Tarawih: Hvor mange rakah skal man be?

tarawih

بسم الله الرحمن الرحيم

            All lovprisning tilhører Allah, og måtte Allahs velsignelser og fred være over Profeten Muhammed (ﷺ), hans familie og alle av hans følgesvenner.

For å fortsette:

Nå har Ramadan kommet igjen alhamdulillah, og da dukker det opp det samme spørsmålet som blir stilt om igjen hvert år: Hvor mange rakah er det i Tarawih? Skal jeg be 8, 20, mer eller mindre? Dette er et spørsmål som ofte forvirrer oss og mange ønsker å vite det som er riktig vedrørende denne saken. I denne korte artikkelen skal vi introdusere noen av de mest kjente meningene blant lærde i vår tradisjon rundt denne saken, og komme frem til en konklusjon som vil tilfredsstille alle.

Vi må først og fremst bestemme hva vi kommer til å bruke som bevis, og hva som er autoritært og autentisk. Det er ingen tvil om at våre hovedkilder er Koranen og Sunnah av Profeten (ﷺ), men det er veldig lett å mistolke disse to hvis man ikke har nok kunnskap. Dermed er den tredje kilden det vi kaller for Ijma, ergo, enigheten av islamske lærde som er kvalifisert til å utlede fiqh fra våre kilder. Når Profeten (ﷺ) ble spurt om hvem det beste folkeslaget eller beste av mennesker var, så svarte han:

«Folket av min generasjon, også dem som vil følge dem (tabiin), også dem som vil følge dem (taba at-tabiin)…»[1]

Denne hadithen viser klart og tydelig at sahabas forståelse av Koran og Sunnah er den mest riktigste, også kommer tabiiens og taba at-tabiiens forståelse av kildene. Dermed er det viktig å fremheve at deres mening i fiqh og generell forståelse av Islam er mer vektlagt enn de senere generasjonene.

I denne artikkelen kommer vi til å presentere tre meninger som er mest kjent og aktuell for oss. Den første er 20 rakah, ekskludert witr.[2] Dette var meningen til Imam Abu Hanifah, ash-Shafi’i og Ahmad ibn Hanbal. Dette var også en av meningene til Imam Malik, men det er mer kjent at han utførte det i 36 rakah, men vi skal ikke fokusere på denne meningen.[3] Deres bevis for denne meningen var begrunnet med at dette var praksisen i tiden til Umar ibn al-Khattab (Måtte Allah være fornøyd med ham), hvor dem pleide å be 23 rakah, inkludert 3 witr.[4]

Den andre meningen er 8 rakah, ekskludert witr. Veldig mange lærde har vedtatt denne meningen, og deres bevis for dette var hadithen av Aisha (Måtte Allah være fornøyd med henne):

«Profeten (ﷺ) pleide ikke å be mer enn 11 rakah i Ramadan eller i andre måneder …»[5]

Den tredje meningen er at tarawih har ingen faste antall, og en kan be så mye som man ønsker. Denne meningen var en av meningene til Imam Ahmad. Senere lærde som ibn Taymiyyah og as-Suyuti støttet også dette. Flere har sagt at dette er den sterkere meningen, men en kan spørre: Hvordan kan den siste meningen være den sterkeste når Aisha (Måtte Allah være fornøyd med henne) klart og tydelig sa at Profeten (ﷺ) ikke ba mer enn 8 ekskludert witr? Dette kan svares ved tre punkter:

 • Som vi sa tidligere i artikkelen, hvordan tolker vi våre kilder? Hvis vi ser hvordan salaf as-salih tolket denne hendelsen, så ba dem mer enn 8 rakah. Dette var demonstrert i tiden til Umar ibn al-Khattab. Faktisk så ba tabiien og khalifah Umar ibn Abd al-Aziz 36 rakah, og det gjorde sønnen til Uthman ibn Affan også (Aban ibn Uthman). Ingen av dem begrenset seg kun til 8.
 • Ofte kan hadith bli forklart av andre hadith. Hadithen til Abdullah ibn Umar (Måtte Allah være fornøyd med ham) viser dette klart og tydelig. Ibn Umar forteller at Profeten (ﷺ) sa:
  «Nattebønnen bør bestå av rakah som er par og par, men hvis en av dere frykter at morgningen er nær, bør han be en rakah som vil gjøre hans bønn i oddetall (witr).»[6] I denne hadithen begrenser ikke Profeten (ﷺ) antall rakah som bes i nattebønnen, eller i tarawih i dette tilfellet.
 • Det er kjent at Profeten (ﷺ) pleide generelt å be 8 rakah, men det er ingenting som tyder på at han forbød å be over det.

Etter å ha observert disse tre meningene som vi har presentert her, og det finnes flere meninger enn disse, så kan man kanskje konkludere med at det ikke er noe begrensning på hvor mange rakah man kan be. Men det er et viktigere poeng som må fremheves her, og det er å vise toleranse og forståelse for de forskjellige meningene som eksisterte blant de tidligste lærde og salaf as-salih. Det er ikke noe galt i å velge en av disse tre meningene, siden det finnes store lærde og bevis fra Sunnah av Profeten (ﷺ) som beviser disse meningene. Ett av problemene som ofte finnes blant den yngre generasjonen er ignoranse og mangel på kunnskap. Et problem som ofte oppstår er at når en av dem har studert noen få år, eller kanskje mindre enn dette, så vil han tro at han kan mer enn lærde som har viet sitt liv til denne religionen for Allahs skyld. Sånne som tenker slik har kanskje verken studert det fundamentale eller lært seg å anerkjenne at det finnes forskjellige meninger blant lærde som er akseptert av massen.

Så den viktigste lærdommen i denne artikkelen er nødvendigvis ikke å finne ut hvilken av disse tre meningene som er mer riktig enn andre, men den viktigste lærdommen å ta med seg er å vise anerkjennelse til mangfoldet av lærdes meninger rundt denne saken. Ved å gjøre dette vil man få mer toleranse overfor andre som ikke følger den meningen som en er komfortabel med.

