bok: 10 råd for beskyttelse mot pandemier

I denne boken som vi nå har oversatt til norsk, skriver den samtidige lærd Sheikh Dr. Abdulrazzaq al-Badr om 10 råd som beskytter mot pandemier fra et islamsk perspektiv. Vi har lenge under pandemien hørt mye om ulike råd om smittevern fra helsemyndigheter men lite fokus har vi rettet mot de religiøse rådene som vi må også ta i bruk slik at Allah løfter denne pandemien fra oss. Derfor er disse rådene som står i denne boken veldig aktuelle og leseren vil oppdage at Profeten (ﷺ) har lært oss mye nyttig når det kommer til hvordan vi skal håndtere en pandemi, både spirituelt og praksis sett. Vi vil dermed oppmuntre dere til å dele videre boken slik at dette budskapet når flere muslimer, samtidig som vi oppmuntrer at man følger de gjeldende smittevernreglene som har blitt iverksatt av helsemyndighetene.

Avslutningsvis håper vi at disse rådene kommer dere til nytte. Vi ber Allah ved Hans Vakre Navn og Edle Attributter at Han løfter bort denne pandemien fra oss, og tilgir oss for våre synder og beskytter oss fra alt ondt i denne verden og i det hinsidige. Amin

Dikt: Om å gjøre gode gjerninger

mistake-prayer

 1. Vit at verden er som en åker hvor du sår
 2. Og du skal høste i det hinsidige hva du i verden sår
 3. I det hinsidige vil du vises enhver gjerning du gjorde
 4. Selv om det var noe veldig lite du gjorde
 5. For alt du har gjort har blitt registrert av engler
 6. Og ingen gjerning kan gå uregistrert av disse engler
 7. Alt dette står godt beskrevet i Koranen
 8. Les godt hva som står der i Koranen
 9. Det som står der holder nok som en påminnelse
 10. For enhver som godtar enhver oppriktig påminnelse
 11. Livet ditt er kort som du godt vet det
 12. Hvor mange har du kjent se forsvinne som bare det
 13. En sterk og livlig ungdom folk håpet å se ham leve lenge
 14. Gikk bort fra dem uten å ha levd lenge
 15. En sengeliggende folk trodde skulle forsvinne
 16. Ble en av de siste til å forsvinne
 17. Så vit at døden ikke styres av oss
 18. Det er kun Allah som styrer den og sender den over oss
 19. En som har skjønt livets forgjengelighet
 20. Vil da innse også verdens forgjengelighet
 21. En som har skjønt dødens nærvær i skapelsen
 22. Vil da forstå at det finnes ingen evighet i skapelsen
 23. Har du forstått dette må da våkne opp
 24. Og løpe til å gjøre gode gjerninger som skal få deg opp
 25. Ved å heve din stilling hos den allmektige Allah
 26. Dermed øke din grad i paradiset skapt av Allah
 27. Strev med all din kraft for å oppnå en plass
 28. I Paradisets der hvor enhver troende vil finne sin plass
 29. Se opptil Profeten din som gjorde alltid det beste
 30. Han lot aldri en dag gå fra ham uten å ha gjort sitt beste
 31. Se også opptil de mange generasjoner som levde før deg
 32. Av gudfryktige muslimer, menn og kvinner, som godtok islam før deg
 33. De forsto virkelig hvor vakkert Islam er
 34. Dermed strevde de alltid for å gjøre det som rett er
 35. Deres gode gjerninger fikk dem til å bli elsket av Allah
 36. Han velsignet dem med et godt liv, og enda lykkeligere blir de når de ser Allah
 37. På dommedagen da de skal sitte på troner laget av edle stener
 38. Og bli ledsaget til sine palasser i paradiset pyntet med edle stener
 39. Der vil det avdekkes et stort og mektig rike for enhver av dem
 40. For Allah har gjort klar en herlig belønning for enhver av dem
 41. Så strev for å bli blant disse for det kan du klare
 42. Kjemp mot djevelen, og å vinne over ham kan du klare
 43. Og glem ikke å vende deg til Allah den Allmektige ved å spørre
 44. Om å være gudfryktig for sannelig Allah vil gi deg mye ved å spørre
 45. Han er den Alt hørende og alt det gode kommer kun fra Ham
 46. Han besitter alle rikdommer i mangfold så du må alltid spørre Ham
 47. Han ba deg om å spørre Ham før du spurte Ham og sa
 48. «Be til Meg, og Jeg vil bønnhøre dere.» reflekter da på det Han sa[1]
 49. Han er nær deg når dine hender løftes mot Ham
 50. Bekreftet har dette blitt i sura 2:186 så be til Ham
 51. Be til Ham med et ydmykt og hengivent hjerte
 52. Og si: Å Allmektige Herre, jeg spør deg om et friskt og rent hjerte
 53. Be til Ham og gjør deg liten og fattig foran Ham
 54. For sannelig, den som gjør seg liten og fattig, vil bli mektiggjort hos Ham
 55. Om du føler deg langt unna din Herre på grunn av dine synder
 56. Vit at din Herre er den som tilgir alle synder
 57. Så skynd deg og vær blant de som vender tilbake til Allah
 58. De som spør Ham om tilgivelse før de sendt tilbake til Allah
 59. Minn deg på din egen forgjengelighet og dødens nærvær
 60. Og om alle tingenes forgjengelighet og om dommedagens nærvær
 61. Ved å minne deg selv på dette så vil du huske
 62. At dette livet er midlertidig og dette må alle huske
 63. Livets mening må være å tilbe den ene Gud
 64. Slik Han beordret oss dette i boken av den Mektige Gud[2]
 65. Å Allah, Du som er Barmhjertig og Nådig
 66. Vær oss dine ydmyke tjenere barmhjertig og nådig
 67. Led oss alltid til det som rett er
 68. Slik at vi i vårt liv gjør det som rett er
 69. Gi oss styrke og motivasjon til å utføre gode gjerninger
 70. Som skal være til oss en skatt da vi får se i det hinsidige våre gjerninger
 71. Gi oss oppriktighet og evne til å følge din Profet
 72. I alt vi gjør, for et godt forbildet vi har i din Profet ﷺ
 73. Denne bønnen ber vi med et oppriktig hjerte
 74. Og Allahumma Amin sier vi med et håpefullt hjerte
 75. Vårt aller siste bønn forblir: Lovet være Allah, Skaperen av alle skapningene
 76. Og må Allahs fred være med Muhammed ﷺ, den beste av alle skapningene

