bok: 10 råd for beskyttelse mot pandemier

I denne boken som vi nå har oversatt til norsk, skriver den samtidige lærd Sheikh Dr. Abdulrazzaq al-Badr om 10 råd som beskytter mot pandemier fra et islamsk perspektiv. Vi har lenge under pandemien hørt mye om ulike råd om smittevern fra helsemyndigheter men lite fokus har vi rettet mot de religiøse rådene som vi må også ta i bruk slik at Allah løfter denne pandemien fra oss. Derfor er disse rådene som står i denne boken veldig aktuelle og leseren vil oppdage at Profeten (ﷺ) har lært oss mye nyttig når det kommer til hvordan vi skal håndtere en pandemi, både spirituelt og praksis sett. Vi vil dermed oppmuntre dere til å dele videre boken slik at dette budskapet når flere muslimer, samtidig som vi oppmuntrer at man følger de gjeldende smittevernreglene som har blitt iverksatt av helsemyndighetene.

Avslutningsvis håper vi at disse rådene kommer dere til nytte. Vi ber Allah ved Hans Vakre Navn og Edle Attributter at Han løfter bort denne pandemien fra oss, og tilgir oss for våre synder og beskytter oss fra alt ondt i denne verden og i det hinsidige. Amin

Bok: Hvorfor ber du ikke? Et brev fra din bror

Hvorforber duikke_ (1)

Denne korte boken inneholder vakre, hjertetreffende og ikke minst imanvekkende ord om bønnen. Boken er todelt, den første delen inneholder et åpent brev som er en påminnelse til den som ikke ber. Den andre delen av boka inneholder et dikt om det samme. Jeg ber Allah den allmektige om å la dette være nyttig for alle som leser det,  og gjøre det til en motivasjonsfaktor til å utføre bønnen og jeg ber Ham om å akseptere dette ydmyke arbeidet. Jeg ber Allah vår Skaper og Herre, om å akseptere våre bønner og gi oss styrke til å perfeksjonere dem. Allahumma Amin.

Hvorfor ber du ikke (LAST NED HER)

N.B: Disse e-bøkene som postes på denne bloggen vil alltid in shaa Allah oppdateres og redigeres etter at det blir oppdaget noe feil eller mangler, så det lønner seg alltid å laste dem på nytt. Vi håper at du kan også hjelpe oss ved å sende forslag, tilbakemelding, innspill, rettelser til koranogsunna@gmail.com. Måtte Allah belønne deg for dette. Ameen

Khutbatul Hajjah – Den Profetiske innledningstalen

IMG_4152

Dette er et kort hefte om den profetiske innledningstalen (khutbatul hajjah). Profeten (ﷺ) pleide å lære denne talen bort til hans følgesvenner slik det rapporteres av Abdullah bin Mas’ud (måtte Allah være fornøyd med ham):

عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خُطْبَةَ الْحَاجَةِ… ‏

Allahs sendebud (ﷺ) lærte oss innledningstalen (khutbatul hajjah)…[1]

Dette viser viktigheten av denne talen. For denne talen innebærer lovprisningen av Allah og trosbekjennelsen, og andre viktige aspekter som lærde har påpekt i deres forklaringer av denne talen.

Khutbatul Hajjah (LAST NED HER)

Vi takker Allah som har hjulpet oss til å fullføre denne handlingen og ber Ham om akseptere vår ydmyk tjeneste på å tjene Hans budskap og religion.

N.B: Disse e-bøkene som postes på denne bloggen vil alltid in shaa Allah oppdateres og redigeres etter at det blir oppdaget noe feil eller mangler, så det lønner seg alltid å laste dem på nytt. Vi håper at du kan også hjelpe oss ved å sende forslag, tilbakemelding, innspill, rettelser til koranogsunna@gmail.com. Måtte Allah belønne deg for dette. Ameen.

[1] Sahih: Sunan Abu Dawood: 2118.