In the end of the day, bør man allikevel fullføre alle rakah sammen med imamen i moskeen man holder seg til. Dette er grunnet hadithen av Profeten (ﷺ):

«Sannelig, den som står (i bønn) med Imamen inntil han er ferdig, så vil det bli skrevet for ham at han ba hele natten …»[7]

Og man bør generelt dra oftere til moskeen i disse nettene og be tarawih så mye som man kan. Dette fordi Profeten (ﷺ) sa:

«Den som etablerer bønnen i nettene av Ramadan, trofast ut av oppriktig tro og håp om å oppnå Allahs belønning (og ikke for å vise seg frem), vil alle av hans tidligere synder blit tilgitt.»[8]

Konklusjon:

Det er klart og tydelig at det fantes flere meninger blant salaf as-salih, og til og med i sahabas tid vedrørende denne saken. Dermed er det viktig at vi undersøker og studerer fiqh så mye som mulig. Dette vil gi oss mer plass til å akseptere andre meninger, og forstå hvorfor visse lærde kom til visse konklusjoner som ikke er kjent for oss. Sannelig, den største kuren for ignoranse og utoleranse er kunnskap og tålmodighet. Det er mer kjært og verdsatt for oss at vi samler oss sammen i Ramadan og ber tarawih ved siden av hverandre uten å hate hverandre grunnet for noe så lite som dette. Dermed brødre og søstre, dra til tarawih med et stort smil og håp om å oppnå Allahs glede og Hans belønning.

Og Allah vet best.

 

[1] al-Bukhari [6658] og Muslim [2533].

[2] Witr-bønnen består av oddetall, og bes på slutten av tarawih for å avslutte det. Det kan bes i 1, 3, 5, 7… osv. Det er tradisjonelt at man avslutter med tre, og det er ingen problem med det. Allah vet best.

[3] Ibn Rushd, Bidayah al-Mujtahid wan-Nihayah al-Muqtasid. Eng. overs. Vol. 1, s. 293.

[4] Ibid.

[5] al-Bukhari [2013] og Muslim [783].

[6] Muslim [749].

[7] at-Tirmidhi [806]

[8] al-Bukhari [37] og Muslim [759]. Det er noe uenigheter blant lærde om dette inkluderer store synder. Ifølge ibn al-Mundhir så gjør dette det, men an-Nawawi sa: «Hva som er kjent blant fuqaha er at dette henviser kun til små synder, og ikke store …» Allah vet best, men dette bør allikevel ikke demotivere oss, men heller motivere oss til å utføre denne store gjerningen.

“Autopilot” i Salah?

Plain

SubhanaAllah! Har du sett hvordan vi er i salah nå til dags? Måten vi utfører salah som en vane vi bare gjør uten å tenke mye på dens betydning. Vår tilstand i salah kan sammenlignes med et fly og en pilot. Piloten kan sette på “autopilot” og slappe av og flyet vil fly videre av seg selv. Sånn er vi også i Salah, hjertet som skulle være piloten i salah setter på “autopilot” og begynner å tenke på andre ting mens salah pågår. Kroppen bare beveger seg opp og ned, mens hjertet er helt borte i tanker her og der. Og slik en pilot trenger å være våken og slå av autopiloten når han lander og når han tar av, så er vi slik også. Eneste gang hjertet er helt til stedet er når vi sier “Allahu Akbar” for å begynne salah og når vi sier “Assalam alaykum warahmatullahi” for å avslutte salah. Det er virkelig viktig at vi tar dette seriøst og tar tid til å sette oss ned og spørre oss hvordan vi kan forbedre våre bønner for det er det første Allah skal se på av våre gjerninger. Måtte Allah redde oss fra den tilstand vi er i av forsømmelse og la oss være mer konsentrerte og hengivne i våre bønner. Ameeen

Hvorfor ber du ikke?

hvorfor1

Hvorfor ber du ikke? Dette er et spørsmål som rettes til deg som har satt til side noe så viktig som bønnen. Ingen skal dømme deg for det kan ingen mennesket, den som vil dømme mellom mennesker er kun Allah. Det er Han alene som vet hvem som vil entre paradiset eller havne i helvetet. Men som din oppriktig søsken i tro som vil deg kun det beste, stiller jeg deg dette spørsmålet. Hvorfor ber du ikke? Ta deg en tenkepause og prøv å svare på det spørsmålet. Ved Allah du vil finne ut at det ikke er lett å finne et godt svar på det. Men en ting er sikkert. En ting er vi begge enig om. Det er nemlig at Allah vil deg det beste for det første. Han har gitt deg så mange velsignelser selv om du har satt bønnen til side. Selv om du har glemt plikten Han har gitt deg så har Han ikke stoppet å gi deg av Hans goder. Med dette så gir Han deg tegn dag og natt på at Han ønsker at du vender tilbake til Ham. Og kanskje denne påminnelsen som du nå leser, er et av disse tegnene. Så vit at Allah ønsker å se deg foran Ham i bønn. Allah elsker å se deg falle ned i bønn med panna på bakken. Når var det siste gang dette skjedde? I går? For en uke siden? For lenge siden? Spør deg selv og vurderer deg selv før tiden er ute.

Videre så kan vi være enige om en annen sannhet. Nemlig at vi har en fiende som ønsker oss ondt. En fiende som ligger og venter på lur for å angripe oss mens vi ikke er forberedt til det. Denne fienden ønsker å ta oss med seg ned i dypet av helvetesilden. Han ønsker å føre oss bort fra Allahs vei. Han fryder seg over vår synder. Han jubler når han ser oss falle i hans feller. Det gleder ham å se oss langt unna vår Barmhjertige Gud. Han har til og med sverget ved Gud at han skal villede så mange som mulig av Adams barn og lure dem bort til helvetesilden. Vil du da være én av dem? Vil du virkelig overgi deg så lett? Vil du da følge hans fristelser mens du vet hvor han leder deg til? Er det ikke på tide å stå opp og kjempe mot ham? Vit kjære deg, må Gud være deg nådig og tilgivende, at til syvende og sist så er det du som bestemmer. Det er du som bestemmer om du vil høre på djevelen eller ikke. Han frister deg ved å lure deg men det siste ordet ligger alltid hos deg. Det er du som sier ja eller nei til hans fristelser.

Så spør deg nå om du har sagt ja til hans fristelse om å ikke be? Spør deg igjen om du ikke har skjønt hvor ødeleggende denne synden av å ikke be kan være? Og visste du at ved å ikke be så fører dette til mye svakhet i din religion. For Profeten (fred være med ham) lærte oss at bønnen er en søyle av hele religionen. Det vil si at hele religionen er bygd på den. Faller bønnen så vil mye av religionen falle. Derfor ser du at når du er svak i dine bønner så vil du miste styrke i de andre tilbedelsene. Koranen som du en gang pleide å lese mye av, har du ikke lest for en evighet. Hjertet som pleide å føle indre ro når det hørte på Guds ord, har blitt forandret til et hardt hjerte som finner glede i andre ting enn Guds ord. Så mye kan bli sagt om konsekvensene av å ikke be. Men en ting må du huske på. Én konsekvens av å ikke be må du alltid minne deg om. Dette er den største konsekvensen av å ikke be. Denne er nok til å få deg til å reflektere over din tilstand. Denne er nok til å få deg til å gråte og innse hvor uoppmerksom du har vært. Hør godt, Gud nåde deg. Den største konsekvensen av å ikke be er at du går lengre unna ALLAH. Kontakten mellom deg og HAM blir dårligere. Er ikke dette nok til å få deg til å stå opp igjen? Er ikke dette nok til å få deg til reise opp igjen? Er ikke dette nok til å få deg til å vende tilbake til din Herre? Er du ikke villig til å komme deg nærmere din Gud igjen? Hvorfor tenker ikke du på dette?