[1] Koranen, 40:60.

[2] Koranen, 51:56.

Dikt: Guds barmhjertighet

 

I Guds barmhjertighet så jeg et lys
Som ga selv et mørkelagt liv et håplys
Jeg så Allahs ord i det vidunderlige verset
Som ligger i sura 39 og 53 er det verset
Der så jeg med troens klarsyn storheten av Guds nåde
I det Han kalte selv de verste synderne til Hans nåde

Kjære søsken i tro hvorfor har vi da gitt opp?
I Guds nåde som er den eneste veien opp
Til Hans nærhet og som fører til Hans paradis
Der Gud skal være oss nær, og til Hans paradis
Har Han kalt alle som vil svare Hans kall
Så kjære søsken i tro la oss nå svare Hans kall

Å All verdenes Herre vær Du meg nådig
Slik Du er de troende alltid barmhjertig og nådig
Gud Du er mitt vitne på at jeg elsker Deg
Så la meg i sannhet være blant de elsket av Deg
Denne bønnen ber jeg med et oppriktig hjerte
Og allahumma amin sier jeg med et håpefullt hjerte

Ut av buret

666647746-612x612

Jeg er en liten fugl
Og dette var mitt bur

Jeg fløy avsted
Og forlot mitt fangenskap

Priset være Han som har frigjort meg
Og gitt meg en bolig i det høyeste.

