Dikt: Guds barmhjertighet

 

I Guds barmhjertighet så jeg et lys
Som ga selv et mørkelagt liv et håplys
Jeg så Allahs ord i det vidunderlige verset
Som ligger i sura 39 og 53 er det verset
Der så jeg med troens klarsyn storheten av Guds nåde
I det Han kalte selv de verste synderne til Hans nåde

Kjære søsken i tro hvorfor har vi da gitt opp?
I Guds nåde som er den eneste veien opp
Til Hans nærhet og som fører til Hans paradis
Der Gud skal være oss nær, og til Hans paradis
Har Han kalt alle som vil svare Hans kall
Så kjære søsken i tro la oss nå svare Hans kall

Å All verdenes Herre vær Du meg nådig
Slik Du er de troende alltid barmhjertig og nådig
Gud Du er mitt vitne på at jeg elsker Deg
Så la meg i sannhet være blant de elsket av Deg
Denne bønnen ber jeg med et oppriktig hjerte
Og allahumma amin sier jeg med et håpefullt hjerte

Published by

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s