Nå er det på tide å gjøre noe med dette. Det er alltid håp så lenge du puster inn og ut. Så lenge ditt hjertet banker. Så lenge du er i livet. Muligheten er alltid der. Men ikke la djevelen friste deg igjen. Ved å la deg forsinke din hjemreise til der du hører hjemme, nemlig blant de som utfører bønnen. Ikke la ham lure deg bort fra din Tilgivende Allah igjen. Ikke la denne feilen skje igjen for han vil lede oss til en pinlig straff. Så vend tilbake til Allah og du skal alltid bli godt tatt imot. Det skal jubles den gangen du blir sett tilbake blant de som ber til Allah. Deg har vi virkelig savnet. Deg ønsker vi å se blant oss. Deg inviterer vi. Vi lengter etter å se deg igjen i rekkene blant oss. Englene vil juble for å se deg be. De troende vil kanskje få gledestårer for å se at du er tilbake. For å se at du har kommet til rette i god behold. Din hjemreise til Allah skal jubles i himmelen og på jorda. Trærne, blomstene, dyrene, stjernene alt skal juble over dette for alle disse skapninger er lydige til Allah og de liker alle som viser Allah lydighet. Og det største av alt. Hør godt! Det største av alt er at ALLAH, din skaper, din Gud, Han vil være VELDIG fornøyd i deg. Hans glede av å se deg tilbake kan ikke måles. Hans glede over å se deg vende tilbake vil være enorm. Hans glede vil du kjenne helt dypt inni i ditt hjerte. Hans glede ville du føle rundt deg og dine omgivelser. Hans glede står der og venter på deg. Vil du nå ta sjansen eller skal du forsinke dette igjen? Uansett hva du bestemmer så skal du huske at ditt valg vil avgjøre hvordan det skal gå med deg den dagen du forlater denne verden. Den dagen du lukker øynene og blir tatt inn i en annen tilværelse du aldri har sett maken til. Der vil alvoret starte og du vil se ting klarere. Dette vil da være starten på en lang reise som innebærer mange prosesser. Her vil du sannelig trenge Allahs barmhjertighet og nåde, og den vil du finne i bønnen. Så grip muligheten nå mens du kan og vend tilbake til bønnen.

Jeg håper dette var til stor nytte for deg. Jeg håper at du ikke tar deg nær av dette, for dette var bare oppriktige råd fra din søsken i tro som ønsker deg det beste. For islam er en religion som lærer oss å tenke på andre enn bare oss selv. Min glede ligger i å se deg tilbe Allah. Jeg ber Allah om bringe deg tilbake til Salah, Bønnen. Jeg ber Allah inderlig at Han lar Hans Nåde være over deg og få deg på den rette vei og få deg blant de troende. Denne bønnen ber jeg for deg og oss alle med et oppriktig hjerte og Allahumma Ameen sier jeg med et håpefullt hjertet.

Talkhees sifatu salaatu an-Nabiyy ﷺ av Imam al-Albani (rahimahullah)

bilde (3)

 

Med Allahs hjelp og støtte presenterer vi herved den norske oversettelsen av boka “Talkhees sifatu salaatu an-Nabiyy ﷺ” av Imam Muhammad Nasirudeen al-Albani -rahimahullah-. Denne boka er en forkortelse av hans berømte bok “Sifatu salah”. Denne korte boka gir en fin oversikt over hvordan bønnen skal utføres slik Profeten pleide å utføre den. Vi håper denne boka vil komme mange til stor nytte in shaa Allah.

Måtte Allah belønne Sheikh al-Albani for jobben han gjorde for å tjene Allahs religion. Måtte Allah gi ham jannatul firdaws.

Ameen

Forkortelse av beskrivelse av bønnen til Profeten  (LAST NED HER)

Vi takker Allah som har hjulpet oss til å fullføre denne handlingen, og ber Ham om akseptere vår ydmyk tjeneste på å spre Hans budskap og religion. Ameen.

N.B: Disse E-bøkene som postes på denne bloggen vil alltid in shaa Allah oppdateres og redigeres etter at det blir oppdaget noe feil eller mangler, så det lønner seg alltid å laste dem på nytt. Vi håper at du kan også hjelpe og støtte oss ved å sende forslag, tilbakemelding, innspill, rettelser til koranogsunna@gmail.com. Måtte Allah belønne deg for dette. Ameen.

Husk oss og Ummah i dine dua!

En innledende du’a til nattbønn

tahajjud2

Profeten (ﷺ) pleide å stå i bønn om natta som velkjent, og han (ﷺ) pleide alltid å innlede hans nattbønn med mange du’a, også kjent under samlebegrepet du’a al-istiftãh, en av dem er denne:

اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، أَنْتَ الحَقُّ، وَوَعْدُكَ الحَقُّ، وَقَوْلُكَ الحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ الحَقُّ، وَالجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ إِلَهِي لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

Allãhumma, laka l-hamdu anta nooru s-samãwãti wal-ardi, wa laka l-hamd anta qayyimu s-samãwãti wal-ardi, wa laka l-hamdu anta rabbu s-samãwãti wal-ardi wa man fihinna. Anta l-haqqu, wa-wa’duka l-haqqu, wa-qawluka l-haqqu, wa liqã’uka l-haqqu, wal-jannatu haqqu, wan-nãru haqqu, wan-nabiyoona haqqu, wa-sã’atu haqqu. Allãhumma, laka aslamtu wa-bika ãmantu, wa-‘alayka tawakkaltu, wa-ilayka anabtu, wa-bika khãsamtu, wa-ilayka hãkamtu, fa-ghfir lee mã qaddamtu wa-mã akhkhartu, wa-mã asrartu wa mã a’lantu, anta ilahee lã ilaha illa anta.

Å Allah, lovet være Deg, Du er Lyset over himlene og jorden. Og lovet være Deg, Du er Skaperen og Opprettholderen  av himlene og jorden. Og lovet være Deg, Ditt er herredømmet over himlene og jorden og alt som finnes der. Lovet være deg, Du er Sannheten. Ditt løfte er sant, Ditt ord er sant, møtet med Deg er sant, Paradiset er sant og Ilden er sant, Profetene er sanne, og timen er sann. Å Allah, jeg underkaster meg Deg, jeg tror på Deg og setter min lit til Deg,  til Deg vender jeg meg i anger, ved Deg kjemper jeg, for Deg legger jeg frem min sak. Så tilgi meg det jeg har gjort og det jeg vil gjøre, det jeg har holdt hemmelig og det jeg har bekjent. Du er min Gud og det finnes ingen annen guddom enn Deg.

