Vend tilbake til Allah!

aqsa old

I løpet av ditt liv så vil du noen ganger gå i feil retning. Noen ganger gjør du det uten å merke det. Andre ganger tror du at den feile retningen er den rette. Andre ganger gir du styring til ditt ego og djevelen, og de tar deg til den feile retningen mens du selv innerste inne vet at dette er galt, så velger du å ikke vise motstand. Men du har en barmhjertig Gud som vil deg det beste. Vår barmhjertige Gud vil fortsette gjennom hele ditt liv å sende deg varsel at du går i feil retning. Noen ganger vil en av Guds tjener komme til deg og påminne deg at du tar feil vei og han vil vise deg tilbake Guds rette vei. Så når dette skjer, vær ikke overlegen ved å nekte å ta dette rådet til deg. Men vær glad og fall ned i sujud og takk den Allmektige Gud som vil ha deg tilbake til den veien som fører til Hans paradis, et sted der gudfryktige vil for evig og alltid være i Hans nærvær og selskap. Så se nå min kjære søsken, dette livet er for kort og meningen med dette livet er å finne veien tilbake til det evige hjem. Et hjem der du kan føle deg hjemme. Et hjem der du vil aldri oppleve noe smerte eller lidelse. Et hjem der du skal være blant Guds lydige tjenere. Et hjem der du skal være i Guds nærvær og selskap. Det er kun én vei som fører deg dit, og det er islam. Den eneste veien dit, er å leve Islam etter din aller beste evne. Så ikke vær redd til å snu tilbake. Ikke vær bekymret over hva folk vil si om deg. Vær modig og sterk, og vend tilbake til Gud mens du fortsatt har mulighet. Så er du villig til å ta dette livsviktige steget?

Dikt: Om å løpe til gode gjerninger

img_0035

 1. Vit at verden er som en åker hvor du sår

 2. Og du skal høste i det hinsidige hva du i verden sår
 3. I det hinsidige vil du vises enhver gjerning du gjorde

 4. Selv om det var noe veldig lite du gjorde
 5. For alt du har gjort har blitt registrert av engler

 6. Og ingen gjerning kan gå uregistrert av disse engler
 7. Alt dette står godt beskrevet i Koranen

 8. Les godt hva som står der i Koranen
 9. Det som står der holder nok som en påminnelse

 10. For enhver som godtar enhver oppriktig påminnelse
 11. Livet ditt er kort som du godt vet det

 12. Hvor mange har du kjent se forsvinne som bare det
 13. En sterk og livlig ungdom folk håpet å se ham leve lenge

 14. Gikk bort fra dem uten å ha levd lenge
 15. En sengeliggende folk trodde skulle forsvinne

 16. Ble en av de siste til å forsvinne
 17. Så vit at døden ikke styres av oss

 18. Det er kun Allah som styrer den og sender den over oss
 19. En som har skjønt livets forgjengelighet

 20. Vil da innse også verdens forgjengelighet
 21. En som har skjønt dødens nærvær i skapelsen

 22. Vil da forstå at det finnes ingen evighet i skapelsen
 23. Har du forstått dette må da våkne opp

 24. Og løpe til å gjøre gode gjerninger som skal få deg opp
 25. Ved å heve din stilling hos den allmektige Allah

 26. Dermed øke din grad i paradiset skapt av Allah
 27. Strev med all din kraft for å oppnå en plass

 28. I Paradisets der hvor enhver troende vil finne sin plass
 29. Se opptil Profeten din som gjorde alltid det beste

 30. Han lot aldri en dag gå fra ham uten å ha gjort sitt beste
 31. Se også opptil de mange generasjoner som levde før deg

 32. Av gudfryktige muslimer, menn og kvinner, som godtok islam før deg
 33. De forsto virkelig hvor vakkert Islam er

 34. Dermed strevde de alltid for å gjøre det som rett er
 35. Deres gode gjerninger fikk dem til å bli elsket av Allah

 36. Han velsignet dem med et godt liv, og enda lykkeligere blir de når de ser Allah
 37. På dommedagen da de skal sitte på troner laget av edle stener

 38. Og bli ledsaget til sine palasser i paradiset pyntet med edle stener
 39. Der vil det avdekkes et stort og mektig rike for enhver av dem

