Memento Mori!

Nature_Desert_Dry_tree_in_the_desert_033065_

Hverdag kommer nye mennesker til verden mens andre forlater den. Liv og død er noe vi er konstant vitne til. Men, har du tenkt på det faktumet at du har opplevd det ene og nå venter på det andre. Altså du har opplevd livet for du lever jo nå og det andre som du venter på er jo din død. Alt som skjer rundt deg påminner deg stadig om din egen dødelighet og om dødens nærvær i tilværelsen. Ved å tenke på døden innser du sannheten om alle tingenes forgjengelighet, for ingenting her i livet vil vare evig og dette angår deg også. Så siden du går din død i møte, må du tenke på to viktige ting. Det første er hva du vil bringe videre med deg i din reise når du bringes tilbake til din Herre. Det andre er hva du skal etterlate deg her på denne jordkloden. Denne jordkloden trenger en arv fra deg, noe godt andre kan leve på og huske deg for og noe du kontinuerlig kan få belønning for. Uansett hva du velger å utføre må jeg påminne deg med det eldgamle latinske ordtaket; «Memento Mori![1]».

[1] Memento mori eller Meménto mori er en latinsk frase som kan oversettes som «husk, du skal dø» eller «husk din dødelighet». [Kilde: Wikipedia]

 

Published by

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s