Dette rørende diktet ble funnet ved en troende etter hans bortgang. Diktet beskriver realiteten av denne verden. Nemlig at den er som et bur for en troende. Den troende finner ikke ro i denne verden for han er i dens fangenskap. Han lengter etter å bli frigjort og får bolig i det endelige hjemmet, Paradiset. Det var der vår far Adam opprinnelig var, så en sann troende bør lengte etter å vende tilbake til dette vakre stedet. Så selv om døden er en trist affære, så vil den være for en troende en seier. Sannelig den største seier for en troende, er å forlate denne verden med iman og islam i behold. For da vil Allah den allmektige gi den troende adgang til Hans Paradis, der en skal være i Hans nærhet og i selskap av de Gud har velsignet; Profetene, de sannferdige, martyrene og de rettskafne. Og hvor vidunderlig og fantastisk er ikke det, å høre dette ved livets slutt:

Du sjel, som har ro og harmoni, (27) vend tilbake til din Herre tilfreds og godtatt: (28) Gå inn blant Mine tjenere! (29) Gå inn i Mitt paradis! (30)
– Koranen, al-Fajr 89: 27-30

Bok: Hvorfor ber du ikke? Et brev fra din bror

Hvorforber duikke_ (1)

Denne korte boken inneholder vakre, hjertetreffende og ikke minst imanvekkende ord om bønnen. Boken er todelt, den første delen inneholder et åpent brev som er en påminnelse til den som ikke ber. Den andre delen av boka inneholder et dikt om det samme. Jeg ber Allah den allmektige om å la dette være nyttig for alle som leser det,  og gjøre det til en motivasjonsfaktor til å utføre bønnen og jeg ber Ham om å akseptere dette ydmyke arbeidet. Jeg ber Allah vår Skaper og Herre, om å akseptere våre bønner og gi oss styrke til å perfeksjonere dem. Allahumma Amin.

Hvorfor ber du ikke (LAST NED HER)

N.B: Disse e-bøkene som postes på denne bloggen vil alltid in shaa Allah oppdateres og redigeres etter at det blir oppdaget noe feil eller mangler, så det lønner seg alltid å laste dem på nytt. Vi håper at du kan også hjelpe oss ved å sende forslag, tilbakemelding, innspill, rettelser til koranogsunna@gmail.com. Måtte Allah belønne deg for dette. Ameen

Til ungdommen

Til ungdommen

All lovprisning tilkommer Gud og må Guds fred og velsignelse være med Muhammad, Guds tjener og siste sendebud.

Kjære ungdommen dere er vårt håp for en lysere fremtid for islam og muslimer. La enhver av dere leve med en visjon og ha høye ambisjoner. For sannelig livet er kort og om ikke lenge, skal vi alle stå foran vår Skaper og bli spurt om hva vi gjorde mens vi levde her på jorda. Så hva vil du presentere til Gud på den viktige dagen? Vil du virkelig stå foran Ham tomhendt med store byrder? Eller vil du stå foran Ham stolt og takknemlig for at Han ga deg styrke til å utføre vidunderlige ting som generasjoner etter deg fikk nytte av i mangfoldige år?

På grunnlag av dette vil jeg anmode meg selv først og fremst, og enhver av dere, at vi lager for oss selv en liste på 100 fantastiske livsmål vi kan utføre i våre liv. Og gjerne la det være ting som varer lenge, som å bygge en moské, et barnehjem, et sykehus, en brønn osv. Denne listen vil være in shaa Allah en stor motivasjonsfaktor når man krysser av etterhvert som noe er oppnådd. Så sett igang og be konstant Gud om hjelp og viktigst om oppriktighet. Og sist men ikke minst, la denne listen være en velbevart hemmelighet mellom deg og Gud. En hemmelighet som kun skal bli sett og hørt om den dagen da du in shaa Allah får boka di i din høyre hånd, og roper høyt og stolt: « Her, les min bok (av regnskap)». [Koranen, 69:19]

Å Allah vårt eneste Håp!