Dikt: Mandhummah al-Bayquniyyah

fullsizerender-19

Her er en tilnærmet oversettelse av det velkjente diktet mandhummah al-bayquniyyah av Imam al-Bayquni. I dette diktet forklarer Imamen de sentrale begrepene i hadith-terminologien på en forenklet måte. Vi håper at denne oversettelsen vil være til hjelp for den som ønsker å pugge diktet. Vi anbefaler videre at den som ønsker å få seg en dypere forståelse av diktet, bør oppsøke forklaringene av lærde  over diktet. Og det finnes flere forklaringer av dette diktet av lærde fra fortiden og en god del andre fra vår samtid Alhamdulillah.

diktet-al-bayqooniyah (LAST NED HER)

Vi takker Allah som har hjulpet oss til å fullføre denne handlingen og ber Ham om akseptere vår ydmyk tjeneste på å tjene Hans budskap og religion.

N.B: Disse e-bøkene som postes på denne bloggen vil alltid in shaa Allah oppdateres og redigeres etter at det blir oppdaget noe feil eller mangler, så det lønner seg alltid å laste dem på nytt. Vi håper at du kan også hjelpe oss ved å sende forslag, tilbakemelding, innspill, rettelser til koranogsunna@gmail.com. Måtte Allah belønne deg for dette. Ameen.

Boken om Fasten (Kitaab as-Siyaam)

FullSizeRender (2)

Fasten er en viktig tilbedelse i Islam. I denne boken får du med deg alt det du trenger å vite om fasten og særlig fasten knyttet til Ramadan som er en av Islams søyler.

Boken er opprinnelig en oversettelse av et kapittel av den berømte fiqh-boka «Al-Wajiz fii fiqhi as sunnah wal kitab al ‘aziz» av Sheikh Dr. Abdul-Azhiim Badawi.

Kitaab-Siyam (LAST NED HER)

Vi takker Allah som har hjulpet oss til å fullføre denne handlingen og ber Ham om akseptere vår ydmyk tjeneste på å tjene Hans budskap og religion.

N.B: Disse E-bøkene som postes på denne bloggen vil alltid in shaa Allah oppdateres og redigeres etter at det blir oppdaget noe feil eller mangler, så det lønner seg alltid å laste dem på nytt. Vi håper at du kan også hjelpe oss ved å sende forslag, tilbakemelding, innspill, rettelser til koranogsunna@gmail.com. Måtte Allah belønne deg for dette. Ameen.

Sheikhene til Imam al Bukhari

bilde (4)

Her er en norsk oversettelse av et verk av Imam Ibn Mandah (rahimahullah) der han listet sheikhene til Imam al Bukhari (rahimahullah). Imam al Bukhari rapporterte direkte fra dem og deres beretninger står i hans velkjente hadith-samling, Sahih al Bukhari.

Sheikhene-til-Imam-al-Bukhari  (LAST NED HER)

Vi takker Allah som har hjulpet oss til å fullføre denne handlingen og ber Ham om akseptere vår ydmyk tjeneste på å tjene Hans budskap og religion.

N.B: Disse E-bøkene som postes på denne bloggen vil alltid in shaa Allah oppdateres og redigeres etter at det blir oppdaget noe feil eller mangler, så det lønner seg alltid å laste dem på nytt. Vi håper at du kan også hjelpe oss ved å sende forslag, tilbakemelding, innspill, rettelser til koranogsunna@gmail.com. Måtte Allah belønne deg for dette. Ameen.

Forklaring av syvende hadith i Riyad as Salihin

bilde

 

Her er en norsk oversettelse av forklaringen av den syvende hadith i Riyad as Saliheen av Sheikh Muhammad Salih al ‘Uthaymeen (rahimahullah).

Sharh av Riyadh as-Saliheen -hadith 7- (LAST NED HER)

Vi takker Allah som har hjulpet oss til å fullføre denne handlingen og ber Ham om akseptere vår ydmyk tjeneste på å spre Hans budskap og religion.

N.B: Disse E-bøkene som postes på denne bloggen vil alltid in shaa Allah oppdateres og redigeres etter at det blir oppdaget noe feil eller mangler, så det lønner seg alltid å laste dem på nytt. Vi håper at du kan også hjelpe oss ved å sende forslag, tilbakemelding, innspill, rettelser til koranogsunna@gmail.com. Måtte Allah belønne deg for dette. Ameen.

