Å Allah vårt eneste Håp!

mistake-prayer

Å Allah vårt eneste Håp!
Å Allah vårt eneste Håp!
De troendes hjerter er knuste
Å Allah vårt eneste Håp!
De troendes øyner er evig tårefylte
Å Allah vårt eneste Håp!
De troendes hår har blitt grå
Å Allah vårt eneste Håp!
De troendes sjeler er utmattet
Å Allah vårt eneste Håp!
De troendes tunge er ordfattige
Å Allah vårt eneste Håp!
De troendes hender er nå rettet mot Deg
Å Allah vårt eneste Håp!
De troende har vært vitner til mye ondskap
Å Allah vårt eneste Håp!
De troendes skrik er til å høre overalt i alle verdens hjørner
Å Allah vårt eneste Håp!
De troendes mange familiemedlemmer har lidd martyrdød
Å Allah vårt eneste Håp!
De troendes barn har blitt forlatt som foreldreløse
Å Allah vårt eneste Håp!
De troendes situasjon forverres for hver dag som går
Å Allah vårt eneste Håp!
De troendes blod har farget elvene rødt
Å Allah vårt eneste Håp!
Deg ber Vi inderlig om å se oss i Nåde
Stans denne undertrykkelsen vår søsken
Blir daglig utsatt for
For vi har grått lenge og
Nå har øynene våre ikke noe tårer lenger
Å Allah vårt eneste Håp!
Gjenskap igjen i vår midte menn og kvinner
Som skal følge i Profetens (ﷺ) fotspor
Menn og kvinner som skal være Deg hengivne og takknemlige
Menn og kvinner som skal streve for å høyne Ditt ord på jord
Menn og kvinner som viser de svake medlidenhet og nestekjærlighet
Menn og kvinner som skal være Profetens (ﷺ) følgesvenner nesten maken til
Menn og kvinner som skal være så gode at de gir oss håp i menneskeheten igjen
Å Allah mitt eneste og enhver troendes eneste Håp!
Vær Du lovet for Du er all verdens Herre og Skaper
Vær Du lovprist for Du er Vår Gud
Som var, er og forblir
Den ene og sanne Gud
Fra evighet til evighet
Å Allah mitt eneste Håp!
I denne timen ber jeg Deg med mitt hele hjerte
Bring glede til enhver muslim
Særlig de som lever i nød
Å Allah mitt eneste Håp!
Jeg og mange troende har sett et barn i døden på urettferdigvis falle
Jeg og mange troende har sett et barn i havet miste livet
Jeg og mange troende har sett et barn forlate ved sult dette livet
Jeg og mange troende har sett et barn gråte uten å finne trøst
Jeg og mange troende har sett et barn blø ihjel
Jeg og mange troende har sett et barn …..
Å Allah vårt eneste Håp!
Tilgi oss virkelig for vi er selvopptatte og ubarmhjertige
Tilgi oss virkelig for vi er grådige og unådige
Tilgi oss virkelig for vi har harde og nestekjærlighet-løse hjerter
Å Allah vårt eneste Håp!
Tilgi oss for vi har glemt beretningene Profeten (ﷺ) fortalte oss
Om hvor stort det er å hjelpe de svake blant oss
Vi har glemt den dagen vi vender til Deg at Du skal spørre oss og si:
” Å min tjener, Jeg var sulten og du ga Meg ikke mat”
”Å min tjener, Jeg var tørst og du ga Meg ikke drikke”
Visste du ikke at hvis du hadde gitt mat til den sultne og vann til din tørste
Du skulle ha funnet Gud ved dem for Guds Nåde er dem nær
Guds Nåde er sannelig nær den som handler godt
Å Allah mitt eneste Håp!
Jeg retter meg til Deg fylt med tårer
Av glede for Du er Nådig og Barmhjertig
Du er kjærlig og Elskende
Jeg retter meg til Deg fylt med tårer
Av sorg over mine trosfellers nød
Å Allah mitt eneste Håp!
Jeg ber til Deg at enhver muslim som lider og forlater
Denne verden i lidelse
Jeg ber til Deg
Å Allah mitt eneste Håp!
La dem møtte et bedre liv ved Din side
I lykksalighetens Hjem
Fredens bolig
De troendes virkelige og endelige hjem
Paradiset
Å Allah mitt eneste Håp!
La dem og meg og enhver troende mann og kvinne
Ved døden høre de vakre ordene
Som er Ditt ord ved slutten av suratul Fajr
Å Allah mitt eneste og enhver troendes eneste Håp!
La oss inderlig høre Dine ord når vi går døden i møte:
” Å du rolige sjel, Vend du nå tilbake
Til din Herre, mens du er fornøyd
Og Allah er fornøyd med deg
Så vær Du nå blant mine tjenere
Og entre Du nå mitt Paradis!”
Denne bønnen ber jeg med et oppriktig hjerte
Allahumma Amin sier jeg med et håpefullt hjerte
#Dikt #Påminnelse