mistake-prayer

Å Allah vårt eneste Håp!
Å Allah vårt eneste Håp!
De troendes hjerter er knuste
Å Allah vårt eneste Håp!
De troendes øyner er evig tårefylte
Å Allah vårt eneste Håp!
De troendes hår har blitt grå
Å Allah vårt eneste Håp!
De troendes sjeler er utmattet
Å Allah vårt eneste Håp!
De troendes tunge er ordfattige
Å Allah vårt eneste Håp!
De troendes hender er nå rettet mot Deg
Å Allah vårt eneste Håp!
De troende har vært vitner til mye ondskap
Å Allah vårt eneste Håp!
De troendes skrik er til å høre overalt i alle verdens hjørner
Å Allah vårt eneste Håp!
De troendes mange familiemedlemmer har lidd martyrdød
Å Allah vårt eneste Håp!
De troendes barn har blitt forlatt som foreldreløse
Å Allah vårt eneste Håp!
De troendes situasjon forverres for hver dag som går
Å Allah vårt eneste Håp!
De troendes blod har farget elvene rødt
Å Allah vårt eneste Håp!
Deg ber Vi inderlig om å se oss i Nåde
Stans denne undertrykkelsen vår søsken
Blir daglig utsatt for
For vi har grått lenge og
Nå har øynene våre ikke noe tårer lenger
Å Allah vårt eneste Håp!
Gjenskap igjen i vår midte menn og kvinner
Som skal følge i Profetens (ﷺ) fotspor
Menn og kvinner som skal være Deg hengivne og takknemlige
Menn og kvinner som skal streve for å høyne Ditt ord på jord
Menn og kvinner som viser de svake medlidenhet og nestekjærlighet
Menn og kvinner som skal være Profetens (ﷺ) følgesvenner nesten maken til
Menn og kvinner som skal være så gode at de gir oss håp i menneskeheten igjen
Å Allah mitt eneste og enhver troendes eneste Håp!
Vær Du lovet for Du er all verdens Herre og Skaper
Vær Du lovprist for Du er Vår Gud
Som var, er og forblir
Den ene og sanne Gud
Fra evighet til evighet
Å Allah mitt eneste Håp!
I denne timen ber jeg Deg med mitt hele hjerte
Bring glede til enhver muslim
Særlig de som lever i nød
Å Allah mitt eneste Håp!
Jeg og mange troende har sett et barn i døden på urettferdigvis falle
Jeg og mange troende har sett et barn i havet miste livet
Jeg og mange troende har sett et barn forlate ved sult dette livet
Jeg og mange troende har sett et barn gråte uten å finne trøst
Jeg og mange troende har sett et barn blø ihjel
Jeg og mange troende har sett et barn …..
Å Allah vårt eneste Håp!
Tilgi oss virkelig for vi er selvopptatte og ubarmhjertige
Tilgi oss virkelig for vi er grådige og unådige
Tilgi oss virkelig for vi har harde og nestekjærlighet-løse hjerter
Å Allah vårt eneste Håp!
Tilgi oss for vi har glemt beretningene Profeten (ﷺ) fortalte oss
Om hvor stort det er å hjelpe de svake blant oss
Vi har glemt den dagen vi vender til Deg at Du skal spørre oss og si:
” Å min tjener, Jeg var sulten og du ga Meg ikke mat”
”Å min tjener, Jeg var tørst og du ga Meg ikke drikke”
Visste du ikke at hvis du hadde gitt mat til den sultne og vann til din tørste
Du skulle ha funnet Gud ved dem for Guds Nåde er dem nær
Guds Nåde er sannelig nær den som handler godt
Å Allah mitt eneste Håp!
Jeg retter meg til Deg fylt med tårer
Av glede for Du er Nådig og Barmhjertig
Du er kjærlig og Elskende
Jeg retter meg til Deg fylt med tårer
Av sorg over mine trosfellers nød
Å Allah mitt eneste Håp!
Jeg ber til Deg at enhver muslim som lider og forlater
Denne verden i lidelse
Jeg ber til Deg
Å Allah mitt eneste Håp!
La dem møtte et bedre liv ved Din side
I lykksalighetens Hjem
Fredens bolig
De troendes virkelige og endelige hjem
Paradiset
Å Allah mitt eneste Håp!
La dem og meg og enhver troende mann og kvinne
Ved døden høre de vakre ordene
Som er Ditt ord ved slutten av suratul Fajr
Å Allah mitt eneste og enhver troendes eneste Håp!
La oss inderlig høre Dine ord når vi går døden i møte:
” Å du rolige sjel, Vend du nå tilbake
Til din Herre, mens du er fornøyd
Og Allah er fornøyd med deg
Så vær Du nå blant mine tjenere
Og entre Du nå mitt Paradis!”
Denne bønnen ber jeg med et oppriktig hjerte
Allahumma Amin sier jeg med et håpefullt hjerte
#Dikt #Påminnelse