(Tilnærmet mening Sahih Bukhari: 7499. En lignende du’a kan dere finne i bønneboka « I Profetens fotspor»: side 57-58.)

Slik utfører du Salah/Bønn

salah 20

بسم الله الرحمن الرحيم

I Allahs navn, den Barmhjertige og den Nåderike

Dette er et utdrag fra heftet ” Salah – en kort beskrivelse”. Her skal det beskrives hvordan man utfører to raka’ah noe som kan ligne på salatul fajr eller morgenbønn som det heter på norsk.

Salah – steg for steg

Nå vil vi med Allahs hjelp og veiledning, beskrive hvordan bønnen utføres steg for steg.

Før du utfører bønnen

Man skal passe på det følgende før man utfører salah:

 1. Pass på at du har på deg anstendige klær. Klær som dekker ‘awrah (det som oppfattes som nakenhet i følge islamsk lovgivning). Menn skal ha på seg klær som dekker alt fra navlen til knærne. Skuldrene og overkroppen skal tildekkes også. Klærne bør ikke være trange eller gjennomsiktige. Kvinner skal dekke alt fra topp til tå, unntatt ansiktet og hendene. Klærne bør ikke være trange eller gjennomsiktige.
 2. Pass på at kroppen, klærne du har på deg og det stedet du skal be på, er fri for urenheter.
 3. Pass på at du har Wudhu.
 4. Pass på at tiden for den gitte bønnen er inne.
 5. Pass på at du retter deg mot Qiblah – retningen til Mekka.
 6. Pass på at du har en sutrah[1].

Steg for steg

Siden den boken er ment for å gi en kort beskrivelse av gjennomføringen av salah, så kommer ikke vi til å ta for oss hvordan man utfører de fem daglige bønnene. Her skal vi beskrive med tekst og bilder hvordan man utfører to raka’, altså to bønnenheter, noe som kan ligne på Fajr-bønnen.

Da er vi klare til å be, så følg nøye med, måtte Allah være fornøyd med deg!

Steg 1

Vend deg mot Qiblah – Makka-retningen, og ha en intensjon om at du skal utføre den bønnen som du har tenkt å utføre, den kan være obligatorisk (fard’) eller frivillig (nawafil). Husk intensjonen skal ikke leses høyt, intensjonen skal gjøres i hjertet og dermed trenger man ikke å uttale den med ord.

Steg 2

Reis hendene dine mens du står, helt til at fingertuppene dine er i samme høyde med ørene eller skuldrene dine. Si deretter:

الله أكبر

Allahu Akbar

Allah er Den største

salah 1

Slik skal det gjøres.

Steg 3

Legg deretter hendene dine på brystet. Den høyre armen skal hvile over den venstre. Du kan ha hendene på to måter slik bildene under fremviser det.

salah 2salah 3

  Begge måtene er riktige.

Si deretter:

سُبْحانَكَ اللَّهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ وَ تَبارَكَ اسْمُكَ وَ تَعالى جَدُّكَ وَ لا إِلهَ غَيْرُك

Subhaanaka-llahumma wa bihamdika, wa tabaaraka-smuka wa ta’aala jadduka, wa laa ilaha ghayruk.

Ære være Deg, O Allah, og lovet være Du, og velsignet er Ditt navn, og opphøyet er Din majestet og det finnes ingen annen gud enn Deg.

Si også:

أَعوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجيمِ

A’oothu billahi minash-shaytanir-rajeem

Jeg søker tilflukt hos Allah, fra shaytan den fordømte.

Steg 4

Les sura Fatihah – den første sura i Koranen.

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾

Bismillaahir-rahmanir-raheeem

I Allahs navn, den Barmhjertige, den Nåderike

الْحَمْدُ لِلَّـهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢﴾

Al-hamdu lillaahi rabbil’aalameen

Lovet være Allah, all verdens Herre

الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ ﴿٣﴾

Ar-rahmaanir-raheem

Den mest barmhjertige, den evig nåderike

مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٤﴾

 Maaliki yawmideen

Herren over dommens dag

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥﴾

Iyyaka na’budu wa iyyaaka nasta’een

Deg alene tilber vi, og av Deg alene søker vi hjelp

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٦﴾

Ihdinas-siraatal mustaqeem

Led oss på den rette veien

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٧﴾

Siratallatheena an’amta ‘alayhim ghayril maghdoobi ‘alayhim waladdaalleen

Veien til dem Du har vist Din nåde, ikke dem som har pådratt seg Din vrede, og ikke de som valgte den falske veien

آمين

Ameen

Amen. Kan bety: O Allah besvar vår bønn!

Steg 5

Etter å ha lest Al-fatihah kan du velge en annen sura du kan godt utenat for å lese den etter det.

Vi velger en kort sura som suratul Ikhlas (112).

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

Bismillahir-rahmaanir-raheem

I Allahs navn Den Barmhjertige, Den Nåderike

قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ﴿١﴾

Qul huwallaahu ahad

Si: Allah er én

اللَّـهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾

Allaahussamad

Allah er uavhengig av alle, men alle er avhengig av Ham

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿٣﴾

Lam yalid walam yoolad

Ikke har Han avlet noen, ei heller er Han blitt selv avlet

وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿٤﴾

Walam yakullahu kufuwan ahad

Og ingen er Hans like

Steg 6

Reis hendene igjen som vi gjorde i steg 2 og si:

الله أكبر

Allahu akbar

Allah er Den Største

Steg 7

Gå i ruku’-stillingen. Her skal man bøye ryggen framover mens man støtter seg mot knærne med begge hendene. Ryggen bør være rett, altså lage cirka en 90°–vinkel. Noen kan oppleve dette som litt krevende, men en skal prøve å gjøre sitt aller beste in shaa Allah.

salah 4

Ryggen bør være rett slik du ser det på bildet.

salah 5

Slik skal hendene støtte seg mot knærne.

Mens man er i denne stillingen skal man si:

سُبْحانَ رَبِّيَ الْعَظيم

Subhaana rabbiyal’atheem

Lovet være min Herre, Den Allmektige

Sies 3 ganger

Steg 8

Kom opp igjen i den stående stillingen mens du reiser dine hender og samtidig sier:

سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه

Sami’-Allaahu liman Hamidah

Allah hører den som lovpriser Ham

salah 6

 Stående igjen etter rukoo’.

salah 7salah 8

   Etter å ha stått oppreist kan man velge å stå på en av måtene som blir framvist i bildene.

