spurt om mangt så vend nå tilbake til den Allmektige

19 Vår Herre er nådig og barmhjertig til den som vender tilbake

Og hard i straff er Han også mot den som ikke vender tilbake

20 Valget står foran enhver av oss mens vi lever

Men snart vil det komme en dag hvor vi ikke lenge lever

21 For livet her på jorda er ikke ment å være evig

Det som kommer etter døden er det som varer evig

22 Så du mennesket som har et hjerte og evne til å tenke

Ser du ikke at den saken er alvorlig nå må du tenke

23 Tenk på alt du ser av det vakre universet og den jorda du lever på

Alt det du ser og ikke ser skal du tenke på

24 Tenker du godt og grundig vil du finne ut 

At livet har én mening og det er den du må finne ut

25 Meningen med livet har Allah fortalt oss fra før

I sura 51:56 der ligger alt forklart godt fra før

26 Så ikke lev med en annen mening enn den du ble skapt for

Ellers vil du lide mye for å ikke ha gjort det du ble skapt for

27 Muligheten til å forandre seg er alltid der foran deg

Så lenge du puster inn og ut så har du mange muligheter foran deg

28 Grip da muligheten og gjør din Skaper fornøyd

Fornøyd skal du selv bli når du gjør Skaperen fornøyd

29 Fornøyd skal du være når dødsengelen henter deg tilbake

Til din Skaper for det er til Ham du skal vende tilbake

30 Fornøyd skal du bli når du blir reddet fra helvetesilden

For du fullførte det du ble skapt for dermed ble du skånet fra helvetesilden

31 Fornøyd skal du bli når Allah gir deg din bok i din høyre hånd

Du vil skryte og vise alle frem hva du har i din høyre hånd

32 Fornøyd skal du bli når du entrer Paradisets hager

Mens engler gratulerer deg og ledsager deg inn i Paradisets hager

33 Fornøyd og enda mer fornøyd skal du bli når du får se

Din allmektige Skaper, Allah, for sannelig Han skal du få se

34 Dette er sannelig den største gleden et menneske kan oppleve

Så ikke la denne gleden gå unna deg for det er det beste du kan oppleve

35 Men undergang og lidelser venter den som snur seg fra Herren

Han som velger å ikke høre på ordene av Herren

36 En skremmende straff som ingen har sett maken til venter ham

Der er det ingen rømningsvei for ham og bare elendighet venter ham

37 Mennesket du som er klok og vis hør på dette budskapet

Et budskap jeg deler med deg for dette er det viktigste budskapet

38 Fullfør det din Skaper krever fra Deg og du skal leve godt

I alle dine dager skal du leve lykkelig og godt

39 For den Sanne lykken oppnås i et liv levd ifølge Allahs befalinger

Så følg Allahs vei og utfør helhjertet Allahs befalinger

40 Allah ber jeg om å la oss leve etter Hans ord

Og må Ham la oss følge Hans vei og høre på Hans ord

41 Denne bønnen ber vi med oppriktige hjerter

Og Allahumma Ameen sier vi med håpefulle hjerter