Dikt: Om å gjøre gode gjerninger

mistake-prayer

 1. Vit at verden er som en åker hvor du sår
 2. Og du skal høste i det hinsidige hva du i verden sår
 3. I det hinsidige vil du vises enhver gjerning du gjorde
 4. Selv om det var noe veldig lite du gjorde
 5. For alt du har gjort har blitt registrert av engler
 6. Og ingen gjerning kan gå uregistrert av disse engler
 7. Alt dette står godt beskrevet i Koranen
 8. Les godt hva som står der i Koranen
 9. Det som står der holder nok som en påminnelse
 10. For enhver som godtar enhver oppriktig påminnelse
 11. Livet ditt er kort som du godt vet det
 12. Hvor mange har du kjent se forsvinne som bare det
 13. En sterk og livlig ungdom folk håpet å se ham leve lenge
 14. Gikk bort fra dem uten å ha levd lenge
 15. En sengeliggende folk trodde skulle forsvinne
 16. Ble en av de siste til å forsvinne
 17. Så vit at døden ikke styres av oss
 18. Det er kun Allah som styrer den og sender den over oss
 19. En som har skjønt livets forgjengelighet
 20. Vil da innse også verdens forgjengelighet
 21. En som har skjønt dødens nærvær i skapelsen
 22. Vil da forstå at det finnes ingen evighet i skapelsen
 23. Har du forstått dette må da våkne opp
 24. Og løpe til å gjøre gode gjerninger som skal få deg opp
 25. Ved å heve din stilling hos den allmektige Allah
 26. Dermed øke din grad i paradiset skapt av Allah
 27. Strev med all din kraft for å oppnå en plass
 28. I Paradisets der hvor enhver troende vil finne sin plass
 29. Se opptil Profeten din som gjorde alltid det beste
 30. Han lot aldri en dag gå fra ham uten å ha gjort sitt beste
 31. Se også opptil de mange generasjoner som levde før deg
 32. Av gudfryktige muslimer, menn og kvinner, som godtok islam før deg
 33. De forsto virkelig hvor vakkert Islam er
 34. Dermed strevde de alltid for å gjøre det som rett er
 35. Deres gode gjerninger fikk dem til å bli elsket av Allah
 36. Han velsignet dem med et godt liv, og enda lykkeligere blir de når de ser Allah
 37. På dommedagen da de skal sitte på troner laget av edle stener
 38. Og bli ledsaget til sine palasser i paradiset pyntet med edle stener
 39. Der vil det avdekkes et stort og mektig rike for enhver av dem
 40. For Allah har gjort klar en herlig belønning for enhver av dem
 41. Så strev for å bli blant disse for det kan du klare
 42. Kjemp mot djevelen, og å vinne over ham kan du klare
 43. Og glem ikke å vende deg til Allah den Allmektige ved å spørre
 44. Om å være gudfryktig for sannelig Allah vil gi deg mye ved å spørre
 45. Han er den Alt hørende og alt det gode kommer kun fra Ham
 46. Han besitter alle rikdommer i mangfold så du må alltid spørre Ham
 47. Han ba deg om å spørre Ham før du spurte Ham og sa
 48. «Be til Meg, og Jeg vil bønnhøre dere.» reflekter da på det Han sa[1]
 49. Han er nær deg når dine hender løftes mot Ham
 50. Bekreftet har dette blitt i sura 2:186 så be til Ham
 51. Be til Ham med et ydmykt og hengivent hjerte
 52. Og si: Å Allmektige Herre, jeg spør deg om et friskt og rent hjerte
 53. Be til Ham og gjør deg liten og fattig foran Ham
 54. For sannelig, den som gjør seg liten og fattig, vil bli mektiggjort hos Ham
 55. Om du føler deg langt unna din Herre på grunn av dine synder
 56. Vit at din Herre er den som tilgir alle synder
 57. Så skynd deg og vær blant de som vender tilbake til Allah
 58. De som spør Ham om tilgivelse før de sendt tilbake til Allah
 59. Minn deg på din egen forgjengelighet og dødens nærvær
 60. Og om alle tingenes forgjengelighet og om dommedagens nærvær
 61. Ved å minne deg selv på dette så vil du huske
 62. At dette livet er midlertidig og dette må alle huske
 63. Livets mening må være å tilbe den ene Gud
 64. Slik Han beordret oss dette i boken av den Mektige Gud[2]
 65. Å Allah, Du som er Barmhjertig og Nådig
 66. Vær oss dine ydmyke tjenere barmhjertig og nådig
 67. Led oss alltid til det som rett er
 68. Slik at vi i vårt liv gjør det som rett er
 69. Gi oss styrke og motivasjon til å utføre gode gjerninger
 70. Som skal være til oss en skatt da vi får se i det hinsidige våre gjerninger
 71. Gi oss oppriktighet og evne til å følge din Profet
 72. I alt vi gjør, for et godt forbildet vi har i din Profet ﷺ
 73. Denne bønnen ber vi med et oppriktig hjerte
 74. Og Allahumma Amin sier vi med et håpefullt hjerte
 75. Vårt aller siste bønn forblir: Lovet være Allah, Skaperen av alle skapningene
 76. Og må Allahs fred være med Muhammed ﷺ, den beste av alle skapningene