Si straks etter det:

رَبَّنا لَكَ الْحمْدُ

Rabbanaa lakal Hamd

Vår Herre! Til deg tilhører all lovprisning

Steg 9

Gå ned til sujood-stillingen.

Si mens du går ned:

الله أكبر

Allahu Akbar

Allah er Den Største

Dette bør du passe på mens du er i denne stillingen:

–          Pass på at nesa og panna berører bakken.

–          Pass på at håndflatene støtter seg mot bakken mens fingrene er samlet.

–          Pass på at knærne berører bakken.

–          Pass på at begge føttene er oppreist og ikke flatliggende på bakken.

salah 9salah 10

Husk å ha føttene slik bildet på høyre viser.

Si mens du er i denne stillingen:

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلى

Subhaana rabbiyal’alaa

Ære være min Herre, den Opphøyde

Sies 3 ganger

Steg 10

Kom fra sujood-stillingen til sittestillingen mens du sier:

الله أكبر

Allahu Akbar

Allah er den største

I denne stillingen skal man sitte på den venstre leggen. Den venstre leggen skal være flatliggende på bakken, mens den høyre skal stå rett  og blir støttet av den høyre foten som står oppreist mot bakken. Tærne til den høyre foten bør rettes mot qiblah og hendene skal plasseres på knærne.[Bildet nedenfor på venstre]

Slik skal man sitte.

salah 11salah 12

Mens man er i denne sittestillingen skal man si:

رَبِّ اغْفِرْ لِي

Rabbighfirlee

O Allah, tilgi meg

Sies 2 ganger

Steg 11

Gå til sujood for den andre gangen som beskrevet i steg 9. Mens du går til denne stillingen skal du si:

الله أكبر

Allahu Akbar

Allah er Den Største

Når du har kommet til rette i sujood-stillingen si :

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلى

Subhaana rabbiyal’alaa

Ære være min Herre, Den Opphøyde

Sies 3 ganger

Nå er den første rak’a/bønnenheten fullført takket være Allah. Nå går vi over til den andre raka’.

Steg 12

Stå opp igjen fra sujood og gå over til den stående stillingen.

 • Her kan du velge om du vil sitte litt med en gang du kommer fra sujood før du går opp igjen eller om du skal gå direkte opp. Det beste er å gjøre det førstnevnte.
 • salah 13 Slik går du opp til neste raka’ah etter å ha sittet litt. Støtt deg med hendene dine og reis opp.

Mens du går opp skal du si:

الله أكبر

Allahu Akbar

Allah er Den Største

Herifra repeterer vi det samme vi gjorde i den første raka’.

Steg 13

Les sura Fatihah – den første sura i Koranen.

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾

Bismillaahir-rahmanir-raheeem

I Allahs navn, den Barmhjertige, den Nåderike

الْحَمْدُ لِلَّـهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢﴾

Al-hamdu lillaahi rabbil’aalameen

Lovet være Allah, all verdens Herre

الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ ﴿٣﴾

Ar-rahmaanir-raheem

Den mest barmhjertige, den evig nåderike

مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٤﴾

 Maaliki yawmideen

Herren over dommens dag

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥﴾

Iyyaka na’budu wa iyyaaka nasta’een

Deg alene tilber vi, og av Deg alene søker vi hjelp

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٦﴾

Ihdinas-siraatal mustaqeem

Led oss på den rette veien

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٧﴾

Siratallatheena an’amta ‘alayhim ghayril maghdoobi ‘alayhim waladdaalleen

Veien til dem Du har vist Din nåde, ikke dem som har pådratt seg Din vrede, og ikke de som valgte den falske veien

آمين

Ameen

Amen. Kan bety: O Allah besvar vår bønn!

Steg 14

Etter å ha lest Al-fatihah kan du velge en annen sura du kan godt for å lese den etter det.

Vi velger en kort sura som sura An-Naas (114).

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

Bismillaahir-rahmaanir-raheem

I Allahs navn, Den barmhjertige, Den nåderike

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿١﴾

Qul a’oothu birabbinnas 

Jeg søker tilflukt hos menneskenes Herre

مَلِكِ النَّاسِ ﴿٢﴾

Malikinnas

Menneskenes Konge

إِلَـٰهِ النَّاسِ ﴿٣﴾

Ilaahinnas

Menneskenes Gud

مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ﴿٤﴾

Min sharril waswaasil khanaas

Mot ondt fra (Satan) med de djevelske fristelsene

الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ﴿٥﴾

Allathee yuwaswisu fee sudoorinnaas

Som hvisker i menneskenes hjerter

مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿٦﴾

Minal jinnati wannas

Av dsjinner eller mennesker

Steg 15

Reis hendene dine igjen som vi gjorde i steg 2 og si:

الله أكبر

Allahu akbar

Allah er Den Største

Steg 16

Gå i ruku’-stillingen. Her skal man bøye ryggen framover mens man støtter seg mot knærne med begge hendene. Ryggen bør være rett, altså lage cirka en 90°–vinkel. Noen kan oppleve dette som litt krevende, men en skal prøve å gjøre sitt aller beste in shaa Allah. Mens man er i denne stillingen skal en si:

سُبْحانَ رَبِّيَ الْعَظيم

Subhaana rabbiyal’atheem

 Lovet være min Herre, Den Allmektige

 sies 3 ganger

Steg 17

Kom opp igjen i den stående stillingen mens du reiser dine hender og si:

سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه

Sami’-Allaahu liman Hamidah

Allah hører den som lovpriser Ham

Si straks etter det:

رَبَّنا لَكَ الْحمْدُ

Rabbanaa lakal Hamd

Vår Herre! Til deg tilhører all lovprisning

Steg 18

Gå ned til sujood-stillingen.

Si mens du går ned:

الله أكبر

Allahu Akbar

Allah er den største

Dette bør du passe på mens du er i denne stillingen, altså i sujood:

–          Pass på at nesa og panna berører baklen.

–          Pass på at håndflaten støtter seg mot bakken mens fingrene er samlet.

–          Pass på at knærne berører bakken.

–          Pass på at begge føttene er rette og ikke liggende på baklen

Si mens du er i denne stillingen:

 سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلى

Subhaana rabbiyal’alaa

Ære være min Herre, den Opphøyde

Sies 3 ganger

Steg 19

Kom fra sujood-stillingen til sittestillingen mens du sier:

الله أكبر

Allahu Akbar

Allah er den største

I denne stillingen skal man sitte på den venstre leggen. Den venstre foten skal være flatliggende på bakken, mens den høyre skal stå rett og blir støttet av den høyre foten som står oppreist mot bakken. Tærne til den høyre foten bør rettes mot qiblah og hendene skal plasseres på knærne.

