Å Allah vårt eneste Håp!

mistake-prayer

Å Allah vårt eneste Håp!
Å Allah vårt eneste Håp!
De troendes hjerter er knuste
Å Allah vårt eneste Håp!
De troendes øyner er evig tårefylte
Å Allah vårt eneste Håp!
De troendes hår har blitt grå
Å Allah vårt eneste Håp!
De troendes sjeler er utmattet
Å Allah vårt eneste Håp!
De troendes tunge er ordfattige
Å Allah vårt eneste Håp!
De troendes hender er nå rettet mot Deg
Å Allah vårt eneste Håp!
De troende har vært vitner til mye ondskap
Å Allah vårt eneste Håp!
De troendes skrik er til å høre overalt i alle verdens hjørner
Å Allah vårt eneste Håp!
De troendes mange familiemedlemmer har lidd martyrdød
Å Allah vårt eneste Håp!
De troendes barn har blitt forlatt som foreldreløse
Å Allah vårt eneste Håp!
De troendes situasjon forverres for hver dag som går
Å Allah vårt eneste Håp!
De troendes blod har farget elvene rødt
Å Allah vårt eneste Håp!
Deg ber Vi inderlig om å se oss i Nåde
Stans denne undertrykkelsen vår søsken
Blir daglig utsatt for
For vi har grått lenge og
Nå har øynene våre ikke noe tårer lenger
Å Allah vårt eneste Håp!
Gjenskap igjen i vår midte menn og kvinner
Som skal følge i Profetens (ﷺ) fotspor
Menn og kvinner som skal være Deg hengivne og takknemlige
Menn og kvinner som skal streve for å høyne Ditt ord på jord
Menn og kvinner som viser de svake medlidenhet og nestekjærlighet
Menn og kvinner som skal være Profetens (ﷺ) følgesvenner nesten maken til
Menn og kvinner som skal være så gode at de gir oss håp i menneskeheten igjen
Å Allah mitt eneste og enhver troendes eneste Håp!
Vær Du lovet for Du er all verdens Herre og Skaper
Vær Du lovprist for Du er Vår Gud
Som var, er og forblir
Den ene og sanne Gud
Fra evighet til evighet
Å Allah mitt eneste Håp!
I denne timen ber jeg Deg med mitt hele hjerte
Bring glede til enhver muslim
Særlig de som lever i nød
Å Allah mitt eneste Håp!
Jeg og mange troende har sett et barn i døden på urettferdigvis falle
Jeg og mange troende har sett et barn i havet miste livet
Jeg og mange troende har sett et barn forlate ved sult dette livet
Jeg og mange troende har sett et barn gråte uten å finne trøst
Jeg og mange troende har sett et barn blø ihjel
Jeg og mange troende har sett et barn …..
Å Allah vårt eneste Håp!
Tilgi oss virkelig for vi er selvopptatte og ubarmhjertige
Tilgi oss virkelig for vi er grådige og unådige
Tilgi oss virkelig for vi har harde og nestekjærlighet-løse hjerter
Å Allah vårt eneste Håp!
Tilgi oss for vi har glemt beretningene Profeten (ﷺ) fortalte oss
Om hvor stort det er å hjelpe de svake blant oss
Vi har glemt den dagen vi vender til Deg at Du skal spørre oss og si:
” Å min tjener, Jeg var sulten og du ga Meg ikke mat”
”Å min tjener, Jeg var tørst og du ga Meg ikke drikke”
Visste du ikke at hvis du hadde gitt mat til den sultne og vann til din tørste
Du skulle ha funnet Gud ved dem for Guds Nåde er dem nær
Guds Nåde er sannelig nær den som handler godt
Å Allah mitt eneste Håp!
Jeg retter meg til Deg fylt med tårer
Av glede for Du er Nådig og Barmhjertig
Du er kjærlig og Elskende
Jeg retter meg til Deg fylt med tårer
Av sorg over mine trosfellers nød
Å Allah mitt eneste Håp!
Jeg ber til Deg at enhver muslim som lider og forlater
Denne verden i lidelse
Jeg ber til Deg
Å Allah mitt eneste Håp!
La dem møtte et bedre liv ved Din side
I lykksalighetens Hjem
Fredens bolig
De troendes virkelige og endelige hjem
Paradiset
Å Allah mitt eneste Håp!
La dem og meg og enhver troende mann og kvinne
Ved døden høre de vakre ordene
Som er Ditt ord ved slutten av suratul Fajr
Å Allah mitt eneste og enhver troendes eneste Håp!
La oss inderlig høre Dine ord når vi går døden i møte:
” Å du rolige sjel, Vend du nå tilbake
Til din Herre, mens du er fornøyd
Og Allah er fornøyd med deg
Så vær Du nå blant mine tjenere
Og entre Du nå mitt Paradis!”
Denne bønnen ber jeg med et oppriktig hjerte
Allahumma Amin sier jeg med et håpefullt hjerte
#Dikt #Påminnelse

