bok: 10 råd for beskyttelse mot pandemier

I denne boken som vi nå har oversatt til norsk, skriver den samtidige lærd Sheikh Dr. Abdulrazzaq al-Badr om 10 råd som beskytter mot pandemier fra et islamsk perspektiv. Vi har lenge under pandemien hørt mye om ulike råd om smittevern fra helsemyndigheter men lite fokus har vi rettet mot de religiøse rådene som vi må også ta i bruk slik at Allah løfter denne pandemien fra oss. Derfor er disse rådene som står i denne boken veldig aktuelle og leseren vil oppdage at Profeten (ﷺ) har lært oss mye nyttig når det kommer til hvordan vi skal håndtere en pandemi, både spirituelt og praksis sett. Vi vil dermed oppmuntre dere til å dele videre boken slik at dette budskapet når flere muslimer, samtidig som vi oppmuntrer at man følger de gjeldende smittevernreglene som har blitt iverksatt av helsemyndighetene.

Avslutningsvis håper vi at disse rådene kommer dere til nytte. Vi ber Allah ved Hans Vakre Navn og Edle Attributter at Han løfter bort denne pandemien fra oss, og tilgir oss for våre synder og beskytter oss fra alt ondt i denne verden og i det hinsidige. Amin

Published by

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s