Mens man er denne sittestillingen skal man si:

رَبِّ اغْفِرْ لِي

Rabbighfirlee

O Allah, tilgi meg

Sies 2 ganger

Steg 20

Gå til sujood for den andre gangen som tidlig beskrevet. Mens du går ned til denne stillingen skal du si:

الله أكبر

Allahu Akbar

Allah er Den Største

Når du har kommet til rette i sujood-stillingen si:

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلى

Subhaana rabbiyal’alaa

Ære være min Herre, Den Opphøyde

sies 3 ganger

 Slik skal sujood utføres.

Steg 21

Kom fra sujood-stillingen til sitte-stillingen mens du sier:

الله أكبر

Allahu Akbar

Allah er Den Største

Her skal du sitte på den måten vi har beskrevet før i steg 10 og 19, men nå skal du heve din pekefinger mot qibla og bevege den svakt mens du resiterer Tashahhud-bønnen. Se på bildene og lær hvordan man holder pekefingeren riktig.

salah 15salah 16

Begge måtene er riktige.

Man skal se på pekefingeren under hele denne avsluttende delen av bønnen.

Denne følgende bønnen kalles for Tashahhud. Mens du beveger pekefingeren svakt skal du si:

التَّحِيَّاتُ لله وَ الصَّلَوَاتُ وَ الطَّيِّبَاتُ

Attahiyyatu lilaahi wassalawaatu wattayyibaatu

Alle hilsninger tilhører Allah og alle bønner og alt som er rent

السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبيُّ ُ

Assalaamu ‘alyka ay-yuhan-nabiyyu

Fred være med deg. O Profeten,

وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُه

Wa rahmatullaahi wabarakaatuh

Og Allahs nåde og Hans velsignelser

السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ

Assalaamu ‘alaynaa wa ‘alaa ‘ibaadil-laahissaliheen

Og fred være med oss og alle Allahs rettvise tjenere

أَشْهَدُ أَنْ لا إلهَ إلا اللهُ

Ash-hadu an laa ilaaha illallaah

Jeg bevitner at det er ingen andre guddom unntatt Allah

وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ ورَسُولُهُ2

Wa ash-hadu anna Muhammadan ‘abduhu wa rasooluh

Og jeg bevitner at Muhammed er Hans tjener og sendebud.

Etterfølg Tashahud-bønnen med denne bønnen som kalles for Salatul Ibraahimiyyah. Forsett å bevege pekefingeren svakt og si:

اللّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

Allahumma salli ‘ala Muhammad

O Allah, velsign Muhammed

وَ عَلَى آلِ مُحمَّدٍ

Wa’ala aali Muhammad

Og Muhammads familie

كمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْراهيمَ

Kamaa salyta ‘ala ibraheem

Slik Du velsignet Abrahim

وَ عَلَى آلِ إبْرَاهيمَ

Wa ‘ala aali Ibraheem

Og Ibrahims familie

إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

Innaka Hameedun Majeed

Sannelig, Du er den Prisverdige, den Majestetiske

وَ بَارِكْ عَلَى مُحمَّدٍ

Wa baarik ‘alaa Muhammad

Og gi lykke, O Allah, til Muhammed

وَ عَلَى آلِ مُحمَّدٍ

Wa ‘alaa aali Muhammad

Og Muhammeds familie

كمَا بَارَكْتَ عَلَى إبْرَاهيمَ

Kamaa baarakta ‘alaa Ibraheem

Slik du ga lykke til Ibrahim

وَعَلَى آلِ إبْرَاهيمَ

Wa ‘alaa aali Ibraheem

Og Ibrahims familie

إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ[3]

Innaka hameedun Majeed

Sannelig, Du er den Prisverdige, den Majestetiske

Steg 23

Etter dette kan du resitere andre du’a som du kan utenat. Mer om dette finner du i boken Salah fra A til Å in shaa Allah. Eller fra andre velkjente du’a-bøker som Hisnul Muslim. Men vi nevner to av dem her som eksempler.

Her er en du’a du kan gjøre før du avslutter bønnen.

Si lavt mens du fortsatt beveger din pekefinger svakt:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَ الْمَمَاتِ، 4

Allahuma innee a`udhu bika min `adhabi ‘l-qabri wa a`udhu bika min fitnati ‘d-dajjal wa a`udhu bika min fitnati’l-mahya wa ‘l-mamat, allahuma innee a`udhu bika min al-mathammi wa ‘l-maghram.

O Allah jeg søker Din beskyttelse fra straffen i graven. Og jeg søker Din beskyttelse fra Dajjals prøvelser. Og jeg søker Din beskyttelse fra livets og dødens prøvelser.

Eller kan du si:

اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَ ارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ 5

Allahuma innee zhalamtu nafsee zhulman kabeera wa la yaghfir adh-dhunuba illa anta fagh-fir lee maghfiratan min `indika w ‘arhamnee innaka anta al-ghafooru ‘ r-raheem

O Allah, jeg har begått mye urett mot meg selv (ved å synde). Og ingen andre tilgir synder unntatt Deg. Så tilgi meg og vær barmhjertig mot meg. Sannelig, Du er den All-tilgivende, den Nåderike

Nå har vi fullført Tashahudd og salat ibrahmiyyaah-delen og er klare til å avslutte bønnen.

Steg 23

Vend hodet ditt mot høyre og si:

السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللهِ

Assalaamu ‘alaykum wa rahmatullah

Måtte Allahs fred og velsignelse være med dere

salah 18

Steg 24

Vend hodet ditt mot venstre og si:

السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللهِ

Assalaamu ‘alaykum wa rahmatullah

Måtte Allahs fred og velsignelse være med dere

 salah 19

Takket være Allah, nå har vi fullført bønnen.

Etter bønnen

Det er sterkt anbefalt å etterfølge bønnen, særlig de fem bønnene, med å huske Allah, noe som kalles for dhikr. Det fins et stort utvalg av forskjellige adhkar/bønner man kan si etter salah, vi skal nevne en liten del av dem her, og se gjerne i andre bøker om du ønsker å lære deg mer adhkar. Hisnul Muslim anbefales sterkt i dette tilfellet. Husk jo flere adhkar du gjør desto mere ajr du får.