Sorgdikt om Imam Abu Bakrs bortgang

jazairi

Dikt om Imam Abu Bakr al-Jazairis bortgang
ابيات نرويجة في رثاء وفاة الإمام ابو بكر الجزائري

Å mine kjære øyner, hvorfor ser jeg deg
I dag drukne i dine egne tårer
Hva er det som har brakt
Sorg og tristhet over deg
Kjære deg jeg gråter over bortgangen
Av en skinnende stjerne
Som skinte over oss i den klare nattehimmel
I nesten et århundre
Jeg gråter over å ha gått glipp av
Sjansen
Æren
Av å se en av arvingene
Som arvet den edle og dyrebare arven
Etterlatt av Profeten ﷺ til oss

For sannelig de lærde er
Profetenes arvinger
Profetene etterlot ikke penger eller verdslige rikdommer
Men de etterlot noe mer dyrebart enn alt som finnes
Noe som mange idag ikke ser verdien av
De etterlot
Den religiøse kunnskap hvis
Den som besitter den har virkelig
Blitt velsignet
Så gråt og sørg mine øyner over bortgangen
Av den elskede og ærede lærden al-Jazairi
Opprinnelig fra det samme kontinentet som meg
Afrika, mange store lærdenes hjemland
Guds nåde være over forfatteren av Minhajul muslim
En bok som bør være eiendommen av enhver muslim

Å Du Nådige Allah
Se Din tjener som var deg så lydig og nær
Har nå vendt tilbake til Deg
Og til Deg vender vi alle før eller senere
Møtt Du nå ham med din store barmhjertighet og tilgivelse
Og belønn ham rikelig for all den innsatsen han sto for
For sannelig han levde i vår midte
Som en skinnende stjerne i den mørkelagte verden
Vi nå lever i
Han var et lys som viste menneskeheten
Vei til Deg
Nå har det lyset blitt sluknet
Vi har virkelig gått i underskudd
Godtfolk! Vil verden noen gang etter al-Jazairi
Se noen av hans make?
Jeg gråter mer
av den tanken
og det store tapet
vi blir utsatt for nå
ved hans bortgang

Å Barmhjertige Allah
De troendes hjerter er i dyp sorg
De troendes øyner drukner i tårer
Men vi underkaster oss Din Skjebne
Så Å nådige Gud
Alle skapningenes Herre og Skaper
De troendes Beskytter
Du som var, er og forblir
Den ene og sanne Gud
Fra evighet til evighet
Vær Du nå Nådig og
Barmhjertig ved å
Entre Din Tjener
Abu Bakr
Jannah
Amin