 

Talkhees sifatu salaatu an-Nabiyy ﷺ av Imam al-Albani (rahimahullah)

bilde (3)

 

Med Allahs hjelp og støtte presenterer vi herved den norske oversettelsen av boka “Talkhees sifatu salaatu an-Nabiyy ﷺ” av Imam Muhammad Nasirudeen al-Albani -rahimahullah-. Denne boka er en forkortelse av hans berømte bok “Sifatu salah”. Denne korte boka gir en fin oversikt over hvordan bønnen skal utføres slik Profeten pleide å utføre den. Vi håper denne boka vil komme mange til stor nytte in shaa Allah.

Måtte Allah belønne Sheikh al-Albani for jobben han gjorde for å tjene Allahs religion. Måtte Allah gi ham jannatul firdaws.

Ameen

Forkortelse av beskrivelse av bønnen til Profeten  (LAST NED HER)

Vi takker Allah som har hjulpet oss til å fullføre denne handlingen, og ber Ham om akseptere vår ydmyk tjeneste på å spre Hans budskap og religion. Ameen.

N.B: Disse E-bøkene som postes på denne bloggen vil alltid in shaa Allah oppdateres og redigeres etter at det blir oppdaget noe feil eller mangler, så det lønner seg alltid å laste dem på nytt. Vi håper at du kan også hjelpe og støtte oss ved å sende forslag, tilbakemelding, innspill, rettelser til koranogsunna@gmail.com. Måtte Allah belønne deg for dette. Ameen.

Husk oss og Ummah i dine dua!

Diktet Al-Haiyyah av Imam Ibn Abi Dawood

bilde (2)

Her er et av de viktigste diktene som har blitt skrevet om den islamske troslæren (‘Aqidah). Diktet ” Al-Hãiyyah” ble skrevet av Imam Ibn Abi Dawood sønn av Imam Abu Dawood. Dette diktet tar for seg de grunnleggende punktene i den islamske troslæren som enhver muslim må tro på og kjenne til. Diktet også advarer fra de villedede gruppene som Jahmiyya, Khawariji og Murjiyyah osv. Det fortelles at han sa etter å ha skrevet dette diktet: « Dette er det jeg tror på, og hva min far trodde på, og hva våre lærere trodde på, og hva alle de andre lærde som vi har blitt fortalt om trodde på. Så den som sier at jeg trodde på det motsatte av dette, lyver om meg.»

Under får du tre hefter, hvor det ene inneholder den originale versjonen på arabisk slik at det kan være lettere for den som vil pugge dette diktet. Det andre heftet inneholder en norsk oversettelse av diktet og en kort biografi av forfatteren, og det tredje heftet inneholder den engelske oversettelsen.

Vi ber Allah om å akseptere våre gode gjerninger og vi ber Allah om å belønne Imam ibn Abi Dawood med jannatul firdaws. Ameen

Ha’iyyah av Ibn Abi Dawood -arabisk- (LAST NED HER)

Ha’iyyah av Ibn Abi Dawood – Norsk– (LAST NED HER)

Ha’iyyah av Ibn Abi Dawood – Engelsk (LAST NED HER)

N.B: Disse E-bøkene som postes på denne bloggen vil alltid in shaa Allah oppdateres og redigeres etter at det blir oppdaget noe feil eller mangler, så det lønner seg alltid å laste dem på nytt. Vi håper at du kan også hjelpe oss ved å sende forslag, tilbakemelding, innspill, rettelser til koranogsunna@gmail.com. Måtte Allah belønne deg for dette. Ameen.

 

Sahih fadl salat ‘ala An-nabiyy ﷺ

bilde (7)

Kort Biografi

Imam Isma’eel bin Ishaaq Al-Qaadhee ( رحمه الله)

199 e.H – 282 e.H/814 – 896

Han er Sheikh-ul-Islam Abu Ishaq Isma’eel bin Ishaq bin Isma’eel, sønn til Muhadithth av Basrah Hammad bin Zayd Al-Zadee. Han ble født i Basrah og flyttet senere til Baghdad.

Imam Isma’eel ble født i 199 e.H og fikk muligheten til å studere under datidens store ‘Ulama som Imam Ahmed bin Hanbal ( رحمه الله). Historikerne har klart å finne informasjon om 35 av hans lærere ved å studere boka hans « Fadl salat ‘ala nabiyy», men antallet av hans lærere er sikkert høyere enn det. Av de 35 lærere så var 25 av disse både lærere for ham og Imam Al-Bukhari (رحمه الله) for Imam Bukhari var ikke så eldre enn ham, han ble født i 194 e.H.