Man bør si straks etter bønnen:

أَسْتَغْفِرُ اللهَ

Astaghfirullah

Jeg ber Allah om tilgivelse

Sies 3 ganger

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلامُ وَ مِنْكَ السَّلامُ تَبَارَكْتَ يَاذَا الجَلالِ وَ الإِكْرامِ

Allahumma anta ‘s-salamu wa minka ‘s-salamu tabarakta ya dhal-jalali wa ‘l-ikram

O Allah, Du er As-salaam (Han som gir fred), og fra Deg kommer freden. Velsignet er Du, O eieren av Ære og Heder

Si dette også:

سُبْحَانَ اللهِ

Subhaanallah

Ære være Allah

sies 33 ganger

  الْحَمْدُ للهِ

Al-hamdu lillah

Lovet være Allah

 sies 33 ganger

اللهُ أَكْبَرُ

Allahu Akbar

Allah er den største

sies 34 ganger

Salah – en kort beskrivelse side 18 – 40.
Nå er vi ferdig med beskrivelsen av gjenomføringen av salah, jeg ber Allah om akseptere dette fra meg. Står det noe riktig her så er dette med Allahs hjelp og veiledning. Står det noe feil derimot, så er dette fra meg og shaytan. Og vennligst ta kontakt om du finner det. JazakumAllah khayran.
Wasalam alykum wr wb.

[1] Sutrah: En gjenstand som plasseres foran den som ber slik at hans bønn ikke blir ugyldiggjort eller skadet ved at noen går foran ham. Med en sutrah foran seg, så gjør man det lettere for andre om de vil passere foran deg.

[2] Muslim: 403

[3] Bukhari: 3370

[4] Bukhari: 832

[5] Bukhari: 834

Wudhu – oppsummering i bilder

Drop of water

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

I Allahs navn, den Barmhjertige og den Nåderike

 

I det forrige innlegget tok vi for oss hvordan man skulle utføre wudhu steg for steg. Her er en oppsummering av det i bilder.

 

Steg 1 Ha en niyyah/intensjon at du skal gjøre wudhu, og si: بِسْمِ اللهِ Bismillah I Allahs navn Steg 2 Vask hendene til håndleddene grundig tre ganger.
Steg 1
Ha en niyyah/intensjon at du skal gjøre wudhu, og si:
بِسْمِ اللهِ
Bismillah
I Allahs navn
Steg 2
Vask hendene til håndleddene grundig tre ganger.

 

Steg 3 Skyll munnen med vann ved å bruke din høyre hånd, og la vannet være i munnen mens du snurrer det rundt også spytter du det deretter. Gjør dette 3 ganger.
Steg 3
Skyll munnen med vann ved å bruke din høyre hånd, og la vannet være i munnen mens du snurrer det rundt også spytter du det deretter. Gjør dette 3 ganger.

 

Steg 4 Sniff vannet inn i neseborene med din høyre hånd, og sniff det ut med din venstre. Gjør dette 3 ganger. NB: Du kan kombinere steg 3 og 4.
Steg 4
Sniff vannet inn i neseborene med din høyre hånd, og sniff det ut med din venstre. Gjør dette 3 ganger. NB: Du kan kombinere steg 3 og 4.

 

Steg 5 Vask hele ansiktet. Gjør dette 3 ganger.
Steg 5
Vask hele ansiktet. Gjør dette 3 ganger.

 

Steg 6 Vask begge armene helt til over albuene, cirka midten av overarmen. Begynn med den høyre armen før den venstre. Gjør dette 3 ganger for hver.
Steg 6
Vask begge armene helt til over albuene, cirka midten av overarmen. Begynn med den høyre armen før den venstre. Gjør dette 3 ganger for hver.

 

Steg 7 Tørk hodet ditt med våte fingrer. Start med den fremste hårlinjen helt til den bakerste delen av hodet og tørk tilbake hele veien til den fremste hårlinjen igjen i en og samme bevegelse. Gjør dette 1 gang.
Steg 7
Tørk hodet ditt med våte fingrer. Start med den fremste hårlinjen helt til den bakerste delen av hodet og tørk tilbake hele veien til den fremste hårlinjen igjen i en og samme bevegelse. Gjør dette 1 gang.

 

Steg 8 Vask innsiden av ørene med din pekefinger og baksiden med din tommel. Gjør dette kun 1 gang. NB: Dette kan du kombinere med steg 7, altså det kan gjøres i en og samme bevegelse.
Steg 8
Vask innsiden av ørene med din pekefinger og baksiden med din tommel. Gjør dette kun 1 gang. NB: Dette kan du kombinere med steg 7, altså det kan gjøres i en og samme bevegelse.

 

Steg 9 Vask føttene til litt over anklene og vask grundig gjennom tærne. Begynn med den høyre foten før den venstre. Gjør dette 3 ganger for hver. N.B: Pass på at du ikke glemmer å vaske anklene! Steg 10 Nå har du fullført wudhu og da bør du si dette etter det: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ Ash-hadu anllaa ilaaha illallaah wa ash-hadu anna Muhammadan ‘abdhuhu wa rasooluh Jeg bevitner at det er ingen guddom unntatt Allah, og jeg bevitner at Muhammed er Hans tjener og sendebud. اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ Allahuma ij-‘alnee minat-tawabeen waj-‘alnee minal-mutatahireen O Allah, gjør meg til å være blant de som vender tilbake til deg, og gjør meg også til å være blant de som renser seg selv (fra synder og urenheter).
Steg 9
Vask føttene til litt over anklene og vask grundig gjennom tærne. Begynn med den høyre foten før den venstre. Gjør dette 3 ganger for hver. N.B: Pass på at du ikke glemmer å vaske anklene!
Steg 10
Nå har du fullført wudhu og da bør du si dette etter det:
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
Ash-hadu anllaa ilaaha illallaah wa ash-hadu anna Muhammadan ‘abdhuhu wa rasooluh
Jeg bevitner at det er ingen guddom unntatt Allah, og jeg bevitner at Muhammed er Hans tjener og sendebud.
اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ
Allahuma ij-‘alnee minat-tawabeen waj-‘alnee minal-mutatahireen
O Allah, gjør meg til å være blant de som vender tilbake til deg, og gjør meg også til å være blant de som renser seg selv (fra synder og urenheter).

 

I det neste innlegget kommer vi til å ta for oss hvordan selve salah blir utført steg for steg in shaa Allah. Som tidligere sagt alt dette står i heftet “Salah – en kort beskrivelse” som skal snart publiseres her om ikke så lenge in shaa Allah.

 

Måtte Allah hjelpe oss til å utføre alle tilberedelser på den beste måten og på den måten Hans sendebud -fred være med ham- lærte oss. Ameen.

 

Slik utfører du wudhu

Perform-Ablution-Wudu

I Allahs navn, den Barmhjertige, den Nåderike

Dette er et utdrag fra heftet “Salah – en kort beskrivelse” hvor jeg beskrev på en enkel måte hvordan man skal utføre salah. Dette utdraget viser deg hvordan man utfører wudu.

