Ut av buret

666647746-612x612

Jeg er en liten fugl
Og dette var mitt bur

Jeg fløy avsted
Og forlot mitt fangenskap

Priset være Han som har frigjort meg
Og gitt meg en bolig i det høyeste.

Dette rørende diktet ble funnet ved en troende etter hans bortgang. Diktet beskriver realiteten av denne verden. Nemlig at den er som et bur for en troende. Den troende finner ikke ro i denne verden for han er i dens fangenskap. Han lengter etter å bli frigjort og får bolig i det endelige hjemmet, Paradiset. Det var der vår far Adam opprinnelig var, så en sann troende bør lengte etter å vende tilbake til dette vakre stedet. Så selv om døden er en trist affære, så vil den være for en troende en seier. Sannelig den største seier for en troende, er å forlate denne verden med iman og islam i behold. For da vil Allah den allmektige gi den troende adgang til Hans Paradis, der en skal være i Hans nærhet og i selskap av de Gud har velsignet; Profetene, de sannferdige, martyrene og de rettskafne. Og hvor vidunderlig og fantastisk er ikke det, å høre dette ved livets slutt:

Du sjel, som har ro og harmoni, (27) vend tilbake til din Herre tilfreds og godtatt: (28) Gå inn blant Mine tjenere! (29) Gå inn i Mitt paradis! (30)
– Koranen, al-Fajr 89: 27-30