Den tropiske skogen

Scarlet Macaw Flying Over Rainforest

Vi må lære oss å like de forskjellige evnene Allah har gitt oss. Som muslimer må vi se at Allah gir noen noe ifølge Hans visdom. Og alle vi har noe å bidra med, noe å nytte Ummah med, hvis vi bruker de evnene vi har blitt gitt av Allah. Har du sett på en tropisk skog? Der finner du masse forskjellige arter av trær. De har forskjellige blomster, forskjellige bær og frukter, forskjellige høyder osv. Men alle disse trærne er med på å danne dette fantastiske landskapet som er jungelen, som videre er til stor nytte for mange dyrearter og mennesker. Dyrene finner føde i skogen, og vi mennesker finner mye nytte der, til og med medisiner. Men SubhanaAllah hvis du tenker litt igjen så vil du innse at selv det minste treet i denne skogen har et finger med i dette spillet her, i dannelsen av dette vakre landskapet som gir nytte til så mange skapninger. Så slik er muslimene også. Alle kan ha en rolle i byggingen av Ummah. Så se aldri ned på noen, selv et lite barn har noe å bidra med. Og ved Allah hvis du tenker på denne måten her, og på dette eksemplet med skogen, så vil du begynne å like det mangfoldet av evner og muligheter Allah har gitt oss. Og en slik tankegang vil gjendyrke i oss nestekjærlighet og forebygge mot hat og misunnelse. Vi ber Allah om å la oss tenke slik. Allahumma Amiiin.

Og Allah vet best.

Ned i dypet

SCD0613_AA_Bermudav2

Det er lett å synke ned i dypet av dunya. Mange har falt i dunyas dype kroker. Når Iman sank og egoets begjær tok over mennesket, så hivet mennesket seg i dypet og forlot den trygge båten av Iman. Han forlot lyset av Iman til fordel for mørket i dypene av synder. Dunya ble da som et hav som han sank i. Og dens dyp har vært et gravlund for mange mennesker, om ikke mange nasjoner og generasjoner. Mange trodde de skulle synke litt i den for å så komme tilbake til lyset igjen. Men dette skjedde nesten aldri. Djevelen trakk dem til seg sakte men sikkert i dypet uten at de merket det. Og de fortsatte å synke i et dyp uten bunn.

Men takket være Gud så har Han utvalgt noen av Hans tjenere. Disse er de som holder til båten av Iman. Den trygge båten. Men de vet at det beste oppdraget et menneske kan drive med i dette livet, er å være en redningsarbeider. Men disse er ikke som alle andre redningsarbeidere. Disse er de som redder folk fra fortapelsen i mørket av synder. Disse redningsdykkerne gjør den mest krevende oppgaven ved å gå ned i dypet , sette sine liv i fare i håp om å redde andre fra fortapelsens dyp. Og de mest ivrigste blant disse redningsarbeidere er ofte dem som har vært i dypet før. Dem som har erfart hvordan det er å falle i fortapelsen og håpløsheten. Men Allah reddet dem en gang, og nå bruker de deres tid og krefter på å redde andre mennesker i slike situasjoner.

Så når du ser slike mennesker komme deg til unnsetning mens du er i dypets mørke, ikke si nei til hjelpen. Ikke si: “La meg være i fred! Jeg er jo uansett fortapt. Se hvor lang jeg har sunket!!!” Ikke si dette. For håpet er der så lenge du er villig til å stige opp igjen til lyset. Så lenge du er villig til å svømme opp igjen til den trygge båten av Iman.

Og vit at i den båten, det vil alltid finnes plass for enhver som har falt utenfor. For enhver som ble tatt inn i mørkets dyp. For enhver som ble atskilt fra hans Nådige Gud og lengter inderlig etter å finne veien tilbake til Ham. Så det er håp for enhver som takker ja til hjelpen. Bare la redningsarbeiderne hjelpe deg opp igjen og alt skal ordne seg til slutt kjære deg, hvis Gud vil.

For noen fantastiske mennesker disse redningsarbeiderne er! Må Gud gjøre oss blant dem. Amiin. Og hvis du vil vite mer om dem, les Guds ord i sura 41 vers 33.

Temme et villdyr

hest

Å ha kontroll over sin nafs kan være så vanskelig som å temme en villhest. I starten vil man oppleve store vanskeligheter i å oppdra villhesten til å være deg lydig. Den vil være vill og overlegen. Men med tålmodighet og konstant trening og hardt innsats, så vil den villhesten forandre seg totalt og være din bestevennen som du kan ri på, kontrollere som du vil, og ta deg til de stedene du vil. Slik er nafs også. Den kan være vill når den blir forlatt uten tilsyn, og forandre seg til noe verre enn et villdyr. Men hvis du tar tak i den og strever mye etter å temme den så vil den være under din kontroll og du kan bruke den i det som gleder Allah. Så vær tålmodig med den og du vil se resultatene etter hvert in shaa Allah. Og på toppen av alt dette, ikke glem å vende deg tilbake til den som skapte den, Allah. Sannelig kun Han kan bistå deg i denne livsviktige kampen.

Dikt: Fall

host

Jeg så fra et tre
Et blad falle

Jeg så en nasjon
I nedgang falle

Jeg så fra et menneske
Et liv falle

Hva vil dette da fortelle meg?
Jo, at alle og alt skal til slutt falle

Å nådige Gud vær nådig mot meg
La meg i sannhet vende tilbake til Deg
Før jeg blir sett, før eller senere, i min grav falle