Profetens (ﷺ) ydmykhet

Profetenskhulq

Et eksempel på Profetens (ﷺ) jordnærhet og ydmykhet

Ibn Mas’ood (måtte Allah være fornøyd med ham) berettet og sa: En mann kom til Profeten (ﷺ) og begynte å snakke med ham. Etter hvert begynte mannen å skjelve (av nervøsitet). Da sa Profeten (ﷺ): Ta det med ro! For jeg er sannelig ingen konge. Jeg er bare en sønn av en kvinne som pleiede å spise tørket og saltet kjøtt.

[Tilnærmet oversettelse, rapportert av Ibn Majah #3312 og autentisert av Sh. al-Albani (Måtte Allah være ham barmhjertig)]

Bare så frøet!

treet

Det kan hende at et frø du sår i dag ikke rekker å vokse seg til å bli et fruktbærende tre i din levetid, men det er stor sannsynlighet at de kommende generasjonene vil få stor nytte av fruktene. Så sett igang arbeidet selv om du ikke vil leve lenge nok til å se fruktene av arbeidet, men Allah skal belønne deg stort for å ha vært den som startet det hele.

Stakkars oss

stakkars-oss

Når vi ser et barn lide til døden i Syria, og et annet sulte ihjel i Somalia, og et annet drukne i havet i flyktningstrømmen, så synes vi alltid så synd på dem. Stakkars dem, sier vi! Men egentlig det er vi så må synes synd på oss selv. Disse barna er in shaa Allah i et bedre sted, et sted der i himmelen rundt deres far Ibrahim (fred være med ham) slik Profeten (ﷺ) beskrev det til oss da han reiste til himmelen.[1] Så det er vi som må synes synd på oss selv. Vi som har druknet i grådighetens hav. Grådigheten har inntatt våre hjerter og ført til at våre hjerter har hardnet. Hva hjelper tårene, hvis ikke vi kan hjelpe til med noe. Selv noe så lite krevende som dua, gjør vi ikke en gang. Og vi lever bare videre i våre bobler, i sus og dus, i luksus og velstand. Og glemmer at Allah vil spørre oss hva vi gjorde når våre søsken var i nød. Hva skal vi svare da? Så la oss synes veldig synd på oss selv, og gråte over vår likegyldighet og vår mangel på nestekjærlighet. Så stakkars oss, og stakkars oss, og stakkars oss, vi drukner i grådighetens hav uten å merke det! Å Allah, redd oss før det er for seint! Amiiin

[1] Se Sahih al-Bukhari: 7047

Dikt: Mandhummah al-Bayquniyyah

fullsizerender-19

Her er en tilnærmet oversettelse av det velkjente diktet mandhummah al-bayquniyyah av Imam al-Bayquni. I dette diktet forklarer Imamen de sentrale begrepene i hadith-terminologien på en forenklet måte. Vi håper at denne oversettelsen vil være til hjelp for den som ønsker å pugge diktet. Vi anbefaler videre at den som ønsker å få seg en dypere forståelse av diktet, bør oppsøke forklaringene av lærde  over diktet. Og det finnes flere forklaringer av dette diktet av lærde fra fortiden og en god del andre fra vår samtid Alhamdulillah.

diktet-al-bayqooniyah (LAST NED HER)

Vi takker Allah som har hjulpet oss til å fullføre denne handlingen og ber Ham om akseptere vår ydmyk tjeneste på å tjene Hans budskap og religion.

N.B: Disse e-bøkene som postes på denne bloggen vil alltid in shaa Allah oppdateres og redigeres etter at det blir oppdaget noe feil eller mangler, så det lønner seg alltid å laste dem på nytt. Vi håper at du kan også hjelpe oss ved å sende forslag, tilbakemelding, innspill, rettelser til koranogsunna@gmail.com. Måtte Allah belønne deg for dette. Ameen.