Gud tilgi meg

 

muslim-man-praying-hands_353396 (1)

“Gud tilgi meg” dette er en setning av stor betydning som vi ofte sier i våre bønn. En setning som vi retter til den allmektige Gud i håp om tilgivelse for våre ugjerninger. En setning som kan være nok til å forandre et menneske totalt. En setning som kan være nok til at Allah lar en entre paradiset. En setning som kan være en grunn til at byrdene våre løftes vekk fra oss. En setning som kan være en grunn til at våre synder viskes bort. Dette er en setning som kommer fra en angrende tjener. En tjener som erkjenner sine feil og mangler. En tjener som vender tilbake til Hans nåderike Skaper, Allah. En tjener som har innsett at han har blitt lurt av djevelen og alle som kaller til det onde.

Men selv etter dette nederlaget av å bli lurt til å falle i synd så har ikke tjeneren mistet håpet. Hvorfor det? Jo fordi tjeneren flyr med to vinger på hans ferd mot det hinsidige (Al-Akhirah). En ving av håp og en ving av frykt. Frykten hans er å møtte den pinlige og smertefulle straffen som venter på de syndefulle. En straff som venter på de som gikk over Guds grenser. De som var arrogante og hovmodige til å høre på Guds befalinger. Den straffen er noe som må tas på alvor. Så når en oppriktig tjener av Allah tenker på denne straffen så er dette i seg selv en drivkraft som driver han alltid tilbake til Gud. For det er kun hos Gud et menneske kan finne trygghet fra denne straffen.

Den andre vingen er håpet. Håpet om å bli tilgitt av vår nåderike, barmhjertige, og tilgivende Allah. Håpet om å bli ønsket velkommen tilbake blant Guds folk. Håpet om å få sine synder visket bort. Håpet om å oppnå Guds tilgivelse som er en grunn til å få Guds barmhjertighet. Guds barmhjertighet er da den ultimate oppnåelsen for det er den som skal være vår inngangsbillett til Jannah. For ingen vil entre paradiset på grunn av de gode gjerningene man gjorde. Det er kun Allahs barmhjertighet som skal få oss til å entre paradiset. Men den barmhjertigheten er for dem som er Gud nær. Den er for dem som går tilbake, gang på gang, til Allah uansett hva de måtte ha gjort. Så håp er en viktig drivkraft som også bringer en tjener tilbake til Allah. Og hos Gud finnes det håp selv for den verste av synderne. Og hvorfor skal ikke det være slik når Allah har kalt synderne tilbake til Ham når Han sa:

Si: Å Mine tjenere som har begått overtredelser mot seg selv, fortvil ikke om Allahs barmhjertighet. Sannelig, Allah tilgir alle synder. Han er visselig den Tilgivende, den Barmhjertige. [Koranen, 39:53]

Så å be Allah om tilgivelse og vende tilbake til Ham er en av de beste gode gjerningene en muslim kan gjøre. Dette er noe selv Profeten ﷺ pleiede å gjøre og oppfordret andre til. I en hadith som ble rapportert av Muslim sa han ﷺ:

O dere mennesker! Vend dere tilbake til Allah og be Ham om tilgivelse for jeg vender tilbake til Ham 100 ganger om dagen. [Sahih Muslim: 2702]

Se subhanaAllah, den beste av alle skapninger. Den beste av alle mennesker gjorde så mye tawbah om dagen. Og han er den som ble tilgitt for alt men fortsatt han gjorde dette. Hva med oss? Vi har dessverre i dag ikke helt forstått hvor viktig tawbah er. Vi må spørre oss om vi virkelig har forstått hva tawbah innebærer. Vi må virkelig forstå at når vi sier «Gud tilgi meg» så må vi mene det. Vi må ikke la det være tomme ord som kommer ut av tunga uten at hjertet er knyttet til dem. Vi må ikke la de ordene komme uten at de har en effekt på oss. For hvis vi sannelig mener det når vi sier «Gud tilgi meg» så skulle vi ha sett at disse ordene bringer med seg mange velsignelser inn i våre liv. Fordi disse ordene er kraftige og mektige når de kommer fra et oppriktig og ærlig hjerte. Og hvorfor skal det ikke være slik når det er nettopp dette som får Allah til å være utrolig fornøyd i hans tjener. For Allah elsker den som spør Ham om tilgivelse og mener det. Og når Allah elsker noen så vil Han sende velsignelser ned til vedkommende.

