Dikt: Om å løpe til gode gjerninger

img_0035

 1. Vit at verden er som en åker hvor du sår

 2. Og du skal høste i det hinsidige hva du i verden sår
 3. I det hinsidige vil du vises enhver gjerning du gjorde

 4. Selv om det var noe veldig lite du gjorde
 5. For alt du har gjort har blitt registrert av engler

 6. Og ingen gjerning kan gå uregistrert av disse engler
 7. Alt dette står godt beskrevet i Koranen

 8. Les godt hva som står der i Koranen
 9. Det som står der holder nok som en påminnelse

 10. For enhver som godtar enhver oppriktig påminnelse
 11. Livet ditt er kort som du godt vet det

 12. Hvor mange har du kjent se forsvinne som bare det
 13. En sterk og livlig ungdom folk håpet å se ham leve lenge

 14. Gikk bort fra dem uten å ha levd lenge
 15. En sengeliggende folk trodde skulle forsvinne

 16. Ble en av de siste til å forsvinne
 17. Så vit at døden ikke styres av oss

 18. Det er kun Allah som styrer den og sender den over oss
 19. En som har skjønt livets forgjengelighet

 20. Vil da innse også verdens forgjengelighet
 21. En som har skjønt dødens nærvær i skapelsen

 22. Vil da forstå at det finnes ingen evighet i skapelsen
 23. Har du forstått dette må da våkne opp

 24. Og løpe til å gjøre gode gjerninger som skal få deg opp
 25. Ved å heve din stilling hos den allmektige Allah

 26. Dermed øke din grad i paradiset skapt av Allah
 27. Strev med all din kraft for å oppnå en plass

 28. I Paradisets der hvor enhver troende vil finne sin plass
 29. Se opptil Profeten din som gjorde alltid det beste

 30. Han lot aldri en dag gå fra ham uten å ha gjort sitt beste
 31. Se også opptil de mange generasjoner som levde før deg

 32. Av gudfryktige muslimer, menn og kvinner, som godtok islam før deg
 33. De forsto virkelig hvor vakkert Islam er

 34. Dermed strevde de alltid for å gjøre det som rett er
 35. Deres gode gjerninger fikk dem til å bli elsket av Allah

 36. Han velsignet dem med et godt liv, og enda lykkeligere blir de når de ser Allah
 37. På dommedagen da de skal sitte på troner laget av edle stener

 38. Og bli ledsaget til sine palasser i paradiset pyntet med edle stener
 39. Der vil det avdekkes et stort og mektig rike for enhver av dem

 40. For Allah har gjort klar en herlig belønning for enhver av dem
 41. Så strev for å bli blant disse for det kan du klare

 42. Kjemp mot djevelen, og å vinne over ham kan du klare
 43. Og glem ikke å vende deg til Allah den Allmektige ved å spørre

 44. Om å være gudfryktig for sannelig Allah vil gi deg mye ved å spørre
 45. Han er den Alt hørende og alt det gode kommer kun fra Ham

 46. Han besitter alle rikdommer i mangfold så du må alltid spørre Ham
 47. Han ba deg om å spørre Ham før du spurte Ham og sa

 48. «Be til Meg, og Jeg vil bønnhøre dere.» reflekter da på det Han sa[1]
 49. Han er nær deg når dine hender løftes mot Ham

 50. Bekreftet har dette blitt i sura 2:186 så be til Ham
 51. Be til Ham med et ydmykt og hengivent hjerte

 52. Og si: Å Allmektige Herre, jeg spør deg om et friskt og rent hjerte
 53. Be til Ham og gjør deg liten og fattig foran Ham

 54. For sannelig, den som gjør seg liten og fattig, vil bli mektiggjort hos Ham
 55. Om du føler deg langt unna din Herre på grunn av dine synder

 56. Vit at din Herre er den som tilgir alle synder
 57. Så skynd deg og vær blant de som vender tilbake til Allah

 58. De som spør Ham om tilgivelse før de sendt tilbake til Allah
 59. Minn deg på din egen forgjengelighet og dødens nærvær

 60. Og om alle tingenes forgjengelighet og om dommedagens nærvær
 61. Ved å minne deg selv på dette så vil du huske

 62. At dette livet er midlertidig og dette må alle huske
 63. Livets mening må være å tilbe den ene Gud

 64. Slik Han beordret oss dette i boken av den Mektige Gud[2]
 65. Å Allah, Du som er Barmhjertig og Nådig

 66. Vær oss dine ydmyke tjenere barmhjertig og nådig
 67. Led oss alltid til det som rett er

 68. Slik at vi i vårt liv gjør det som rett er
 69. Gi oss styrke og motivasjon til å utføre gode gjerninger

 70. Som skal være til oss en skatt da vi får se i det hinsidige våre gjerninger
 71. Gi oss oppriktighet og evne til å følge din Profet

 72. I alt vi gjør, for et godt forbildet vi har i din Profet ﷺ
 73. Denne bønnen ber vi med et oppriktig hjerte

 74. Og Allahumma Amin sier vi med et håpefullt hjerte
 75. Og Lovet være Allah, Skaperen av alle skapningene

 76. Og må Allahs fred være med Muhammed ﷺ, den beste av alle skapningene

 

[1] Koranen, 40:60.

[2] Koranen, 51:56.

