Diktet Lamiyyah av Sheikhulislam Ibn Taymiyyah

bilde (5)

Her er ennå et viktig dikt om den islamske troslæren (‘Aqidah) som ble skrevet av den store Imamen, Sheikhul Islam ibn Taymiyyah (rahimahullah). Dette diktet tar for seg de grunnleggende sidene av ‘Aqidah på en enkel måte. Diktet er kort og lett å pugge og derfor pleide de lærde å oppfordre deres elever til å pugge det og forstå dets budskap. Du kan høre diktet her http://www.aqidah.com/creed/assets/audio/laamiyyah-poem.mp3 , eller søke diktet opp på youtube.

Mange lærde har forklart dette diktet blant dem Sheikh Ahmad bin ‘Abdullah Al-Mardawee, Sheikh Salih Al-Suhaymee.

Her er linken til sharh til Sh.Ahmad Al-Mardawee

Click to access 90890.pdf

Her er linken til sharh til Sh.Salih Al-Suhaymee:

Click to access sharh-laamiyyah-suhaymee.pdf

Alhamdulillah vi har prøvd å oversette diktet på norsk så godt vi kunne, og vi legger også to andre oversettelser som fantes allerede en på engelsk og en annen på fransk og den originale teksten på arabisk.

Vi ber Allah om å akseptere våre gode gjerninger og vi ber Allah om å belønne Imam ibn Taymiyyah med jannatul firdaws. Ameen

Lamiyyah-arabisk-(LAST NED) 

Lamiyyah-norsk- (LAST NED HER)

Lamiyyah-fransk-(LAST NED HER)

Lamiyyah-engelsk- (LAST NED HER)

N.B: Disse E-bøkene som postes på denne bloggen vil alltid in shaa Allah oppdateres og redigeres etter at det blir oppdaget noe feil eller mangler, så det lønner seg alltid å laste dem på nytt. Vi håper at du kan også hjelpe oss ved å sende forslag, tilbakemelding, innspill, rettelser til koranogsunna@gmail.com. Måtte Allah belønne deg for dette. Ameen.

Diktet Al-Haiyyah av Imam Ibn Abi Dawood

bilde (2)

Her er et av de viktigste diktene som har blitt skrevet om den islamske troslæren (‘Aqidah). Diktet ” Al-Hãiyyah” ble skrevet av Imam Ibn Abi Dawood sønn av Imam Abu Dawood. Dette diktet tar for seg de grunnleggende punktene i den islamske troslæren som enhver muslim må tro på og kjenne til. Diktet også advarer fra de villedede gruppene som Jahmiyya, Khawariji og Murjiyyah osv. Det fortelles at han sa etter å ha skrevet dette diktet: « Dette er det jeg tror på, og hva min far trodde på, og hva våre lærere trodde på, og hva alle de andre lærde som vi har blitt fortalt om trodde på. Så den som sier at jeg trodde på det motsatte av dette, lyver om meg.»

Under får du tre hefter, hvor det ene inneholder den originale versjonen på arabisk slik at det kan være lettere for den som vil pugge dette diktet. Det andre heftet inneholder en norsk oversettelse av diktet og en kort biografi av forfatteren, og det tredje heftet inneholder den engelske oversettelsen.

Vi ber Allah om å akseptere våre gode gjerninger og vi ber Allah om å belønne Imam ibn Abi Dawood med jannatul firdaws. Ameen

Ha’iyyah av Ibn Abi Dawood -arabisk- (LAST NED HER)

Ha’iyyah av Ibn Abi Dawood – Norsk– (LAST NED HER)

Ha’iyyah av Ibn Abi Dawood – Engelsk (LAST NED HER)

N.B: Disse E-bøkene som postes på denne bloggen vil alltid in shaa Allah oppdateres og redigeres etter at det blir oppdaget noe feil eller mangler, så det lønner seg alltid å laste dem på nytt. Vi håper at du kan også hjelpe oss ved å sende forslag, tilbakemelding, innspill, rettelser til koranogsunna@gmail.com. Måtte Allah belønne deg for dette. Ameen.