Dikt: Våre Ord

words

 

 1. Vit at dine ord blir hørt og skrevet

 2. I bøkene av gjerninger sannelig der blir de skrevet

 

 1. Av engler som aldri går glipp av noe av vår ord og gjerninger

 2. For de skriver ned alle våre ord og gjerninger[1]

 

 1. Å du ærede troende mann eller kvinne vær forsiktig med dine ord

 2. Ikke si noe du vil angre på når du få høre dine ord

 

 1. Den dagen de skal bli lest opp fra de omfattende bøkene

 2. Dagen hvor alle mennesker skal få lese de bøkene

 

 1. Noen vil få boka si på høyre hånd

 2. Lykkelig er den som får den på høyre hånd

 

 1. Han skal juble og si stolt og glad: Her les min bok

 2. For jeg visste at jeg skal få dette så les min bok

 

 1. Tapt er den som skal få boka si på venstre hånd

 2. Han vil angre meget for å ha fått den på venstre hånd

 

 1. Ingen eiendom ei penger han hadde vil hjelpe ham

 2. Alt dette har han tapt og det kan ikke hjelpe ham[2]

 

 1. Så la den som lever og leser dette vær årvåken

 2. For sannelig en troende er varsom og årvåken

 

 1. Strev etter å alltid si det som gleder Allah

 2. For du vil bli overrasket av hva du skal få fra Allah

 

 1. Av velsignelser og goder du har aldri sett maken til

 2. Og høye grader til steder i paradiset ingen har sett maken til

 

 1. Tro meg dette kan du få bare på grunn av noen få ord

 2. Slik Profeten fortalte oss om med hans visdomsfulle ord[3]

 

 1. At en tjener kan ordlegge seg med noen få ord

 2. Uten å tenke mye på det men han blir belønnet rikelig ved disse få ord

 

 1. Allah få ham til å oppnå høye grader i Paradiset

 2. Der han skal entre og hygge seg i engene av Paradiset

 

 1. En annen tjener kan ordlegge seg med noen få ord

 2. Som er så forkastelig at han blir straffet ved disse få ord

 

 1. Allah får ham til å hives i dypene av Helvetet

 2. Der ilden brenner intens i gropene av Helvetet

 

 1. Åpne øyene og ikke overse ordenes makt

 2. Ved Allah, ordene kan ha en utrolig makt

 

 1. Ordene dine må være ord som bringer folk sammen

 2. Og lærer dem at sterkere er vi sammen

 

 1. Ordene dine må være full av Guds visdom

 2. For det er ingenting mer verdifullt enn Guds visdom

 

 1. Ordene dine skal ikke kle naken noen som helst

 2. For vit at du skal bli tatt til ansvar hvis du gjør dette mot noen som helst

 

 1. Ordene dine skal ikke nevne andres mørke sider

 2. For sannelig du selv skjuler mange mørke sider

 

 1. Ordene dine må ikke gjøre noen liten

 2. Ved å undertrykke dem for husk du selv er liten

 

 1. Liten var du uten makt og styrke

 2. Så ikke bli lurt av hva du har fått av makt og styrke

 

 1. For til syvende og sist skal du forbli et menneske

 2. Virkelig for en svak skapning er et menneske

 

 1. Salig er dem som gjør seg liten og ydmyk foran Allah

 2. Paradisets gleder og hager er for de ydmyke tjenere av Allah

 

 1. Ordene dine skal ikke brenne noens hjertet

 2. Ved Allah ord kan skape dype arr i hjertet

 

 1. Arr som vil stå imot tidenes tann

 2. For noen sår kan ikke viskes bort av tidens tann

 

 1. Vit at et hardt ord et skarpt ord kan bli leggende å brenne

 2. På bunnen av et hjerte der skal det fortsette å brenne

 

 1. Hvor mange har vi sett som var bestevenner

 2. Men et uheldig ord skilte dem og gjorde dem til evig uvenner

 

 1. Hvor mange familier har gått til grunne på grunn av noen få ord

 2. Og hvor mange sterke bånd har blitt oppløst på grunn av noen få ord

 

 1. Så vær mild og barmhjertig med dine ord

 2. Og skap lys og glede med dine ord

 

 1. Ordene dine må forsone folk og skape fred

 2. Verden lengter virkelig etter folk som skaper fred

 

 1. Vær vennlig med dine søsken i tro

 2. Vis dem at de står deg kjært for dette er en del av din tro

 

 1. Husk, Husk at ord kan være et mektig våpen

 2. Som kan skade mer enn et annet våpen

 

 1. Ord kan også være et vidunderlig verktøy

 2. Som kan skape under og for et flott verktøy

 

 1. Min kjære søsken i tro husk Herrens ord

 2. I Hans hellige bok for viktig er Herrens ord[4]

 

 1. Han mannet oss til å ordlegge oss på beste måte

 2. For Satan vil skape strid mellom oss på verste måte

 

 1. Kom i hu også Profetens ord

 2. For visdomsfulle og livsviktige er Profetens ord[5]

 

 1. Han fortalte at den som tror på Allah og dommensdag

 2. Må ordlegge seg godt hvis han virkelig tror på dommensdag

 