 40. For Allah har gjort klar en herlig belønning for enhver av dem
 41. Så strev for å bli blant disse for det kan du klare

 42. Kjemp mot djevelen, og å vinne over ham kan du klare
 43. Og glem ikke å vende deg til Allah den Allmektige ved å spørre

 44. Om å være gudfryktig for sannelig Allah vil gi deg mye ved å spørre
 45. Han er den Alt hørende og alt det gode kommer kun fra Ham

 46. Han besitter alle rikdommer i mangfold så du må alltid spørre Ham
 47. Han ba deg om å spørre Ham før du spurte Ham og sa

 48. «Be til Meg, og Jeg vil bønnhøre dere.» reflekter da på det Han sa[1]
 49. Han er nær deg når dine hender løftes mot Ham

 50. Bekreftet har dette blitt i sura 2:186 så be til Ham
 51. Be til Ham med et ydmykt og hengivent hjerte

 52. Og si: Å Allmektige Herre, jeg spør deg om et friskt og rent hjerte
 53. Be til Ham og gjør deg liten og fattig foran Ham

 54. For sannelig, den som gjør seg liten og fattig, vil bli mektiggjort hos Ham
 55. Om du føler deg langt unna din Herre på grunn av dine synder

 56. Vit at din Herre er den som tilgir alle synder
 57. Så skynd deg og vær blant de som vender tilbake til Allah

 58. De som spør Ham om tilgivelse før de sendt tilbake til Allah
 59. Minn deg på din egen forgjengelighet og dødens nærvær

 60. Og om alle tingenes forgjengelighet og om dommedagens nærvær
 61. Ved å minne deg selv på dette så vil du huske

 62. At dette livet er midlertidig og dette må alle huske
 63. Livets mening må være å tilbe den ene Gud

 64. Slik Han beordret oss dette i boken av den Mektige Gud[2]
 65. Å Allah, Du som er Barmhjertig og Nådig

 66. Vær oss dine ydmyke tjenere barmhjertig og nådig
 67. Led oss alltid til det som rett er

 68. Slik at vi i vårt liv gjør det som rett er
 69. Gi oss styrke og motivasjon til å utføre gode gjerninger

 70. Som skal være til oss en skatt da vi får se i det hinsidige våre gjerninger
 71. Gi oss oppriktighet og evne til å følge din Profet

 72. I alt vi gjør, for et godt forbildet vi har i din Profet ﷺ
 73. Denne bønnen ber vi med et oppriktig hjerte

 74. Og Allahumma Amin sier vi med et håpefullt hjerte
 75. Og Lovet være Allah, Skaperen av alle skapningene

 76. Og må Allahs fred være med Muhammed ﷺ, den beste av alle skapningene

 

[1] Koranen, 40:60.

[2] Koranen, 51:56.

Dikt: Om Allahs 99 Hellige Navn

allah_names_with_english

1. Vit at din Herre Allah har vakre navn

2. Så Påkall Ham mye med Hans vakre navn

3. Profeten ﷺ lærte oss og sa at Allah har 99 navn

4. Paradiset er lovet den som tror på disse 99 navn

5. Denne beretningen står nevnt i boken til Imam al-Bukhari

6. Ved hadith nr.2736 les hva står i Sahih al-Bukhari

7. Allah vår Skaper har flere navn enn disse

8. Men kjent godt hos oss av dem er bare disse

9. Så lovpris din Herre Allah som skapte deg

10. Og veiledet deg til Islam så Nådig har Han vært mot deg

11. Så hør godt etter nå skal vi påkalle Allah

12. Med alle disse 99 vakre navn av Allah

13. Allah, det er Ingen guddom unntatt Ham

14. Det er ingen skaper og guddom unntatt Ham

15. Ar-Rahman, Ar-Rahim, al-Malik, er blant Hans Hellige Navn

16. Al-Quddus, as-Salam, al-Mu’min, er blant Hans Hellige Navn

17. Al-Muhaymin, al-’Aziz, al-Jabbar, er blant Hans Hellige Navn

18. Al-Mutakabbir, al-Khaliq, al-Baari, er blant Hans Hellige Navn

19. Al-Musawwir, al-Ghaffaar, al-Qahhaar, er blant Hans Hellige Navn

20. Al-Wahhab, ar-Razzaq, al-Fattah, er blant Hans Hellige Navn

21. Al-Alim,al-Qaabid, al-Baasit, er blant Hans Hellige Navn

22. Al-Khafid, ar-Rafi’, al-Mu’izz, er blant Hans Hellige Navn
23. Al-Muzil, as-Sami’, al-Basir er blant Hans Hellige Navn
24. Al-’Adl, al-Lateef, al-Khabeer, er blant Hans Hellige Navn

