Profetens (ﷺ) siste preken

img_3848

Det ble berettet fra Uqbah bin Amir (radiyaAllah ‘anhu) at han sa: Profeten (ﷺ) gikk og ba for martyrene ved Uhud, og etter det gikk han opp på prekestolen. Det var som om han tok farvel med både de levende og de døde. Da sa han: Sannelig, jeg er deres forløper til al-Hawdh (Bassenget), og sannelig dens bredde er lik avstanden mellom Aylah og al-Juhfah. Og sannelig jeg frykter ikke for dere at dere skal drive med avgudsdyrkelse (shirk) etter meg, men det jeg frykter for dere er denne verden, at dere konkurrerer om den, og dreper hverandre. Og da vil dere gå til grunne slik de før dere gikk til grunne. Uqbah sa: Dette var den siste gangen jeg så Allahs sendebud (ﷺ) på prekestolen.
[Tilnærmet oversettelse, Sahih Muslim: 2296]

Published by

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s