Memento Mori!

Nature_Desert_Dry_tree_in_the_desert_033065_

Hverdag kommer nye mennesker til verden mens andre forlater den. Liv og død er noe vi er konstant vitne til. Men, har du tenkt på det faktumet at du har opplevd det ene og nå venter på det andre. Altså du har opplevd livet for du lever jo nå og det andre som du venter på er jo din død. Alt som skjer rundt deg påminner deg stadig om din egen dødelighet og om dødens nærvær i tilværelsen. Ved å tenke på døden innser du sannheten om alle tingenes forgjengelighet, for ingenting her i livet vil vare evig og dette angår deg også. Så siden du går din død i møte, må du tenke på to viktige ting. Det første er hva du vil bringe videre med deg i din reise når du bringes tilbake til din Herre. Det andre er hva du skal etterlate deg her på denne jordkloden. Denne jordkloden trenger en arv fra deg, noe godt andre kan leve på og huske deg for og noe du kontinuerlig kan få belønning for. Uansett hva du velger å utføre må jeg påminne deg med det eldgamle latinske ordtaket; «Memento Mori![1]».

[1] Memento mori eller Meménto mori er en latinsk frase som kan oversettes som «husk, du skal dø» eller «husk din dødelighet». [Kilde: Wikipedia]

 

Vær førstemannen til mølla

clean-green-grass-lanscape-with-clear-blue-sky-preview

Som en muslim er det veldig viktig at du er den første som tar initiativ til å starte noe godt. Vær alltid førstemannen til mølla. Tenk stort og langsiktig. For ved Allah, hvis du har full ikhlaas (oppriktighet) i det du gjør så vil du tjene enorm mye ajr på dommedagen. Vit at det har seg slik at mennesker er skeptiske i starten, ofte de vil ikke prøve det uprøvde, men med en gang de ser noen som har klart det så vil de engasjere seg og følge i samme fotspor. Så vær den som leder menneskeheten til det gode. Og det kan hende at du ikke er den flinkeste til den oppgaven men når du tar oppgaven og prøver ditt beste så vil dette inspirere de beste der ute til å våkne opp av søvnen sin slik at de kan gjøre noe godt for Ummah. Og gjett hva! Du vil In shaa Allah få ajr for den jobben de gjør siden du var den som viste dem veien. Så kjære bror og kjære søster ikke undervurder dine evner til å få noe godt i denne verden. Stol på Allah og løp til gode gjerninger. Vær førstemannen til mølla av Khayr og kall andre deretter til den. Spre det gode for dette skal du få virkelig nytte av den dagen du vender tilbake til din HERRE, ALLLAH!