25. Al-Haleem, al-Azeem, al-Ghafoor, er blant Hans Hellige Navn

26. Al-Ghafoor, ash-Shakoor, al-Aliyy, er blant Hans Hellige Navn

27. Al-Kabeer, al-Hafiz, al-Muqeet, er blant Hans Hellige Navn

28. Al-Haseeb, al-Jaleel, al-Kareem er blant Hans Hellige Navn

29. Ar-Raqeeb, al-Mujeeb, al-Waasi’ er blant Hans Hellige Navn

30. Al-Wadud, al-Majeed, al-Baa’ith er blant Hans Hellige Navn

31. Ash-Shahid, al-Haqq, al-Wakeel er blant Hans Hellige Navn

32. Al-Qawiyy, al-Mateen, al-Waliyy er blant Hans Hellige Navn

33. Al-Hameed, al-Muhsee, al-Mubdiu er blant Hans Hellige Navn

34. Al-Mu’eed, al-Muhyi, al-Mumeet er blant Hans Hellige Navn

35. Al-Hayy, al-Qayyoom, al-Waajid er blant Hans Hellige Navn

36. Al-Maajid, al-Waahid, al-Ahad er blant Hans Hellige Navn

37. As-Samad, al-Qaadir, al-Muqtadir er blant Hans Hellige Navn

38. Al-Muqaddim, al-Muákhkhir, al-Awwal er blant Hans Hellige Navn

39. Az-Zaahir, al-Baatin, al-Waali er blant Hans Hellige Navn

40. Al-Muta’aali, al-Barr, at-Tawwaab er blant Hans Hellige Navn

41. Al-Muntaqim, al-’Afuww, ar-Ra’oof er blant Hans Hellige Navn

42. Maalik-ul-mulk, Dhul-Jalaal-wal-Ikram er blant Hans Hellige Navn

43. Al-Muqsit, al-Jaami’ er blant Hans hellige Navn

44. Al-Ghaniyy, al-Mughni er blant Hans Hellige Navn

45. Al-Maani’, ad-Daarr er blant Hans hellige Navn

46. An-Naafi’, an-Noor er blant Hans Hellige Navn

47. Al-Haadi, al-Badi’ er blant Hans Hellige Navn

48. Al-Baaqi, al-Waarith er blant Hans Hellige Navn

49. Ar-Rasheed, as-Saboor er blant Hans Hellige Navn

50. Påkall Ham da å tjene av Allah for Han er deg nær

51. Og i sura 2:186 kan du se hvor mye Han er deg nær

52. Vær ikke da blant de som forsømmer å lovprise Ham

53. Ved morgen og kveld, for du vil velsigne ved å prise Ham

54. Lovpris Ham og påkall Ham med Hans Vakre Navn

55. Som vi nå har nevnt så vidunderlige er Hans Hellige Navn

56. Husk at blant disse navnene skjules det aller mest hellige Navnet

57. Som Allah svarer umiddelbart den som påkaller Ham ved det Navnet

58. Lær deg betydningen av Allahs Hellige Navn

59. Økt vil din Iman være ved å forstå disse Hellige Navn

60. Må Allah la oss forstå Hans Hellige Navn

61. Og la oss påkalle ham morgen og kved med Hans Hellige Navn

62. Å Allah du som har lovet den som pugger dem Paradiset

63. La oss være blant dem og få dermed til arv Paradiset

64. Denne bønnen ber vi med oppriktige hjerter

65. Og Allahumma Amin sier vi med håpefulle hjerter

Vær moderat i dine tilbedelser

mistake-prayer

 عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ لِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏”‏ أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ ‏”‏ قُلْتُ إِنِّي أَفْعَلُ ذَلِكَ‏.‏ قَالَ ‏”‏ فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتْ عَيْنُكَ وَنَفِهَتْ نَفْسُكَ، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ حَقٌّ، وَلأَهْلِكَ حَقٌّ، فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ ‏”‏‏.‏