Wudhu – renselse

Før man begynner å be så må man utføre wudhu. Wudhu er en tilbedelse hvor man renser seg med vann før man ber. Allah har befalt oss i koranen at vi må utføre wudhu før vi ber. Allah Den Allmektige sier:

Dere som tror, når dere stiller opp til bønn, vask ansiktet og hendene opp til albuen. Tørk over hodet, og vask føttene opp til anklene…

( 05:6)

Og Profeten -fred være med ham- sa: Bønnen av en av dere vil ikke bli akseptert, hvis man ber den mens man er i en uren tilstand[1] og uten å ha gjort wudhu.[2]

Og det å gjøre wudhu har en stor belønning i seg selv. En hadith fra Profeten -fred være med ham- bekrefter dette.

Hadithen sier: « Når en troende tjener renser seg (utfører wudhu) og vasker hans ansikt, så vil alle syndene som han begikk ved å se, falle fra hans ansikt med det rennende vannet. Når han vasker hans armer, så vil syndene som han begikk med hendene falle også med det rennende vannet. Når han vasker hans føtter, så vil syndene han begikk ved å gå med hans føtter, falle med det rennende vannet, helt inntil en haug med synder blir skylt ut.»[3]  

Nå vil vi med Allahs hjelp, beskrive hvordan man utfører wudhu steg for steg.

Før du gjør wudhu

Pass på det følgende før du utfører wudhu

 • Gå på do, hvis det er nødvendig, slik at du kan utføre salah uten å bli forstyrret av en følelse av at du må på dobesøk.
 • Bruk Siwak om du har den. Profeten -fred være med ham- pleiede alltid å bruke siwak før han utførte wudhu. Og det er mange hadither som kan bekrefte dette[4].
 • Før du begynner å gjøre wudhu, så er det veldig viktig at du har intensjonen klar i ditt hjerte at du renser deg for å utføre bønnen.

Wudhu – steg for steg

Steg 1

Ha en niyyah/intensjon at du skal gjøre wudhu, og si:

بِسْمِ اللهِ

Bismillah

I Allahs navn

Steg 2

Vask hendene til håndleddene grundig tre ganger.

wudu 1

Steg 3

Skyll munnen med vann ved å bruke din høyre hånd, og la vannet være i munnen mens du snurrer det rundt også spytter du det deretter. Gjør dette 3 ganger. wudu 2

Steg 4

Sniff vannet inn i neseborene med din høyre hånd, og sniff det ut med din venstre. Gjør dette 3 ganger. NB: Du kan kombinere steg 3 og 4.

wudu 3

Steg 5

Vask hele ansiktet. Gjør dette 3 ganger.

wudu 4wudu 4awudhu 4bVask hele ansiktet fullstendig.

Steg 6

Vask begge armene helt til over albuene, cirka midten av overarmen. Begynn med den høyre armen før den venstre. Gjør dette 3 ganger for hver. wudu 5

Steg 7

Tørk hodet ditt med våte fingrer. Start med den fremste hårlinjen helt til den bakerste delen av hodet og tørk tilbake hele veien til den fremste hårlinjen igjen i en og samme bevegelse. Gjør dette 1 gang

. wudu 6

Steg 8

Vask innsiden av ørene med din pekefinger og baksiden med din tommel. Gjør dette kun 1 gang. NB: Dette kan du kombinere med steg 7, altså det kan gjøres i en og samme bevegelse.

wudu 7

Steg 9

Vask føttene til litt over anklene og vask grundig gjennom tærne. Begynn med den høyre foten før den venstre. Gjør dette 3 ganger for hver.

Pass på at du ikke glemmer å vaske anklene!
Pass på at du ikke glemmer å vaske anklene!

Steg 10

Nå har du fullført wudhu og da bør du si dette etter det:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Ash-hadu anllaa ilaaha illallaah wa ash-hadu anna Muhammadan ‘abdhuhu wa rasooluh[5]

Jeg bevitner at det er ingen guddom unntatt Allah, og jeg bevitner at Muhammed er Hans tjener og sendebud.

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ

Allahuma ij-‘alnee minat-tawabeen waj-‘alnee minal-mutatahireen[6]

O Allah, gjør meg til å være blant de som vender tilbake til deg, og gjør meg også til å være blant de som renser seg selv (fra synder og urenheter).

N.B: Profeten – fred være med ham- pleide å si at hvis man utfører wudhu slik vi beskrev det og sier deretter den ovennevnte du’a så vil de åtte dørene til paradiset være åpnet på dommedagen for oss slik at vi kan velge å gå inn i den døra vi vil. Tenk hvor stort dette er da! Mange av oss dessverre glemmer alltid denne biten her. Så fra nå av la oss alle sammen huske denne handlingen som er storbelønnet.

Dette står nevnt blant annet i Muslim hadith-nummer 553.

Det som bryter wudhu

Wudhu er ugyldiggjort hvis blant annet hvis det følgende skjer:

–          Urin, avføring, gass osv.

–          Dypt søvn, hvor en mister bevisstheten.

–          Miste bevisstheten ved bruk av narkotika, alkohol og lignende rusmidler.

–          Berøring av private kroppsdeler med lyst.

–          Menstruasjon og lignende.

–          Ved samkvem mellom mann og kone. Her må man utføre en fullstendig renselse, kjent som Ghusl.

–          Våt drøm. Her må man også utføre en fullstendig renselse, også kjent som Ghusl.

–          Hvis man spiser kamelkjøtt.

Mer om dette kan du lese i  heftet “Salah – en kort beskrivelse”. Om jeg har skrevet noe riktig så er det kun med Allahs hjelp. Hvis det forekom feil og mangler i teksten over så tar jeg fullstendig skylden for det og minner deg kjære leseren om å varsle meg hvis du ser at noe mangler. Konstruktiv kritikk vil alltid gagne et menneske og ikke minst en troende.


[1] Uren tilstand: det som menes i hadithen er at man har vært på do, enten for å urinere eller for å ha avføring. Så den som ber uten å ha gjort wudhu etter å ha vært på do, hans salah vil ikke bli akseptert. Vennligst les delkapitlet som omhandler ting som bryter wudhu.
[2] Sahih Bukhari: 135
[3] Sunan ibn Khuzayma: 4 og Sahih Muslim: 244. Står også nevnt i heftet «31 hadither fra her og der» hadith-nummer 18.
[4] Muslim: 253. Bukhari: 244,245, 887,888. An-Nasai: 5, Ahmad: 62 og flere.
[5] Muslim: 234.
[6] Tirmidhi: 55.