Sorgdikt om Imam Abu Bakrs bortgang

jazairi

Dikt om Imam Abu Bakr al-Jazairis bortgang
ابيات نرويجة في رثاء وفاة الإمام ابو بكر الجزائري

Å mine kjære øyner, hvorfor ser jeg deg
I dag drukne i dine egne tårer
Hva er det som har brakt
Sorg og tristhet over deg
Kjære deg jeg gråter over bortgangen
Av en skinnende stjerne
Som skinte over oss i den klare nattehimmel
I nesten et århundre
Jeg gråter over å ha gått glipp av
Sjansen
Æren
Av å se en av arvingene
Som arvet den edle og dyrebare arven
Etterlatt av Profeten ﷺ til oss

For sannelig de lærde er
Profetenes arvinger
Profetene etterlot ikke penger eller verdslige rikdommer
Men de etterlot noe mer dyrebart enn alt som finnes
Noe som mange idag ikke ser verdien av
De etterlot
Den religiøse kunnskap hvis
Den som besitter den har virkelig
Blitt velsignet
Så gråt og sørg mine øyner over bortgangen
Av den elskede og ærede lærden al-Jazairi
Opprinnelig fra det samme kontinentet som meg
Afrika, mange store lærdenes hjemland
Guds nåde være over forfatteren av Minhajul muslim
En bok som bør være eiendommen av enhver muslim

Å Du Nådige Allah
Se Din tjener som var deg så lydig og nær
Har nå vendt tilbake til Deg
Og til Deg vender vi alle før eller senere
Møtt Du nå ham med din store barmhjertighet og tilgivelse
Og belønn ham rikelig for all den innsatsen han sto for
For sannelig han levde i vår midte
Som en skinnende stjerne i den mørkelagte verden
Vi nå lever i
Han var et lys som viste menneskeheten
Vei til Deg
Nå har det lyset blitt sluknet
Vi har virkelig gått i underskudd
Godtfolk! Vil verden noen gang etter al-Jazairi
Se noen av hans make?
Jeg gråter mer
av den tanken
og det store tapet
vi blir utsatt for nå
ved hans bortgang

Å Barmhjertige Allah
De troendes hjerter er i dyp sorg
De troendes øyner drukner i tårer
Men vi underkaster oss Din Skjebne
Så Å nådige Gud
Alle skapningenes Herre og Skaper
De troendes Beskytter
Du som var, er og forblir
Den ene og sanne Gud
Fra evighet til evighet
Vær Du nå Nådig og
Barmhjertig ved å
Entre Din Tjener
Abu Bakr
Jannah
Amin