 1. Hvis ikke han har noe godt å si

 2. Så er det beste for ham å tie stille må vi si

 

 1. Fyll da din munn du troende med vakre ord

 2. For du vil bli belønnet meget ved slike ord

 

 1. Forlat baksnakking og spredning av rykter

 2. For du selv hater at andre baksnakker deg og sprer om deg rykter

 

 1. Så elsk for andre det du elsker for deg selv

 2. Sannelig du kan ikke være sann troende før du forstår dette selv

 

 1. La oss alle være forsiktige med våre ord og frykte

 2. En dag som er meget krevende uten noe sted å flykte

 

 1. Noen mennesker vil gå til grunne på grunn av det de sa

 2. For andre skal ta fra deres gjerninger på grunn av hva om dem de sa

 

 1. Frykt Allah da og vær varsom med ditt ordvalg

 2. For en troende er svært varsomt med hans ordvalg

 

 1. Ordene våre må være fri fra tull og tøys om alvorlige ting

 2. Som det å latterliggjøre religionen for dette er en alvorlig ting

 

 1. I vantro kan man falle mens man ikke en gang vet det

 2. Så la enhver av oss ta dette alvorlig for vi vet det

 

 1. Unngå alle disse klanderverdige egenskaper

 2. Og la dine ord strømme fra rosverdige egenskaper

 

 1. Godt skal det gå deg om du ordlegger deg godt

 2. For Fredens bolig er for dem som ordlegger seg godt

 

 1. Allah den Sjenerøse ber vi om å veilede våre ord

 2. Slik at de skal inneholde det beste av alle ord

 

 1. Må Allah skåne oss fra å falle i baksnakking

 2. For motbydelig og forkastelig er baksnakking

 

 1. Må Allah la våre tunger si det som behager Ham

 2. Og gleder Ham for vi skal møte Ham

 

 1. Allahs tilgivelse ber vi for alle våre ukloke ord

 2. Og tilgivelse bør vi be fra de vi fornærmet med våre ord

 

 1. Må Allah gjøre våre ord til en skatt for oss

 2. En skatt der borte i Paradiset som blir spart for oss

 

 1. Denne bønnen ber vi med oppriktige hjerter

 2. Og Allahumma Ameen sier vi med håpefulle hjerter

 

 

[1] Referer til versene fra Koranen; 50:18, 82:10-12.

[2] Referer til versene fra Koranen; 69:19-30.

[3] Referer til hadithen som står blant annet i Sahih Bukhari [6478].

[4] Referer til Koranen; 17:53.

[5] Referer til hadithen som står blant annet i Sahih Bukhari [6138].

Versene 89 og 90 i diktet referer til hadithen som står blant annet i Sahih Muslim [2581]

[al-Kutub as-Sittah] De seks hadithbøkene – lydbøker

 

kutub sittah

Alhamdulillah, nå er det mulig for deg å høre alle de seks store hadithbøkene [Kutub sitta] som lydbøker. Herunder finner du linker som bringer deg til nettsiden Islamhouse.com der du kan høre på disse bøkene. Måtte Allah gjøre oss blant folk som følger Profetens sunna og som elsker den og sprer den. Allahumma Amiin.

1.Sahih al-Bukhari 

Antall deler: 93

Varighet i timer: 95

Klikk her

 

2. Sahih Muslim

Antall deler: 55

Varighet i timer: 87

Klikk her

 

3. Sunan at-Tirmidhi

Antall deler: 63

Varighet i timer: 65

Klikk her

 

4. Sunan Abu Dawood

Antall deler: 42

Varighet i timer: 62

Klikk her

 

5.Sunan Ibn Majah

Antall deler: 36

Varighet i timer: 34

Klikk her

 

6. Sunan An-Nasai

Antall deler: 50

Varighet i timer: 50

Klikk her

 

Å Allah … en bønn

 

dua-prayer1

Å nådige Allah, himlenes og jordens Forvalter. Du som er nær dem som bønnkaller Deg i ydmykhet og underkastelse. Du som er så tilgivende og barmhjertig. Å Allah, her kommer vi til Deg med oppriktige hjerter og ber Deg inderlig om å lede oss til det som rett er. Vis oss det rette for vi lever i en verden som er nå dekket av en tåke av uklarhet. Menneskene har splittet seg i grupper og har gått sine egne veier. Men sannelig ingen vei er den sanne unntatt Din vei, så hold oss standhaftige på den. Å Barmhjertige Allah, hvis du ser oss avspore fra den riktige veien, bring oss straks til den rette vei før vi forlater denne verden.

Å Allah, se oss i nåde, våre hjerter er forgiftet med synder og lyster som kan føre til evig fortapelse. Så helbred våre hjerter og sett Ditt lys i dem slik at deres eiere finner veien til Deg. La vår tro på Deg bli synliggjort gjennom våre ord og handlinger, og vi spør ved Din Nåde om å gjøre oss blant beboerne av Fredens bolig, der de rettskafne skal være i Ditt selskap.

Denne bønnen ber vi med oppriktige hjerter og Allahumma Amiin sier vi med håpefulle hjerter.

Amin. Husk å si Amin 🙂