Abu al-Abbas berettet og sa at han hørte Abdullah bin ‘Amr (måtte Allah være fornøyd med ham) si: Profeten ﷺ sa til meg en gang: ” Jeg har blitt fortalt at du ber hele natten og faster om dagen”. Jeg svarte: ” Ja, det gjør jeg”. Han sa: ” Sannelig hvis du gjør dette vil synet ditt bli svakt og du vil også bli svak. For sannelig din kropp har en rett på deg, og din familie har en rett på deg. Så fast ( noen dager) og bryt fasten (andre dager), og be om natten (noen ganger) og sov.

Tilnærmet mening. Beretningen står nevnt hos al-Bukhari i hans “Sahih”: nr 1153.

Refleksjon og kommentar:
Hadithen gir oss en meget viktig lærdom, nemlig at en muslim bør holde balansen i hans tilbedelser slik at det ikke går utover ham og hans familie. Abdullah bin ‘Amr (ra) var en av de yngste følgesvennene så han var i hans beste alder, ungdomstiden. Full av energi fastet han ofte og ba hele natten. Så Profeten ﷺ nektet ham dette og anbefalte ham å holde balansen slik han skal klare å fortsette med denne prisverdige rutinen i mange år fremover. I andre beretninger har Profeten ﷺ sagt at Allah elsker en god gjerning som varer selv om den er liten. Vi ber Allah gi oss balanse og kontinuitet i våre tilbedelser. Amin.

Og Allah alene vet best.

Ramadan Mubarak

ramadan_mubarak-1

Koran & Sunna Forlag og Blogg ønsker alle muslimer i Norge og verden rundt Ramadan Mubarak. Måtte Allah gjøre denne ramadan til den beste vi har fastet hittil. Måtte Allah gi oss styrke til å utføre så mange gode gjerninger vi kan. Måtte Allah gi oss styrke til å slutte med syndene vi gjør og alle dårlige vaner vi har. Måtte Allah redde oss fra helvete og belønne oss med Jannatul firdaws. Amin.

Husk oss og alle muslimer, særlig de i nød, i dine du’a. BarakaAllah feekum.

Khutbatul Hajjah – Den Profetiske innledningstalen

IMG_4152

Dette er et kort hefte om den profetiske innledningstalen (khutbatul hajjah). Profeten (ﷺ) pleide å lære denne talen bort til hans følgesvenner slik det rapporteres av Abdullah bin Mas’ud (måtte Allah være fornøyd med ham):

عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خُطْبَةَ الْحَاجَةِ… ‏

Allahs sendebud (ﷺ) lærte oss innledningstalen (khutbatul hajjah)…[1]

Dette viser viktigheten av denne talen. For denne talen innebærer lovprisningen av Allah og trosbekjennelsen, og andre viktige aspekter som lærde har påpekt i deres forklaringer av denne talen.

Khutbatul Hajjah (LAST NED HER)

Vi takker Allah som har hjulpet oss til å fullføre denne handlingen og ber Ham om akseptere vår ydmyk tjeneste på å tjene Hans budskap og religion.

N.B: Disse e-bøkene som postes på denne bloggen vil alltid in shaa Allah oppdateres og redigeres etter at det blir oppdaget noe feil eller mangler, så det lønner seg alltid å laste dem på nytt. Vi håper at du kan også hjelpe oss ved å sende forslag, tilbakemelding, innspill, rettelser til koranogsunna@gmail.com. Måtte Allah belønne deg for dette. Ameen.

[1] Sahih: Sunan Abu Dawood: 2118.

