Dikt: Den rette vei

nature-wallpapers26

 1. Vit at hele din frelse ligger i måten du praktiser din religion

Så vær forsiktig i alt du gjør i din religion

 1. Ikke vær en som tar religion lettvint

For her ligger din frelse så ikke ta dette lettvint

 1. Ikke vær heller en som drar religion til det ekstreme

For Profeten har forbudt oss å ta den til det ekstreme

 1. Finn den middelveien som Profeten og de gudfryktige tok

Ved Allah du vil lykkes om du står stødig på denne veien de tok

 1. Verden i dag er full av mange veier og mange grupper

Så vær forsiktig og hold deg unna disse veier og grupper

 1. For sannelig den eneste rette vei er Veien av Allah

Han som beordret oss til å følge den i sura 6:153 les disse ordene av Allah

 1. Trist eller lei deg må du ikke bli ved å se at du er blant de få

Som følger den rette vei men vit at de suksessfulle er alltid de få

 1. Profeten fortalte oss om en tid som kommer i fremtiden

Der de få vil bli sett på som fremmede som ikke tilhører fremtiden

 1. De vil bli forfulgt siden de er de uønskede

Men du må vite at seieren tilhører disse uønskede

 1. Disse som holder seg til den rette veien uten å nøle

Og følger religionen i sin helhet uten å nøle

 1. De har tatt Profeten som sitt forbilde

For de vet at de skal snart bli gjenforent med sitt forbilde

 1. Tenk for en gledelig dag gjenforingens dag skal være

Dagen du gjenforenes med Profeten og de gode i Paradiset der dere skal være

 1. Denne dagen ser enhver troende frem til

For de vet at dette er det beste en kan se frem til

 1. Så vær du en av dem og slutt deg til deres rekker

Og ikke vær redd til å bli pekt av folk fra de andres rekker

 1. Vit at du skal stå alene på dommedagen og svare for deg selv

Intet menneske vil svare for noen andre for du skal svare for deg selv

 1. Vit at du vil entre graven alene og der skal du bli spurt

Intet menneske vil komme ned og være med deg når du blir spurt

 1. Vær oppriktig da og følg din religion på den beste måten

Følg den helhjertet og praktiser den på den beste måten

 1. Allah ber vi om å la oss være standhaftig på den rette vei

Vi ber Ham om å la oss alltid følge den rette vei

 1. Allah ber vi om å redde oss fra å falle på villspor

For trist er det å gå fra den rette veien og falle deretter på villspor

 1. Allah ber vi om å la oss følge vår Profet Muhammad

Og la oss forenes med vår Profet Muhammad

 1. Denne bønnen ber vi med oppriktige hjerter

Og Allahumma Ameen sier vi med håpefulle hjerter