Vidunderlig hadith om det å komme til moskeen

masjid blue

بسم الله الرحمن الرحيم

I Allahs navn, den Barmhjertige og den Nåderike

Er det et foredrag eller en islamsk aktivitet som foregår i en moské nær der du bor? Hvis ja, da bør du løpe til disse samlingene. Men først hør hva Profeten -fred være med ham- har sagt om dette:

«مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُرِيدُ إِلَّا أَنْ يَتَعَلَّمَ خَيْرًا أَوْ يَعْلَمَهُ، كَانَ لَهُ كَأَجْرِ حَاجٍّ تَامًّا حِجَّتُهُ»

” Den som drar til moskeen med en intensjon at han skal lære noe nyttig i Islam eller lære andre noe nyttig i Islam, vil få så mye belønning som en som har gjort en fullstendig hajj/pilegrimsreise.

Rapportert av Tabarani i “Al-Mu’jam al-kabeer” (7473) og i “Musnad Ash-shãmeen” (423), og Al-Hakeem i “Al-Mustadrak” (317), og Al-Bayhaqee i ” Al-madkhal” (370). Al-munzeree nevnte den i hans bok ” At-Targheeb wa tarheeb” (86) og Sheikh Albani vurderte hadithen som hasan sahih/god og autentisk.

Tenk hvor mye belønning dette er snakk om. Dette er en handling som ikke krever så mye av deg så hva venter du på kjære deg?

Published by

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s