Dikt om de fire Imamene

img_3848

Sheikh Muhammad Said Safar -rahimahullah- skrev:

وَقَـوْلُ أَعْلَامِ الـهُدَى لَا يُـعْمَلُ *** بِـقَـوْلِـنَـا بِـدُونِ نَـصٍّ يُـقْـبَـلُ

فِـيهِ دَلِـيـلُ الأَخْذِ بِالـحَدِيثِ *** وَذَاكَ فِـي القَدِيمِ وَالـحَدِيثِ

قَـالَ أَبُـو حَنِـيفَـةَ الإِمَـامُ *** لَا يَـنْـبَغِي لِـمَـنْ لَـهُ إِسْـلَامُ

أَخْـذًا بِأَقْـوَالِـيَ حَـتَّى تُـعْـرَضَـا  *** عَلَى الحَدِيثِ وَالكِتَابِ الـمُرْتَضَى

وَمَالِكٌ إِمَامُ دَارِ الـهِجْرَةِ  *** قــالَ وَقَدْ أَشَارَ نَحْوَ الـحُجْرَةِ

كُـلُّ كَلَامٍ مِـنْـهُ ذُو قَـبُـولِ ***  وَمِنْهُ مَرْدُودٌ سِوَى الرَّسُولِ

وَالشَّافِـعِيُّ قَـالَ إِنْ رَأَيْـتُمُ  *** قَـوْلِـي مُـخَالِـفًا لِـمَـا رَوَيْـتُمُ

مِنَ الـحَـدِيثِ فَاضْـرِبُـوا الـجِـدَارَا ***  بِـقَـوْلِـيَ الـمُـخَـالِـفِ الأَخْــبَـارَا

وَأَحْـمَدٌ قَالَ لَـهُمْ لَا تَـكْـتُـبُوا *** مَـا قُلْـتُـهُ بَلْ أَصْلُ ذَاكَ فَـاطْـلُـبُوا

فَاسْـمَعْ مَـقَـالَاتِ الـهُدَاةِ الأَرْبَعَهْ *** وَاعْـمَلْ بِـهَا فَإِنَّ فِـيهَا مَنْـفَـعَـهْ

لِـقَـمْـعِـهَـا لِـكُلِّ ذِي تَعَصُّبِ *** وَالـمُنْصِفُونِ يَكْتَـفُونَ بِالنَّـبِيْ

De mest kunnskapsrike [blant lærde] har sagt: Handle ikke etter *** Vår ord uten å ha et akseptabelt bevis

I dette ligger et bevis for [viktigheten] av å holde på Hadith *** Og dette gjelder både i gamle tid og nyere tid 

Abu Hanifah, Imam, sa: *** Det sømmer ikke en som har Islam

Å ta mine ord før de sammenlignes *** Med Hadith og Den utvalgte Boken (Koranen)

Og Malik Imam av Daar al Hijrah (Medinah) *** Sa mens han pekte mot rommet (der Profeten ﷺ ligger begravd)

[Han sa] at enhver ord fra ham kan aksepteres *** og kan forkastes unntatt Sendebudet ﷺ[1]

Og ash-Shafi sa: Hvis dere ser *** at mitt ord går imot det dere har berettet

Av beretninger så kast mot veggen *** Mine ord som strider imot beretningene

Og Ahmad sa til dem: Ikke skriv *** Det jeg sier men søk etter kildene [av det jeg sier]

Og hør etter hva de fire rettledede[2] har sagt *** Og handle etter det for det ligger i det nytte

For det knuser enhver med fanatisme *** og de rettskafne følger Profeten ﷺ

 – Dette var en tilnærmet oversettelse og Allah vet best-

[1] Dette betyr at Profeten ﷺ er den eneste i denne ummah hvis ord ikke kan forkastes. For alt som han sier i religionen er åpenbaring og sannhet. Mens andre enn ham, uansett hvor mye kunnskap de kan ha, så kan deres ord noen ganger aksepteres og andre ganger forkastes. Og Allah vet best.

[2] De fire rettledede er de fire khulaafaa som var rettledet: Abu Bakr, Omar, Uthman og Ali, måtte Allah være fornøyd med dem alle.

Kampen om kjerneområdene

 

kampen

Gjennom ditt liv så vil du kjempe på mange fronter. På noen fronter så vil du oppleve seier, og på andre nederlag. Og noen ganger skal du være nødt til å trekke deg tilbake fra noen fronter, som en strategisk retrett med mål om å beskytte kjerneområdene i ditt liv. Så kjemp i vei men hvis dine kjerneområder er truet, trekk deg tilbake for å beskytte dem.

