Dikt: Til min elskede trosbroder

Til min elskede trosbroder

Du, min ærede trosbroder, gi ikke opp

For sannelig seieren er Guds folk nær

Den går oss snarlig i møte

Mist ikke da motet selv om kampen er

Beinhard og intens

Søk du hjelp og støtte hos vår Herre, Allah

Som var, er og forblir

Den ene og sanne Gud

Fra evighet til evighet

Som du og jeg må vie vårt liv

Til Hans tilbedelse og tjeneste

Ærede trosbroder, hør på mitt ord

Etter dette livet skal du med Guds nåde komme til

Et bedre sted

Lykkesalighetens hjem

Fredens bolig

De troendes virkelige og evige hjem

Der selveste Allah kan bli sett av deg

Dette er sannelig det beste som

Du vil noen gang oppleve i din hele eksistens

Så vær du da en ekte tjener av Gud

Slik at du kan få bo

I Hans paradis

For evig og alltid

Se min trosbroder

Guds rike går oss snarlig i møte

Invitasjonen har allerede blitt gitt til oss alle

Fra selveste Allah

Vår allmektige skaper

Les Hans ord og invitasjon i sura 10 vers 25

Slik at du ikke mister motet

Og følger djevelens fristelser

Som kun er en kortvarig og falsk glede

Etterfulgt av evig anger og pinne

I ildens evige og grufulle flammer

Med Satan som fengselskamerat

Så ta imot Guds invitasjon og strev med alt du har

For å gjøre deg fortjent til Guds nåde

Som er sannelig nær de som handler godt

Slik Gud sa det i sura 7 vers 57

Min elskede trosbroder

Se for deg den høytidelige dagen

Da din Barmhjertige Herre

Skal gi deg adgang til Hans himmelske rike

Hans Paradis

Et sted intet øye har sett maken til

Intet øre har hørt maken til

Ingen forstand har forestilt seg maken til

Et sted der døden ikke lenger finnes

Et sted der tørste ikke lenger finnes

Et sted der sult ikke lenger finnes

Et sted der sorg ikke lenger finnes

Et sted der frykt ikke lenger finnes

Et sted fylt med glede og lykke

Et sted fylt med fred og indre fred

Et sted fylt med kjærlighet og hygge

Der skal du forenes med de Gud har velsignet

Profetene, som Muhammad

De sannferdige, som Abu Bakar

Martyrene, som Umar bin al-Khattab

og de rettskafne, som Maryam

For en ærede forsamling dette skal bli

Ærede trosbroder, Gud ber jeg

For meg og deg

At Han gir oss

Standhaftighet til å holde oss

Til islam og den rette vei

Som fører oss til

Vårt virkelige og evige hjem

Paradiset

Der vi skal bo

For evig og alltid

I selskap av

Vår Nåderike Skaper

Som var, er og forblir

Den ene og sanne Gud

Fra evighet til evighet

Denne bønnen ber jeg med et oppriktig hjerte

Amen sier jeg med et håpefullt hjerte

#Dikt #trosbroder #ÅndeligMotivasjon

Published by

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s