Disse lærere er:

 1. Imam Abu Ishaq Ibraheem bin Hamzah Al-Madanee. (d. 230 e.H)
 2. Imam, Qadhee al-Madina, Abu Mus’ab Ahmad bin Abu bakr. (d. 242 e.H)
 3. Imam, Al-Hafeedh Abu ‘Abdallah Ahmed bin ‘AbdaAllah al-Koofee.
 4. Imam Ahmed bin ‘Isa Al-Misree. (d. 243 e.H)
 5. Imam Ishaq bin Muhammad bin Isma’eel Al-Madanee. (d. 226 e.H)
 6. Imam, Al-Hafeedh Abu Muhammad As-Sulamee. (216 e.H)
 7. Imam al-Muhadith Al-Hafeedh Abu ‘Umar Al-Azdee. (d. 225 e.H)
 8. Imam, Shaykhul-Islam, Abu Ayyub Sulayman bin Harb Al-Basree. (d. 224 e.H)
 9. Imam ‘Aseem bin ‘Alee. (d. 221 e.H)
 10. Imam, Sayyidul Huffadh, Abu Bakr bin Abi Shaybah al-Koofee. (d. 235 e.H)
 11. Imam ‘Abdullah bin ‘AbdulWahhab. (d. 282 e.H)
 12. Imam, Shaykhul Islam ‘Abdullah bin Maslamah Al-Madanee.
 13. Imam, Ameer-ul-mu’mineen fil hadeeth, ‘Alee bin Al-Madinee. (d. 234 e.H)
 14. Imam ‘Amr bin Marzooq Al-Bãhilee. (d. 223 e.H)
 15. Imam al-Muhadith, Muhammad bin Abu Bakr. (d. 234 e.H)
 16. Imam Al-‘Alamah al-Muhadith, Muhammad bin ‘Abdallah Al-Ansaree. (d. 215 e.H)
 17. Imam Muhammad bin ‘Ubayd Al-Madanee.
 18. Imam Al-Hafeedh Muhammad bin Al-Fadl Al-Basree.
 19. Imam Muhammed bin Katheer Al-Basree. (d. 223 e.H)
 20. Imam Al-Hafeedh Abu Al-Hasan Musadad Al-Basree. (d. 228 e.H)
 21. Imam Al-Hafeedh Muslim bin Ibraheem Al-Basree. (d. 222 e.H)
 22. Imam Mu’adh bin Asad Al-Mirwazee.
 23. Imam Nasr bin ‘Alee Al-Basree. (d. 250 e.H)
 24. Imam Al-Hafeedh Abu Khaleed Hudbah bin Khaleed Al-Basree. (d. 235 e.H)
 25. Imam Al-Hafeedh Al-Muhadith Yahya bin Humayd Al-Madanee. (d. 241 e.H)[1]

Måtte Allah være barmhjertig mot dem alle. Ameen

Etter hans studie, ble Imam Isma’il bin Ishaq anerkjent for å være en av de store ‘Ulama i Baghdad og en gigant i hadith-kunnskap. Han mestret også andre kunnskaper og var også svært dyktig i arabisk. Han ble senere utpekt som en av dommerne i Baghdad.  Han ble kjent for å være en gudfryktig og rettferdig dommer. Folkekjær var han også.

Det ble fortalt at han var alltid opptatt av å spre kunnskap selv når han hadde et så krevende yrke som dommer. Hans iver i å spre kunnskap kan bli sett gjennom hans enorm forfatterskap. Hans skrev mange nyttige bøker, blant dem denne boka « Fadl salat ‘ala An-nabiyy(ﷺ)» (Fordelene med å sende velsignelser over Profeten ﷺ). Han skrev ulike bøker, noen om hadith som « Al-musnad» og andre om Koran-vitenskap som « Ma’ãnee Al-Quran» og « Kitãb fil qira’ãt». Men dessverre, de fleste av hans bøker har forsvunnet med tiden. Den eneste boka som vi har fra ham i god behold er denne boka « Fadl salat ‘ala An-nabiyy()». Man  har også klart å finne noen små fragmenter av tre andre manuskripter av ham. Vi får håpe at flere av hans bøker skal oppdages i fremtiden in shaa Allah.