Og en av de viktigste kjerneområdene i ditt liv er din tro (Iman). Den må du alltid prioritere over alt annet. Du må bygge en solid festning rundt den, og hvis shaytan beleirer den så vær klar til å samle alle rikes soldater for å stå imot den beleiringen. Innkall dem alle og bruk alle dine krefter for å vinne denne kampen, for den får du ikke lov til å tape. All suksess i denne verden og i det hinsidige ligger i å vinne denne kampen. Kampen om hjertet.

Så ikke kjemp i alle slag mens ditt hjerte ligger i ruiner. Mens ditt hjerte ligger i uslokkelig brann forårsaket av dine lyster og synder. Mens ditt hjerte har blitt hard som en stein, eller enda hardere på grunn av den lange avstanden mellom deg og din herre Allah. Mens ditt hjertet har blitt så tørt som et tørt og  ugjestmildt ørken. Ikke la ditt hjerte forbli i en slik tilstand av forfall og nedgang. Trekk deg tilbake og bygg det opp igjen.

Beskytt ditt hjertet med en solid og ugjennomtrengelig festning som består av en urokkelig tro på Allah og Hans ord. For sannelig denne festningen vil aldri falle til grunne under en beleiring. La denne festningen bygges på et solid fundament av kunnskap om Allah og Hans religion. Men hvis du føler deg maktløst i denne kampen om hjertet, må du bare gjøre en ting; vend tilbake til Allah og søk hjelp og støtte hos Ham. Vit sannelig at du alene er maktløst, og at du ikke klarer å vinne noe på egen hånd unntatt med Allahs hjelp. Husk alltid at det er Allah som er kilden til sann styrke og seier.

Så be Ham konstant om bistand i denne livsviktige kampen. Be Ham om å holde ditt hjerte på den sanne troen som Profetene forkynte om i deres forkynnelse fra tidenes morgen. Den samme troen som vår kjære Profet Muhammad ﷺ forkynte om og kalte menneskeheten til. Be Ham om å beskytte din tro fra enhver angrep fra djevelen og hans støttespillere. Be Ham om å gjøre deg blant Hans nærmeste tjenere og blant dem som følger i Profetens ﷺ fotspor. Vit igjen at Allah hører deg og ser deg, men du må sette av tid til å bønnfalle Ham daglig. Sett av tid til en høytidelig samtale med din Barmhjertig og Althørende Gud, sannelig Han har sagt i Hans bok:

Når Mine tjenere spør deg [Å Muhammad ﷺ] om Meg, så er Jeg sannelig nær. Jeg svarer den bedendes bønn når han ber til Meg. Så la dem høre på Meg, og tro på Meg, slik at de blir veiledet. [Koranen, 2:186]

Forsøm ikke da dette, min kjære søsken i tro, for din frelse ligger i å opprettholde et tettere bånd til din Herre og Skaper, Allah. Måtte Allah forskjønne oss med Iman, og berike våre hjerter med en urokkelig tro på Ham og Hans ord. Måtte Allah beskytte oss fra alle fristelser som kan føre oss bort fra Hans rette vei. Allahumma Amiiin.

En underlig tidsalder

ghuraba

Vi lever i en tidsalder der nesten alt handler om å bli sett og hørt. Dette har påvirket vår væremåte på mange måter. Konsekvensene av denne tilstanden er mange. En av dem er at vår oppriktighet (Ikhlas) er stadig truet av trangen om å bli sett og hørt av andre, og da glemmer vi stadig viktigheten av å være oppriktige. Så la enhver av oss overvåke sitt hjerte og dyrke igjen oppriktighet i enhver god gjerning vi gjør. Og la gjerne noen av de gode gjerningene forbli en velbevart hemmelighet mellom oss og Allah. En hemmelighet som kun skal bli sett og hørt om på dommedagen. Vær da som toppen av isberget. Bare la det nødvendige være synlig og la resten forbli mellom deg og Allah til den dagen da den som får boka i høyre hånd, skal rope høyt og stolt: “Her, les min bok (av regnskap)” [69:19].