Ibn Rajab om den som ikke klarer å gjøre hajj

arafah

Ibn Rajab (rahimahullah) skrev noe vidunderlig i hans banebrytende bok «Lataif al Maarif fima lilmawasim al-aam min wadhaaif» og sa:

من لم يستطع الوقوف بعرفة، فليقف عند حدود الله الذي عرفه

ومن لم يستطع المبيت بمزدلفة، فليبت عزمه على طاعة الله ليقربه ويزدلفه

ومن لم يقدر على نحر هديه بمنى، فليذبح هواهه هنا ليبلغ به المنى

ومن لم يستطع الوصول للبيت لأنه منه بعيد، فليقصد رب البيت فإنه أقرب إليه من حبل الوريد

Den som ikke klarer å stå ved Arafah, så la ham stå ved Allahs grenser som han kjenner til [altså ikke bryte dem]

Den som ikke klarer å overnatte ved Muzdalifah, så la ham overnatte med hengivenhet i Allahs adlydelse slik at han kommer Ham nær

Den som ikke er i stand til å slakte hans offerdyr ved Mina, så la ham slakte hans lyster (hawa) her og nå, slik at han oppnår målet

Den som ikke klarer å komme seg til Huset fordi han er langt unna det, så la ham vende seg til husets Herre for Han er nærmere ham enn halspulsåren.

[Tilnærmet oversettelse, se Ibn Rajab s.633 med noen endringer]

Published by

4 thoughts on “Ibn Rajab om den som ikke klarer å gjøre hajj

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s