Dikt: Om Allahs 99 Hellige Navn

allah_names_with_english

1. Vit at din Herre Allah har vakre navn

2. Så Påkall Ham mye med Hans vakre navn

3. Profeten ﷺ lærte oss og sa at Allah har 99 navn

4. Paradiset er lovet den som tror på disse 99 navn

5. Denne beretningen står nevnt i boken til Imam al-Bukhari

6. Ved hadith nr.2736 les hva står i Sahih al-Bukhari

7. Allah vår Skaper har flere navn enn disse

8. Men kjent godt hos oss av dem er bare disse

9. Så lovpris din Herre Allah som skapte deg

10. Og veiledet deg til Islam så Nådig har Han vært mot deg

11. Så hør godt etter nå skal vi påkalle Allah

12. Med alle disse 99 vakre navn av Allah

13. Allah, det er Ingen guddom unntatt Ham

14. Det er ingen skaper og guddom unntatt Ham

15. Ar-Rahman, Ar-Rahim, al-Malik, er blant Hans Hellige Navn

16. Al-Quddus, as-Salam, al-Mu’min, er blant Hans Hellige Navn

17. Al-Muhaymin, al-’Aziz, al-Jabbar, er blant Hans Hellige Navn

18. Al-Mutakabbir, al-Khaliq, al-Baari, er blant Hans Hellige Navn

19. Al-Musawwir, al-Ghaffaar, al-Qahhaar, er blant Hans Hellige Navn

20. Al-Wahhab, ar-Razzaq, al-Fattah, er blant Hans Hellige Navn

21. Al-Alim,al-Qaabid, al-Baasit, er blant Hans Hellige Navn

22. Al-Khafid, ar-Rafi’, al-Mu’izz, er blant Hans Hellige Navn
23. Al-Muzil, as-Sami’, al-Basir er blant Hans Hellige Navn
24. Al-’Adl, al-Lateef, al-Khabeer, er blant Hans Hellige Navn

25. Al-Haleem, al-Azeem, al-Ghafoor, er blant Hans Hellige Navn

26. Al-Ghafoor, ash-Shakoor, al-Aliyy, er blant Hans Hellige Navn

27. Al-Kabeer, al-Hafiz, al-Muqeet, er blant Hans Hellige Navn

28. Al-Haseeb, al-Jaleel, al-Kareem er blant Hans Hellige Navn

29. Ar-Raqeeb, al-Mujeeb, al-Waasi’ er blant Hans Hellige Navn

30. Al-Wadud, al-Majeed, al-Baa’ith er blant Hans Hellige Navn

31. Ash-Shahid, al-Haqq, al-Wakeel er blant Hans Hellige Navn

32. Al-Qawiyy, al-Mateen, al-Waliyy er blant Hans Hellige Navn

33. Al-Hameed, al-Muhsee, al-Mubdiu er blant Hans Hellige Navn

34. Al-Mu’eed, al-Muhyi, al-Mumeet er blant Hans Hellige Navn

35. Al-Hayy, al-Qayyoom, al-Waajid er blant Hans Hellige Navn

36. Al-Maajid, al-Waahid, al-Ahad er blant Hans Hellige Navn

37. As-Samad, al-Qaadir, al-Muqtadir er blant Hans Hellige Navn

38. Al-Muqaddim, al-Muákhkhir, al-Awwal er blant Hans Hellige Navn

39. Az-Zaahir, al-Baatin, al-Waali er blant Hans Hellige Navn

40. Al-Muta’aali, al-Barr, at-Tawwaab er blant Hans Hellige Navn

41. Al-Muntaqim, al-’Afuww, ar-Ra’oof er blant Hans Hellige Navn

42. Maalik-ul-mulk, Dhul-Jalaal-wal-Ikram er blant Hans Hellige Navn

43. Al-Muqsit, al-Jaami’ er blant Hans hellige Navn

44. Al-Ghaniyy, al-Mughni er blant Hans Hellige Navn

45. Al-Maani’, ad-Daarr er blant Hans hellige Navn

46. An-Naafi’, an-Noor er blant Hans Hellige Navn

47. Al-Haadi, al-Badi’ er blant Hans Hellige Navn

48. Al-Baaqi, al-Waarith er blant Hans Hellige Navn

49. Ar-Rasheed, as-Saboor er blant Hans Hellige Navn

50. Påkall Ham da å tjene av Allah for Han er deg nær

51. Og i sura 2:186 kan du se hvor mye Han er deg nær

52. Vær ikke da blant de som forsømmer å lovprise Ham

53. Ved morgen og kveld, for du vil velsigne ved å prise Ham

54. Lovpris Ham og påkall Ham med Hans Vakre Navn

55. Som vi nå har nevnt så vidunderlige er Hans Hellige Navn

56. Husk at blant disse navnene skjules det aller mest hellige Navnet

57. Som Allah svarer umiddelbart den som påkaller Ham ved det Navnet

58. Lær deg betydningen av Allahs Hellige Navn

59. Økt vil din Iman være ved å forstå disse Hellige Navn

60. Må Allah la oss forstå Hans Hellige Navn

61. Og la oss påkalle ham morgen og kved med Hans Hellige Navn

62. Å Allah du som har lovet den som pugger dem Paradiset

63. La oss være blant dem og få dermed til arv Paradiset

64. Denne bønnen ber vi med oppriktige hjerter

65. Og Allahumma Amin sier vi med håpefulle hjerter

Published by

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s