Dikt: Om Allahs 99 Hellige Navn

allah_names_with_english

1. Vit at din Herre Allah har vakre navn

2. Så Påkall Ham mye med Hans vakre navn

3. Profeten ﷺ lærte oss og sa at Allah har 99 navn

4. Paradiset er lovet den som tror på disse 99 navn

5. Denne beretningen står nevnt i boken til Imam al-Bukhari

6. Ved hadith nr.2736 les hva står i Sahih al-Bukhari

7. Allah vår Skaper har flere navn enn disse

8. Men kjent godt hos oss av dem er bare disse

9. Så lovpris din Herre Allah som skapte deg

10. Og veiledet deg til Islam så Nådig har Han vært mot deg

11. Så hør godt etter nå skal vi påkalle Allah

12. Med alle disse 99 vakre navn av Allah

13. Allah, det er Ingen guddom unntatt Ham

14. Det er ingen skaper og guddom unntatt Ham

15. Ar-Rahman, Ar-Rahim, al-Malik, er blant Hans Hellige Navn

16. Al-Quddus, as-Salam, al-Mu’min, er blant Hans Hellige Navn

17. Al-Muhaymin, al-’Aziz, al-Jabbar, er blant Hans Hellige Navn

18. Al-Mutakabbir, al-Khaliq, al-Baari, er blant Hans Hellige Navn

19. Al-Musawwir, al-Ghaffaar, al-Qahhaar, er blant Hans Hellige Navn

20. Al-Wahhab, ar-Razzaq, al-Fattah, er blant Hans Hellige Navn

21. Al-Alim,al-Qaabid, al-Baasit, er blant Hans Hellige Navn

22. Al-Khafid, ar-Rafi’, al-Mu’izz, er blant Hans Hellige Navn
23. Al-Muzil, as-Sami’, al-Basir er blant Hans Hellige Navn
24. Al-’Adl, al-Lateef, al-Khabeer, er blant Hans Hellige Navn

25. Al-Haleem, al-Azeem, al-Ghafoor, er blant Hans Hellige Navn

26. Al-Ghafoor, ash-Shakoor, al-Aliyy, er blant Hans Hellige Navn

27. Al-Kabeer, al-Hafiz, al-Muqeet, er blant Hans Hellige Navn

28. Al-Haseeb, al-Jaleel, al-Kareem er blant Hans Hellige Navn

29. Ar-Raqeeb, al-Mujeeb, al-Waasi’ er blant Hans Hellige Navn

30. Al-Wadud, al-Majeed, al-Baa’ith er blant Hans Hellige Navn

31. Ash-Shahid, al-Haqq, al-Wakeel er blant Hans Hellige Navn

32. Al-Qawiyy, al-Mateen, al-Waliyy er blant Hans Hellige Navn

33. Al-Hameed, al-Muhsee, al-Mubdiu er blant Hans Hellige Navn

34. Al-Mu’eed, al-Muhyi, al-Mumeet er blant Hans Hellige Navn

35. Al-Hayy, al-Qayyoom, al-Waajid er blant Hans Hellige Navn

36. Al-Maajid, al-Waahid, al-Ahad er blant Hans Hellige Navn

37. As-Samad, al-Qaadir, al-Muqtadir er blant Hans Hellige Navn

38. Al-Muqaddim, al-Muákhkhir, al-Awwal er blant Hans Hellige Navn

39. Az-Zaahir, al-Baatin, al-Waali er blant Hans Hellige Navn

40. Al-Muta’aali, al-Barr, at-Tawwaab er blant Hans Hellige Navn

41. Al-Muntaqim, al-’Afuww, ar-Ra’oof er blant Hans Hellige Navn

42. Maalik-ul-mulk, Dhul-Jalaal-wal-Ikram er blant Hans Hellige Navn

43. Al-Muqsit, al-Jaami’ er blant Hans hellige Navn

44. Al-Ghaniyy, al-Mughni er blant Hans Hellige Navn

45. Al-Maani’, ad-Daarr er blant Hans hellige Navn

46. An-Naafi’, an-Noor er blant Hans Hellige Navn

47. Al-Haadi, al-Badi’ er blant Hans Hellige Navn

48. Al-Baaqi, al-Waarith er blant Hans Hellige Navn

49. Ar-Rasheed, as-Saboor er blant Hans Hellige Navn

50. Påkall Ham da å tjene av Allah for Han er deg nær

51. Og i sura 2:186 kan du se hvor mye Han er deg nær

52. Vær ikke da blant de som forsømmer å lovprise Ham

53. Ved morgen og kveld, for du vil velsigne ved å prise Ham

54. Lovpris Ham og påkall Ham med Hans Vakre Navn

55. Som vi nå har nevnt så vidunderlige er Hans Hellige Navn

56. Husk at blant disse navnene skjules det aller mest hellige Navnet

57. Som Allah svarer umiddelbart den som påkaller Ham ved det Navnet

58. Lær deg betydningen av Allahs Hellige Navn

59. Økt vil din Iman være ved å forstå disse Hellige Navn

60. Må Allah la oss forstå Hans Hellige Navn

61. Og la oss påkalle ham morgen og kved med Hans Hellige Navn

62. Å Allah du som har lovet den som pugger dem Paradiset

63. La oss være blant dem og få dermed til arv Paradiset

64. Denne bønnen ber vi med oppriktige hjerter

65. Og Allahumma Amin sier vi med håpefulle hjerter