Så la oss gå inn i oss selv før Ramadan kommer og før vi forlater denne verden. La oss spørre oss selv om vi mener det når vi sier «Gud tilgi meg». La oss være oppriktige når vi ber Allah om tilgivelse. Og dette skal vi vise ved å slutte med de ugjerningene vi gjør og bytte dem med gode gjerninger. For sannelig gode gjerninger visker bort dårlige gjerninger.

Allah den allmektige sier:

Sannelig, de gode gjerninger driver de onde bort. [Koranen, 11:114]

 

“Autopilot” i Salah?

Plain

SubhanaAllah! Har du sett hvordan vi er i salah nå til dags? Måten vi utfører salah som en vane vi bare gjør uten å tenke mye på dens betydning. Vår tilstand i salah kan sammenlignes med et fly og en pilot. Piloten kan sette på “autopilot” og slappe av og flyet vil fly videre av seg selv. Sånn er vi også i Salah, hjertet som skulle være piloten i salah setter på “autopilot” og begynner å tenke på andre ting mens salah pågår. Kroppen bare beveger seg opp og ned, mens hjertet er helt borte i tanker her og der. Og slik en pilot trenger å være våken og slå av autopiloten når han lander og når han tar av, så er vi slik også. Eneste gang hjertet er helt til stedet er når vi sier “Allahu Akbar” for å begynne salah og når vi sier “Assalam alaykum warahmatullahi” for å avslutte salah. Det er virkelig viktig at vi tar dette seriøst og tar tid til å sette oss ned og spørre oss hvordan vi kan forbedre våre bønner for det er det første Allah skal se på av våre gjerninger. Måtte Allah redde oss fra den tilstand vi er i av forsømmelse og la oss være mer konsentrerte og hengivne i våre bønner. Ameeen

Den glemte forurensning

dp17-co2-forurensing-ill

Forurensning er et ord vi hører ofte. Verden lider mer enn noen gang av den menneskeskapte forurensningen. Den er til å finne overalt. Den har ført til klimaendringer som setter natur og mennesker i fare verden rundt. Skogene, med dens fauna og flora, er på vei til å forsvinne. Vannet har blitt en mangelvare mange steder på grunn av tørke. Jorda blir stadig varmere og verdenshavene stiger opp. Noen øyer har allerede blitt visket bort fra verdenskartet av havet. Miljøaktivistene mener at vi går en apokalyptisk fremtid i møte. Dette er skremmende for mange. Men folk flest har virkelig glemt at det er en annen type forurensning som truer oss. Denne forurensingen snakker ikke mange om. Dette er den glemte forurensingen. Det er forurensningen av hjertene nemlig. Hjertene har blitt forurenset åndelig sett. Hat, misunnelse, tap av troen på Gud, grådighet, selvopptatthet, overlegenhet, likegyldighet, synder og flere ting har forurenset hjertene. Denne type forurensning er virkelig den man bør være mest redd for. Fordi den kan føre til katastrofale konsekvenser. Den kan føre til evig fortapelse etter døden. Men hvor er aktivistene som kan minne oss på dette? Vel de er veldig få, men enhver mann og kvinne må være sin egen redningsmann og redde seg selv fra denne forurensningen. Rens hjertet ditt fra alt det som forurenser det, så vil du være lykkelig den dagen du vender tilbake til Allah. Kanskje hvis vi klarer å stoppe forurensingen av hjertene kan vi klare å stoppe forurensningen av verden. For hjertet er stedet godheten i oss starter fra.