Imam Isma’eel hadde mange studenter, en av de største blant dem var Imam ‘Abdullah bin Ahmed bin Hanbal [d. 290 e.H] ( رحمه الله), sønnen til selveste Imam Ahmed bin Hanbal ( رحمه الله). De fleste av hans studenter ble selv datidens store ‘ulama som for eksempel Imam Al-Hãfidh Musa bin Haroon bin ‘Abdallah bin Marwaan [d. 294 e.H] ( رحمه الله).

Imam Isma’eel bin Ishaaq døde brått, 83 år gammel, på en tirsdagskveld i år 282 e.H. Måtte Allah være barmhjertig mot ham og belønne ham og oss alle med jannatul firdaws. Ameen.

Om heftet « Sahih fadl salat ‘ala An-nabiyy(ﷺ)»

Dette heftet « Sahih fadl Salat ‘ala An-nabiyy» er basert på boka «Fadl salat ‘ala An-nabiyy» av Imam Isma’eel bin Ishaq (رحمه الله). Sheikh Muhammad Nasirudeen Al-Albani (رحمه الله) gjorde tahqeeq for den boka og vurderte alle hadithene som står i den og boka ble utgitt først for 50 år siden av forlaget Al-Maktab Al-Islamiyy i Damaskus i 1963.

Den opprinnelige boka inneholder 107 hadither. Av de 107 hadithene ble 74 vurdert som autentiske til en viss grad og de gjenværende 33 hadithene ble vurdert som svake men ingen av dem var fabrikkerte noe som viser at forfatteren valgte hadithene han skrev med omhu. Det som ble gjort i dette heftet var å samle opp kun de hadithene som Sheikh Albani vurderte som autentiske til en viss grad. Men hadithene ble ikke oversatt på norsk, vi håper at dette kan bli mulig i fremtiden in shaa Allah. Så heftet er kun på Arabisk.

Boken til Imam Isma’eel bin Ishaq er svært verdifull for den tar for seg en tilbedelse som mange har glemt nå til dags. Det er virkelig veldig få av oss som sender velsignelser over Profeten (ﷺ) jevnlig. Tenk at Allah har beordret oss at vi må gjøre dette oftere.

Allah sier:

 إِنَّ اللَّـهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Gud og Hans engler velsigner profeten. Dere som tror, nedkall også velsignelse over ham, og fred.

(Al-Ahzab ,33:56)

Og Profeten (ﷺ) sa, slik det forekommer i hadith-nummer 5 av dette heftet:

” مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا “

“Den som sender velsignelser over meg én gang, vil bli velsignet av Allah ti ganger. “

Så det er vi som vinner hvis vi sender velsignelser over Profeten (ﷺ). For da vil vi være vinnere både i denne verden og i det nestkommende livet.

Avslutningsvis, ber vi Allah om å akseptere dette fra oss og tilgi oss for våre feiltagelser og mangler. Vi ber Allah den Barmhjertige om være barmhjertig mot Imam Isma’eel bin Ishaaq og Sheikh Muhammad Nasirudeen Al-Albani som vurderte hadithene i denne boka. Måtte Allah belønne dem og oss alle med jannatul firdaws. Og må fred og velsignelse være med Hans sendebud, Muhammad og hans familie, og følgesvenner, og de som skal følge hans vei inntil dommedagen. Ameen.

Sahih fadl salat ‘ala nabiyy (LAST NED HER)

N.B: Disse E-bøkene som postes på denne bloggen vil alltid in shaa Allah oppdateres og redigeres etter at det blir oppdaget noe feil eller mangler, så det lønner seg alltid å laste dem på nytt. Vi håper at du kan også hjelpe oss ved å sende inn forslag, tilbakemelding, innspill, rettelser til koranogsunna@gmail.com. Måtte Allah belønne deg for dette. Ameen.


[1] Sh. Abdul Haqq At-Turkmanee har nevnt dette i hans takhreej av boka « Fadl salat ‘ala An-nabiyy» side 18-41.