#Sorgdikt #AbuBakrAlJazairi #Rahimahullah #Dypsorg #StortTap

Dikt: Om suratul fatiha

The Holy Quran

Et dikt om suratul Fatiha
Suratul fatiha (1)
Åpningen
1. Lovet være Allah som var, er og forblir Herren
2. Over alle skapninger, så tilbe kun Allah den sanne Herren
3. Ar-Rahman og ar-Rahim er blant Hans mange Hellige Navn
4. så bønnkall Ham ved disse to Hellige Navn
5. Begge navnene viser til storheten av Hans Barmhjertighet
6. Som har omfavnet skapelsen, så stor er Hans Barmhjertighet
7. Allah skal være Kongen på dommedagen
8. Alle konger skal være ydmyke og maktløse den dagen
9. Den dag vil ingen andre enn Ham være Konge
10. Så vær du ydmyk foran Allah, alle kongenes Konge
11. Sannelig, Å Allah, Deg kun tilber vi og fra Deg søker vi hjelp
12. Så aksepter vår tilbedelse av Deg, så vi ber om Din Hjelp
13. Veiled oss til den rette vei som fører til Deg
14. Som fører til Paradiset der vi skal bo nær Deg
15. Veiled oss til den vei av dem Du har velsignet
16. Ikke dem som Du er sint over, eller de misledede uvelsignet
17. Denne bønnen ber vi med oppriktige hjerter
18. Og Allahumma Amin sier vi med håpefulle hjerter

Dikt: Til min elskede trosbroder

Til min elskede trosbroder

Du, min ærede trosbroder, gi ikke opp

For sannelig seieren er Guds folk nær

Den går oss snarlig i møte

Mist ikke da motet selv om kampen er

Beinhard og intens

Søk du hjelp og støtte hos vår Herre, Allah

Som var, er og forblir

Den ene og sanne Gud

Fra evighet til evighet

Som du og jeg må vie vårt liv

Til Hans tilbedelse og tjeneste

Ærede trosbroder, hør på mitt ord

Etter dette livet skal du med Guds nåde komme til

Et bedre sted

Lykkesalighetens hjem

Fredens bolig

De troendes virkelige og evige hjem

Der selveste Allah kan bli sett av deg

Dette er sannelig det beste som

Du vil noen gang oppleve i din hele eksistens

Så vær du da en ekte tjener av Gud

Slik at du kan få bo

I Hans paradis

For evig og alltid

Se min trosbroder

Guds rike går oss snarlig i møte

Invitasjonen har allerede blitt gitt til oss alle

Fra selveste Allah

Vår allmektige skaper

Les Hans ord og invitasjon i sura 10 vers 25

Slik at du ikke mister motet

Og følger djevelens fristelser

Som kun er en kortvarig og falsk glede

Etterfulgt av evig anger og pinne

I ildens evige og grufulle flammer

Med Satan som fengselskamerat

Så ta imot Guds invitasjon og strev med alt du har

For å gjøre deg fortjent til Guds nåde

Som er sannelig nær de som handler godt

Slik Gud sa det i sura 7 vers 57

Min elskede trosbroder

Se for deg den høytidelige dagen

Da din Barmhjertige Herre

Skal gi deg adgang til Hans himmelske rike

Hans Paradis

Et sted intet øye har sett maken til

Intet øre har hørt maken til

Ingen forstand har forestilt seg maken til

Et sted der døden ikke lenger finnes

Et sted der tørste ikke lenger finnes

Et sted der sult ikke lenger finnes

Et sted der sorg ikke lenger finnes

Et sted der frykt ikke lenger finnes

Et sted fylt med glede og lykke

Et sted fylt med fred og indre fred

Et sted fylt med kjærlighet og hygge

Der skal du forenes med de Gud har velsignet

Profetene, som Muhammad

De sannferdige, som Abu Bakar

Martyrene, som Umar bin al-Khattab

og de rettskafne, som Maryam

For en ærede forsamling dette skal bli

Ærede trosbroder, Gud ber jeg

For meg og deg

At Han gir oss

Standhaftighet til å holde oss

Til islam og den rette vei

Som fører oss til

Vårt virkelige og evige hjem

Paradiset

Der vi skal bo

For evig og alltid

I selskap av

Vår Nåderike Skaper

Som var, er og forblir

Den ene og sanne Gud

Fra evighet til evighet

Denne bønnen ber jeg med et oppriktig hjerte

Amen sier jeg med et håpefullt hjerte

#Dikt #trosbroder #ÅndeligMotivasjon