Vend tilbake til Allah!

aqsa old

I løpet av ditt liv så vil du noen ganger gå i feil retning. Noen ganger gjør du det uten å merke det. Andre ganger tror du at den feile retningen er den rette. Andre ganger gir du styring til ditt ego og djevelen, og de tar deg til den feile retningen mens du selv innerste inne vet at dette er galt, så velger du å ikke vise motstand. Men du har en barmhjertig Gud som vil deg det beste. Vår barmhjertige Gud vil fortsette gjennom hele ditt liv å sende deg varsel at du går i feil retning. Noen ganger vil en av Guds tjener komme til deg og påminne deg at du tar feil vei og han vil vise deg tilbake Guds rette vei. Så når dette skjer, vær ikke overlegen ved å nekte å ta dette rådet til deg. Men vær glad og fall ned i sujud og takk den Allmektige Gud som vil ha deg tilbake til den veien som fører til Hans paradis, et sted der gudfryktige vil for evig og alltid være i Hans nærvær og selskap. Så se nå min kjære søsken, dette livet er for kort og meningen med dette livet er å finne veien tilbake til det evige hjem. Et hjem der du kan føle deg hjemme. Et hjem der du vil aldri oppleve noe smerte eller lidelse. Et hjem der du skal være blant Guds lydige tjenere. Et hjem der du skal være i Guds nærvær og selskap. Det er kun én vei som fører deg dit, og det er islam. Den eneste veien dit, er å leve Islam etter din aller beste evne. Så ikke vær redd til å snu tilbake. Ikke vær bekymret over hva folk vil si om deg. Vær modig og sterk, og vend tilbake til Gud mens du fortsatt har mulighet. Så er du villig til å ta dette livsviktige steget?