Profetens (ﷺ) siste preken

img_3848

Det ble berettet fra Uqbah bin Amir (radiyaAllah ‘anhu) at han sa: Profeten (ﷺ) gikk og ba for martyrene ved Uhud, og etter det gikk han opp på prekestolen. Det var som om han tok farvel med både de levende og de døde. Da sa han: Sannelig, jeg er deres forløper til al-Hawdh (Bassenget), og sannelig dens bredde er lik avstanden mellom Aylah og al-Juhfah. Og sannelig jeg frykter ikke for dere at dere skal drive med avgudsdyrkelse (shirk) etter meg, men det jeg frykter for dere er denne verden, at dere konkurrerer om den, og dreper hverandre. Og da vil dere gå til grunne slik de før dere gikk til grunne. Uqbah sa: Dette var den siste gangen jeg så Allahs sendebud (ﷺ) på prekestolen.
[Tilnærmet oversettelse, Sahih Muslim: 2296]

Ibn Rajab om den som ikke klarer å gjøre hajj

arafah

Ibn Rajab (rahimahullah) skrev noe vidunderlig i hans banebrytende bok «Lataif al Maarif fima lilmawasim al-aam min wadhaaif» og sa:

من لم يستطع الوقوف بعرفة، فليقف عند حدود الله الذي عرفه

ومن لم يستطع المبيت بمزدلفة، فليبت عزمه على طاعة الله ليقربه ويزدلفه

ومن لم يقدر على نحر هديه بمنى، فليذبح هواهه هنا ليبلغ به المنى

ومن لم يستطع الوصول للبيت لأنه منه بعيد، فليقصد رب البيت فإنه أقرب إليه من حبل الوريد

Den som ikke klarer å stå ved Arafah, så la ham stå ved Allahs grenser som han kjenner til [altså ikke bryte dem]

Den som ikke klarer å overnatte ved Muzdalifah, så la ham overnatte med hengivenhet i Allahs adlydelse slik at han kommer Ham nær

Den som ikke er i stand til å slakte hans offerdyr ved Mina, så la ham slakte hans lyster (hawa) her og nå, slik at han oppnår målet

Den som ikke klarer å komme seg til Huset fordi han er langt unna det, så la ham vende seg til husets Herre for Han er nærmere ham enn halspulsåren.

[Tilnærmet oversettelse, se Ibn Rajab s.633 med noen endringer]