#Sorgdikt #AbuBakrAlJazairi #Rahimahullah #Dypsorg #StortTap

Dikt: Om suratul fatiha

The Holy Quran

Et dikt om suratul Fatiha
Suratul fatiha (1)
Åpningen
1. Lovet være Allah som var, er og forblir Herren
2. Over alle skapninger, så tilbe kun Allah den sanne Herren
3. Ar-Rahman og ar-Rahim er blant Hans mange Hellige Navn
4. så bønnkall Ham ved disse to Hellige Navn
5. Begge navnene viser til storheten av Hans Barmhjertighet
6. Som har omfavnet skapelsen, så stor er Hans Barmhjertighet
7. Allah skal være Kongen på dommedagen
8. Alle konger skal være ydmyke og maktløse den dagen
9. Den dag vil ingen andre enn Ham være Konge
10. Så vær du ydmyk foran Allah, alle kongenes Konge
11. Sannelig, Å Allah, Deg kun tilber vi og fra Deg søker vi hjelp
12. Så aksepter vår tilbedelse av Deg, så vi ber om Din Hjelp
13. Veiled oss til den rette vei som fører til Deg
14. Som fører til Paradiset der vi skal bo nær Deg
15. Veiled oss til den vei av dem Du har velsignet
16. Ikke dem som Du er sint over, eller de misledede uvelsignet
17. Denne bønnen ber vi med oppriktige hjerter
18. Og Allahumma Amin sier vi med håpefulle hjerter

Dikt: Til min elskede trosbroder

Til min elskede trosbroder

Du, min ærede trosbroder, gi ikke opp

For sannelig seieren er Guds folk nær

Den går oss snarlig i møte

Mist ikke da motet selv om kampen er

Beinhard og intens

Søk du hjelp og støtte hos vår Herre, Allah

Som var, er og forblir

Den ene og sanne Gud

Fra evighet til evighet

Som du og jeg må vie vårt liv

Til Hans tilbedelse og tjeneste

Ærede trosbroder, hør på mitt ord

Etter dette livet skal du med Guds nåde komme til

Et bedre sted

Lykkesalighetens hjem

Fredens bolig

De troendes virkelige og evige hjem

Der selveste Allah kan bli sett av deg

Dette er sannelig det beste som

Du vil noen gang oppleve i din hele eksistens

Så vær du da en ekte tjener av Gud

Slik at du kan få bo

I Hans paradis

For evig og alltid

Se min trosbroder

Guds rike går oss snarlig i møte

Invitasjonen har allerede blitt gitt til oss alle

Fra selveste Allah

Vår allmektige skaper

Les Hans ord og invitasjon i sura 10 vers 25

Slik at du ikke mister motet

Og følger djevelens fristelser

Som kun er en kortvarig og falsk glede

Etterfulgt av evig anger og pinne

I ildens evige og grufulle flammer

Med Satan som fengselskamerat

Så ta imot Guds invitasjon og strev med alt du har

For å gjøre deg fortjent til Guds nåde

Som er sannelig nær de som handler godt

Slik Gud sa det i sura 7 vers 57

Min elskede trosbroder

Se for deg den høytidelige dagen

Da din Barmhjertige Herre

Skal gi deg adgang til Hans himmelske rike

Hans Paradis

Et sted intet øye har sett maken til

Intet øre har hørt maken til

Ingen forstand har forestilt seg maken til

Et sted der døden ikke lenger finnes

Et sted der tørste ikke lenger finnes

Et sted der sult ikke lenger finnes

Et sted der sorg ikke lenger finnes

Et sted der frykt ikke lenger finnes

Et sted fylt med glede og lykke

Et sted fylt med fred og indre fred

Et sted fylt med kjærlighet og hygge

Der skal du forenes med de Gud har velsignet

Profetene, som Muhammad

De sannferdige, som Abu Bakar

Martyrene, som Umar bin al-Khattab

og de rettskafne, som Maryam

For en ærede forsamling dette skal bli

Ærede trosbroder, Gud ber jeg

For meg og deg

At Han gir oss

Standhaftighet til å holde oss

Til islam og den rette vei

Som fører oss til

Vårt virkelige og evige hjem

Paradiset

Der vi skal bo

For evig og alltid

I selskap av

Vår Nåderike Skaper

Som var, er og forblir

Den ene og sanne Gud

Fra evighet til evighet

Denne bønnen ber jeg med et oppriktig hjerte

Amen sier jeg med et håpefullt hjerte

#Dikt #trosbroder #ÅndeligMotivasjon