Dikt: Om suratul fatiha

The Holy Quran

Et dikt om suratul Fatiha
Suratul fatiha (1)
Åpningen
1. Lovet være Allah som var, er og forblir Herren
2. Over alle skapninger, så tilbe kun Allah den sanne Herren
3. Ar-Rahman og ar-Rahim er blant Hans mange Hellige Navn
4. så bønnkall Ham ved disse to Hellige Navn
5. Begge navnene viser til storheten av Hans Barmhjertighet
6. Som har omfavnet skapelsen, så stor er Hans Barmhjertighet
7. Allah skal være Kongen på dommedagen
8. Alle konger skal være ydmyke og maktløse den dagen
9. Den dag vil ingen andre enn Ham være Konge
10. Så vær du ydmyk foran Allah, alle kongenes Konge
11. Sannelig, Å Allah, Deg kun tilber vi og fra Deg søker vi hjelp
12. Så aksepter vår tilbedelse av Deg, så vi ber om Din Hjelp
13. Veiled oss til den rette vei som fører til Deg
14. Som fører til Paradiset der vi skal bo nær Deg
15. Veiled oss til den vei av dem Du har velsignet
16. Ikke dem som Du er sint over, eller de misledede uvelsignet
17. Denne bønnen ber vi med oppriktige hjerter
18. Og Allahumma Amin sier vi med håpefulle hjerter

Published by

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s