Ned i dypet

SCD0613_AA_Bermudav2

Det er lett å synke ned i dypet av dunya. Mange har falt i dunyas dype kroker. Når Iman sank og egoets begjær tok over mennesket, så hivet mennesket seg i dypet og forlot den trygge båten av Iman. Han forlot lyset av Iman til fordel for mørket i dypene av synder. Dunya ble da som et hav som han sank i. Og dens dyp har vært et gravlund for mange mennesker, om ikke mange nasjoner og generasjoner. Mange trodde de skulle synke litt i den for å så komme tilbake til lyset igjen. Men dette skjedde nesten aldri. Djevelen trakk dem til seg sakte men sikkert i dypet uten at de merket det. Og de fortsatte å synke i et dyp uten bunn.

Men takket være Gud så har Han utvalgt noen av Hans tjenere. Disse er de som holder til båten av Iman. Den trygge båten. Men de vet at det beste oppdraget et menneske kan drive med i dette livet, er å være en redningsarbeider. Men disse er ikke som alle andre redningsarbeidere. Disse er de som redder folk fra fortapelsen i mørket av synder. Disse redningsdykkerne gjør den mest krevende oppgaven ved å gå ned i dypet , sette sine liv i fare i håp om å redde andre fra fortapelsens dyp. Og de mest ivrigste blant disse redningsarbeidere er ofte dem som har vært i dypet før. Dem som har erfart hvordan det er å falle i fortapelsen og håpløsheten. Men Allah reddet dem en gang, og nå bruker de deres tid og krefter på å redde andre mennesker i slike situasjoner.

Så når du ser slike mennesker komme deg til unnsetning mens du er i dypets mørke, ikke si nei til hjelpen. Ikke si: “La meg være i fred! Jeg er jo uansett fortapt. Se hvor lang jeg har sunket!!!” Ikke si dette. For håpet er der så lenge du er villig til å stige opp igjen til lyset. Så lenge du er villig til å svømme opp igjen til den trygge båten av Iman.

Og vit at i den båten, det vil alltid finnes plass for enhver som har falt utenfor. For enhver som ble tatt inn i mørkets dyp. For enhver som ble atskilt fra hans Nådige Gud og lengter inderlig etter å finne veien tilbake til Ham. Så det er håp for enhver som takker ja til hjelpen. Bare la redningsarbeiderne hjelpe deg opp igjen og alt skal ordne seg til slutt kjære deg, hvis Gud vil.

For noen fantastiske mennesker disse redningsarbeiderne er! Må Gud gjøre oss blant dem. Amiin. Og hvis du vil vite mer om dem, les Guds ord i sura 41 vers 33.

Published by

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s