Å Allah … en bønn

 

dua-prayer1

Å nådige Allah, himlenes og jordens Forvalter. Du som er nær dem som bønnkaller Deg i ydmykhet og underkastelse. Du som er så tilgivende og barmhjertig. Å Allah, her kommer vi til Deg med oppriktige hjerter og ber Deg inderlig om å lede oss til det som rett er. Vis oss det rette for vi lever i en verden som er nå dekket av en tåke av uklarhet. Menneskene har splittet seg i grupper og har gått sine egne veier. Men sannelig ingen vei er den sanne unntatt Din vei, så hold oss standhaftige på den. Å Barmhjertige Allah, hvis du ser oss avspore fra den riktige veien, bring oss straks til den rette vei før vi forlater denne verden.

Å Allah, se oss i nåde, våre hjerter er forgiftet med synder og lyster som kan føre til evig fortapelse. Så helbred våre hjerter og sett Ditt lys i dem slik at deres eiere finner veien til Deg. La vår tro på Deg bli synliggjort gjennom våre ord og handlinger, og vi spør ved Din Nåde om å gjøre oss blant beboerne av Fredens bolig, der de rettskafne skal være i Ditt selskap.

Denne bønnen ber vi med oppriktige hjerter og Allahumma Amiin sier vi med håpefulle hjerter.

Amin. Husk å si Amin 🙂

Salatul istikhãrah – Bønn om veiledning

hvilken-vei

Salatul istikhãrah – Bønn om veiledning

Gjennom livet så vil et menneske komme overfor store og små valg. Da vil man ofte spørre seg  hva man skal velge, særlig når det gjelder store saker som ekteskap, utdanning, reise osv.  Islam er som vi vet en altomfattende religion, den berører alle livets aspekter. Profeten (ﷺ) lærte oss hva vi skal gjøre når disse valgene står i kø foran oss. Han(ﷺ) lærte oss å be to raka’ah også deretter gjøre en spesiell du’a hvor vi ber Allah om å veilede oss til det riktige valget som vil være til fordel for oss både i denne verden og i det nestkommende livet. Følgesvennen  Jabir bin ‘Abdullah – måtte Allah være fornøyd med ham- pleide å fortelle at Profeten (ﷺ) lærte dem denne du’a på samme måte som han lærte dem koran, med andre ord for å vise at det er viktig for enhver muslim å kunne denne du’a.

Etter å ha bedt de to raka’ene skal du si dette i din dua:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ  فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ

اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي  وَآجِلِهِ  ،

، فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي وَبَارِكْ لِي فِيهِ ،

وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي  وَآجِلِهِ 

 ، فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ ، وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ، ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ

Allãhumma, innee astakheeruka bi-‘ilmik, wa-astaqdiruka bi-qudratik, wa-as’aluka min fadlika l-‘adhim, fa-innaka taqdiru wa-lã aqdir, wa-ta’lamu wa-lã a’lam, wa-anta ‘allãmu l-ghuyoob. Allãhumma, in kunta ta’lamu anna hãdha l-amr [ nevn den saken du ber om veiledning her] khayrun lee fee deenee wa-ma’ãshee wa-‘ãqibati amri wa-ãjilihi, fa-qdurhu lee wa-yassirhu lee wa bãrik lee feehi, wa-in kunta ta’lamu anna hãdha l-amra sharrun lee fee deenee wa-ma’ãshee wa-‘ãqibati amree wa-ãjilihi,  fa-srifhu ‘annee wa-srifnee ‘anhu wa-aqdur liya l-khayra haythu kãna, thumma ardinee bihi.

Å Allah, jeg søker råd ved Din kunnskap, og jeg søker styrke ved Din kraft. Jeg ber Deg om Din enorme Nåde, for sannelig, Du makter og jeg makter ikke. Du vet og jeg vet ikke, og Du kjenner det skjulte. Å Allah, hvis du vet at denne saken [ nevn den saken du ber om veiledning her] er til det beste for meg når det gjelder min tro, mitt liv og mitt endelikt, så bestem den for meg, gjør den lett for meg og gjør den til en velsignelse for meg. Hvis du vet at denne saken er dårlig for meg når det gjelder min tro, mitt liv og mitt endelikt, så hold den borte fra meg og meg borte fra den. Og bestem det beste for meg, hvor det enn måtte finnes, og gjør meg fornøyd med det.

( Tilnærmet mening. Fortalt i Sahih Bukhari: 1162, Sunan Abu Dawood: 1538, Sunan Tirmidhi:480, Sunan An-Nasai: 3253, Sunan Ibn Majah: 1383 og flere. Se også bønnebøkene Hisnul Muslim: kapittel 26, dua-nr.74 og I Profetens fotspor: side 58.)