[1] Koranen, 40:60.

[2] Koranen, 51:56.

Ut av buret

666647746-612x612

Jeg er en liten fugl
Og dette var mitt bur

Jeg fløy avsted
Og forlot mitt fangenskap

Priset være Han som har frigjort meg
Og gitt meg en bolig i det høyeste.

Dette rørende diktet ble funnet ved en troende etter hans bortgang. Diktet beskriver realiteten av denne verden. Nemlig at den er som et bur for en troende. Den troende finner ikke ro i denne verden for han er i dens fangenskap. Han lengter etter å bli frigjort og får bolig i det endelige hjemmet, Paradiset. Det var der vår far Adam opprinnelig var, så en sann troende bør lengte etter å vende tilbake til dette vakre stedet. Så selv om døden er en trist affære, så vil den være for en troende en seier. Sannelig den største seier for en troende, er å forlate denne verden med iman og islam i behold. For da vil Allah den allmektige gi den troende adgang til Hans Paradis, der en skal være i Hans nærhet og i selskap av de Gud har velsignet; Profetene, de sannferdige, martyrene og de rettskafne. Og hvor vidunderlig og fantastisk er ikke det, å høre dette ved livets slutt:

Du sjel, som har ro og harmoni, (27) vend tilbake til din Herre tilfreds og godtatt: (28) Gå inn blant Mine tjenere! (29) Gå inn i Mitt paradis! (30)
– Koranen, al-Fajr 89: 27-30

Snu blikket mot det nære

image

Hvis du alltid ser langt unna, vil du ofte gå glipp av det som er nær deg. Du vil ikke kunne merke de verdifulle tingene som er rundt deg. For du er hele tiden opptatt av å se på det som er langt unna deg. Så ta deg tid til å vende blikket fra de tingene som ligger langt unna deg, de drømmene som ligger fjernt i horisonten, de målene som ligger fjernt i fremtiden. Ta deg tid til å snu ditt blikk til det du har her og nå. Vend blikket til det nære. Lær deg å sette pris på det som er din rekkevidde, for sannelig ved å feste ditt blikk på disse nærliggende tingene så vil du innse at du har blitt velsignet med mye du ikke var klar over. Så vær takknemlig for det du har her og nå, så skal Allah gi deg mer av Hans goder. Sannelig Han er den Gavmilde, den Barmhjertige.

Allah den Opphøyde sier: Da Herren forkynte: «Om dere viser takknemlighet, vil Jeg gi dere mer! (Koran, 14:7)

Husk da å si Alhamdulillah for du har sannelig blitt velsignet med mye. Du trenger bare å se nærmere på det Allah har gitt deg. Dette er en oppgave som kan høres enkelt ut, men i virkeligheten så er den ganske krevende. Vi spør Allah om å gi oss styrke til å se på de velsignelsene Han har gitt oss, og bruke dem i å glede Ham. Amin.

Og Allah vet best.